หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | Chiang Mai Wedding Planner | จัดงานเลี้ยง เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Thu 27 November 14 08:25

กระดานสนทนากฎหมาย

lawyerthai lawyerthaiเรื่องการขอสัญชาติไทย
Page  1  2  •  3   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

  ขอความรู้ค่ะ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 100

ดิฉันต้องการรับบุตรบุญธรรมผู้หญิงอายุ 12 ปี 1 คน แต่ติดที่เด็กเป็นต่างด้าว (พม่าค่ะ ) ดิฉันต้องทำอย่างไรค่ะ
1.ติดต่อที่ใหนค่ะ (ดิฉันอยู่เชียงหใม่ เด็กอยู่เชียงดาว)
2.เด็กจะถือสัญชาติไทยได้หรือเปล่า /และเมื่อไหร่
3.พ่อ-แม่เด็กแยกทางกันแล้ว ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลของแม่
4.แม่ต้องการให้เด็กเป็นผู้นรับมรดกในอนาคต เนื่องจากแม่มีสามาเป็นต่างชาติ
5.มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าค่ะ
6.ปัจจุบันเด็กเรียนหนังสืออยู่ที่เวียงแหง อ.เชียงดาว 
ขอบคุณมากค่ะที่ให้คำแนะนำ

อ้อมค่ะ

ชอบ + 141   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 19 December 09 , 16:19


อีตากร
สมาชิก
ตอบ : 2068

ความเห็นที่ 101

...พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ บุคคลที่สามารถดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมคือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่วนราชการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบหมายหรือองค์การสวัสดิภาพเด็กที่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีเท่านั้น
...ส่วนแนวทางในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กล่าวคือ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นต้องมีการทดลองเลี้ยงดูและได้รับอนุมัติให้รับเป็นบุตรบุญธรรม แต่ถ้าผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเป็นพี่ร่วมบิดามารดา พี่ร่วมบิดาหรือมารดา ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หรือผู้ปกครองของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม หรือเป็นบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงไม่ต้องทดลองเลี้ยงดูก่อนได้
...ผู้ที่ประสงค์ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องยื่นคำขอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศให้ยื่นต่ออธิบดี แต่จังหวัดอื่นให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้วจะสอบสวนคุณสมบัติข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตร
...ลองติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ดูก่อนซึ่งหากติดขัดปัญหาใดแจ้งมาอีกครั้งได้นะขอรับ

ชอบ + 120   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sun 20 December 09 , 12:50


  พรพรรน
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 102

แฟนดิฉันถือบัตรแรงงานต่างดาวถ้าจดทะเบียนกันจะสามารถขอสัญชาติได้หรือไม่

ชอบ + 121   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Mon 21 December 09 , 01:27


  คนไร้รัฐ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 103

อำเภอแม่สายอนุมัติที่จะได้บัตรไทยหรือยังค่ะ

ชอบ + 127   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 192.168.102.106     ตอบเมื่อ : Tue 5 January 10 , 11:24


  ความเห็นที่50
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 104

ผมได้แต่งงานกับสาวกระเหี่ยงมานานกว่า10ปีแล้วอยากให้เมียได้สัญชาติไทยจะทำอย่างไรบ้างครับ

ชอบ + 128   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 202.183.235.3     ตอบเมื่อ : Fri 8 January 10 , 10:28


ท.ปกรณ์
สมาชิก
ตอบ : 1458

ความเห็นที่ 105

กรณีคนต่างด้าวยื่นคำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยโดยย่อดังต่อไปนี้คือ  
อาศัยอำนาจตามระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะ 88 ออกตามความใน พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 และกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบกวดขันเรื่องการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ลงวันที่ 2 กันยายน 2512 ผู้ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้
1. ผู้ยื่นแปลงสัญชาติเป็นไทยต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องกันนาน 10 ปี อายุ 40 ปี ถ้าต่ำกว่านั้นต้องมีเหตุอื่นประกอบ เช่น มีภรรยาเป็นคนสัญชาติไทยและมีบุตรเกิดในประเทศไทย หรือเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานมั่นคง ถ้าเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน ต้องมีรายได้เดือนละ 5,000 บาท ขึ้นไป 
3. ไม่เคยมีประวัติต้องโทษ เว้นประมาทหรือลหุโทษ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง 
4. พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ 
การได้มาซึ่งสัญชาติไทย 1. การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 2. การได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิด
3. การเปลี่ยนแปลงอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน 4. การได้สัญชาติโดยคำสั่งของฝ่ายบริหาร
คนต่างด้าวที่จะขอแปลงและโอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทย ได้ตามข้อ 2. คือการได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิด ได้แก่ การได้สัญชาติโดยการสมรส คือการถือสัญชาติของหญิงชาวต่างชาติตามสามีที่เป็นคนไทย แต่การสมรสกับสามีที่เป็นคนไทยการสมรสไม่เป็นผลทำให้ผู้นั้นได้สัญชาติไทยตามสามีโดยทันที ทั้งนี้ ยังต้องอาศัยเจตนาของหญิงนั้นประกอบด้วย และเป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครองที่จะออกคำสั่งทางปกครองที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้หญิงนั้นได้สัญชาติไทย
การได้สัญชาติไทยโดยการสมรสนี้สงวนไว้เฉพาะกับหญิงต่างด้าวเท่านั้นหาได้ใช้กับชายต่างด้าวด้วยไม่ ชายต่างด้าวแม้จะสมรสกับหญิงไทยโดยชอบด้วยกฎหมายไทย ก็หามีผลทำให้ชายต่างด้าวนั้นได้รับสัญชาติไทยตามภริยาไปด้วยไม่
สำหรับการหย่า แม้หญิงที่สมรสกับสามีที่เป็นคนไทยและได้รับสัญชาติไทยแล้ว แม้ต่อมาคู่สมรสได้หย่าขาดจากกันฝ่ายหญิงก็ยังคงมีสัญชาติไทยต่อไป สัญชาติไทยของหญิงหาได้สิ้นสุดตามการสมรสไปด้วยแต่อย่างใดไม่
ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 กฎหมายยอมรับวิธีการแปลงสัญชาติออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. การแปลงสัญชาติโดยวิธีปกติ จะมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเคร่งครัดมาก
2. การแปลงสัญชาติโดยวิธีพิเศษ นั้นจะสงวนไว้เฉพาะกับบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงตามที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้นคือ ต้องเป็นบุคคลที่ได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศไทยหรือเป็นบุตรหรือภริยาของผู้ที่ได้ขอแปลงสัญชาติไทย หรือเคยเป็นคนไทยมาก่อนและต่อมาได้เสียสัญชาติไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ที่สำคัญที่สุดคือการได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจะมีผลต่อเมื่อคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตราบใดคำสั่งดังกล่าวยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะถือว่าคนต่างด้าวผู้นั้นมีสัญชาติไทยไม่ได้
แก้ไขเมื่อ : Fri 8 January 10 , 21:36

ชอบ + 109   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.185.31     ตอบเมื่อ : Fri 8 January 10 , 21:33


  SOPA
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 106

อยากทราบว่าถ้าแต่งงานกับคนต่างด้าวเค้าจะย้ายสัญชาติมาอยู่สัญชาติไทยได้มั้ยแล้วต้องทำยังไงบ้างค๊ะต้องใช้ระยะเวลากี่ปีในการย้ายสัญชาติค๊ะแล้วต้องไปติดต่อที่ไหนได้บ้างค๊ะ

ชอบ + 108   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.27.92.202     ตอบเมื่อ : Tue 12 January 10 , 13:54


  thawat
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 107

มีหนังสือสำคัญคนต่างด้าวแล้วจะขอสัญชาติไทยได้อย่างไรครับ

ชอบ + 126   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.175.31     ตอบเมื่อ : Wed 13 January 10 , 22:40


  กิ่ง
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 108

ขอถามหน่อยค่ะ ถ้าเเม่เป็นต่างด้าว แต่ลูกเกิดที่เมืองไทยเเละมีหมอตำแยทำคลอดให้ละค่ะเเละตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะรัยเละจะทำยังงัย

ชอบ + 135   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 192.168.1.112     ตอบเมื่อ : Sat 16 January 10 , 17:07


  บ้านหลวงเอ็นเตอร์ไพรส์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 109

บริษัทฯ เปิดดำเนินธุรกิจ รับบริการทำความสะอาด จัดส่งพนักงานทำความสะอาดตาม โครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.รับสมัครพนักงานทำความสะอาดชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
   ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน 50 อัตรา รายได้ 6,200 บาทต่อเดือน เบียนขยัน 300 บาทต่อเดือน เบี้ยทำงานวันพิเศษสถานที่ละ 350 บาท เฉลี่ยรายได้ไม่ต่ำกว่า 8000 บาท/เดือน ต้องการคนขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักบริการ สนใจติดต่อ 02-9724761 , 086-3161605 ไพรัช
(ต้องการทั้งคนไทยและคนต่างด้าว)

ชอบ + 105   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.161.66     ตอบเมื่อ : Sun 17 January 10 , 12:59


  บ้านหลวงเอ็นเตอร์ไพรส์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 110

บริษัทฯ เปิดดำเนินธุรกิจ รับบริการทำความสะอาด จัดส่งพนักงานทำความสะอาดตาม โครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.รับสมัครพนักงานทำความสะอาดชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
   ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน 50 อัตรา รายได้ 6,200 บาทต่อเดือน เบียนขยัน 300 บาทต่อเดือน เบี้ยทำงานวันพิเศษสถานที่ละ 350 บาท เฉลี่ยรายได้ไม่ต่ำกว่า 8000 บาท/เดือน ต้องการคนขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักบริการ สนใจติดต่อ 02-9724761 , 086-3161605 ไพรัช
(ต้องการทั้งคนไทยและคนต่างด้าว)

ชอบ + 109   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.161.66     ตอบเมื่อ : Sun 17 January 10 , 13:00


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 111

ไม่ทราบนายเกตุ ต้องการได้บัตร 10 ปี รึป่าว ปัจจุบัน นักศึกษาพม่าที่ศึกษาในไทยก็เยอะแยะ และมีหนทางในการทำบัตรสำหรับนักศึกษาพม่าอย่างกว้างขว้าง โดยเฉพาะในรัฐบาลชุดนี้ เมื่อต้นปีที่แล้วก็ได้มีการขึ้นชาวพม่าขึ้นทะบียนแรงงาน และมีการขยายการขึ้นทะบียนออกไปหลายรอบ อีกทั้งในขณะนี้ยังมีการพิสูจน์สัญชาติพะม่าอยู่ไม่รู้ว่าน้องรู้ข่าวพวกนี้ด้วยรึป่าวหากต้องการได้บัตร 10 ปี หรือบัตรแรงงาน 1 ปี 2 ปี เด๋วทนายติดต่อคนที่เค้ารับทำเรื่องนี้ให้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ สอบถามเพิ่มเติม 082-0561822          ท.ไพรัช

ชอบ + 103   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.161.203     ตอบเมื่อ : Mon 18 January 10 , 17:46


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 112

ไม่ทราบนายเกตุ ต้องการได้บัตร 10 ปี รึป่าว ปัจจุบัน นักศึกษาพม่าที่ศึกษาในไทยก็เยอะแยะ และมีหนทางในการทำบัตรสำหรับนักศึกษาพม่าอย่างกว้างขว้าง โดยเฉพาะในรัฐบาลชุดนี้ เมื่อต้นปีที่แล้วก็ได้มีการขึ้นชาวพม่าขึ้นทะบียนแรงงาน และมีการขยายการขึ้นทะบียนออกไปหลายรอบ อีกทั้งในขณะนี้ยังมีการพิสูจน์สัญชาติพะม่าอยู่ไม่รู้ว่าน้องรู้ข่าวพวกนี้ด้วยรึป่าวหากต้องการได้บัตร 10 ปี หรือบัตรแรงงาน 1 ปี 2 ปี เด๋วทนายติดต่อคนที่เค้ารับทำเรื่องนี้ให้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ สอบถามเพิ่มเติม 082-0561822          ท.ไพรัช

ชอบ + 121   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.161.203     ตอบเมื่อ : Mon 18 January 10 , 17:46


  P:(-_-")
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 113

ผมมีเพื่อนเป็นผู้หญิงเป็นคนไทยไหญ่อยู่เมืองไทยมาเกือบ10ปีแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่รู้แม้แต่วันเกิดตัวเองแต่เธอบอกว่าอายุประมาณ22-23ปี เธอน่าสงสารมากคับอยากทราบว่ามีวิธีไหนบ้างคับที่พอจะช่วยเหลือให้เธอมีสัญชาติไทยได้บ้าง ช่วยบอกด้วยนะคับ ขอขอบพระคูณอย่างสูงคับ

ชอบ + 108   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 61.90.15.219     ตอบเมื่อ : Thu 21 January 10 , 16:56


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 114

ไทยใหญ่ มีทั้ง ไทยใหญ่ฝั่ง พม่า และฝั่งไทยครับ
สัญชาติไทยไม่สามารถขอกันได้ง่ายแม้ว่าจะอยู่ว่าจนถึง 30-40 ปี
แต่ทางรัฐบาลเค้าก็จะให้สิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้โดยการขั้นทะเบียนเป็นคนต่างด้าว..หรือหากว่าอยู่บนเขาบนดอย ก็สามารถออกเป็นบัตรคนพื้นที่สูงได้ซึ่งมีอายุนาน 10 ปี แต่หากเป็นบัตรอนุญาตให้ทำงานอายุงานก็ ปีต่อปี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุญาตทำงานไม่แพงมากเว้นแต่จะไปเจอนายหน้าหน้ามืด
กรณีจะขออนุญาตออกบัตรคนพื้นที่สูง 10 ปีค่าใช้จ่ายสูงครับ
 ไม่ต้องห่วงครับว่าท่านเป็นไทยใหญ่แล้วจะอยู่ตามลำพัง มีกลุ่มชาวไทยใหญ่ตั้งเป็นทั้งมูลนิธิธรรมแสง และกลุ่มไทยใหญ่คลอง 13 
..สอบถามเพิ่มเติม 082-0561822 ท.ไพรัช

ชอบ + 109   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.160.79     ตอบเมื่อ : Thu 21 January 10 , 18:00


  บ้านกุดชมภู
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 115

พ่อมีสัญชาติไทยแม่เป็นคนลาวมีลูก 3 คน โตหมดแล้ว สอบเข้าราชการไม่ได้ อยากทราบว่าจะให้แม่ขึ้นสัญชาติด้วยวิธีใดได้บ้างครับ
1 จดทะเบียนสมรสแล้วขอสัญชาติเลยหรือว่าต้องมีเอกสารใดอีกหรือไม่
2 จะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านก่อนแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วจึงขอสัญชาติ
3 หรือมีหลักฐานอื่นๆอีกหรือเปล่าครับ ขั้นตอนการขอสัญชาตด้วยครับ
กรุณาตอบผมด้วยนะครับ

ชอบ + 101   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 202.28.51.71     ตอบเมื่อ : Thu 21 January 10 , 20:45


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 116

พ่อเป็นหนุ่มไทย แม่สาวลาว จดทะเบียนสมรสกันย่อมได้สัญชาตินั้นๆไปด้วย แต่การจะได้สัญชาติไทย ต้องแสดงความถูกต้องของตัวตนที่เป็นคุณแม่เป็น กล่าว คือ บัตรประจำตัวลาว หลักฐานการเข้าเมือง และเอกสารประกอบอื่นๆ   แนะนำ..เป็นหน้าที่ของนายอำเภอน่าจะติดต่อกับนายอำเภอดีกว่าครับรู้ละเอียด ดี 
สอบถามเพิ่มเติม 082-0561822 ท.ไพรัช

ชอบ + 112   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.160.79     ตอบเมื่อ : Thu 21 January 10 , 20:55


  หลี
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 117

ดิฉันเป็นชาวเขาเผ่าม้งถือบัตรแข็งบุคคลพื้นที่สูงดิฉันแต่งงานกับคนไทยมา 7 ปี แล้วมีลูก 1 คน ดิฉันขอสัญชาติไทยมาแล้ว 10 ปี ยังไม่ได้เลยดิฉันต้องทำยังไงคะช่วยแนะนำได้มั๊ยคะ   ขอบคุณค่ะ

ชอบ + 109   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 61.7.173.148     ตอบเมื่อ : Wed 10 February 10 , 14:15


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 118

เดิม ทนายก็เป็นคนเชียงใหม่ ซึ่งบุคคลในพื้นที่สูงส่วนมากรัฐจะออกบัตรพื้นที่สูงให้ก่อน แต่กรณีไม่ทราบว่าเกิดบริเวณส่วนไหนของประเทศไทย หากเกิดในเขตของประเทศไทยแต่อยู่บนพื้นที่สูง (บนดอย) ก็ถือได้ว่าเป็นคนไทยเหมือนกัน ซึ่งในการขอสัญชาติไทยได้นั้นต้องมีการแสดงความจำนงตั้งแต่เกิด แสดงว่ากรณีดังกล่าวนี้น่าจะแจ้งเกิดช้า  ทำคลอดโดยหมอตำแยฉนั้นก็เป็นการยากที่รัฐจะยอมออกสัญชาติไทยให้ได้ ณ ปัจจุบัน เว้นแต่จะได้นำเอกสารของสามีไทย ผู้ใหญ่บ้าน เอกสารบิดา มารดาและเอกสารของคุณหลี ที่จำเป็นยื่นต่อนายอำเภอเขตพื้นที่ เพื่อให้นายอำเภอเขตพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
......โดยหลัก การขอสัญชาติไทยไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่ได้เป็นนักธุรกิจพันล้านร้อยล้านจ่ายภาษีให้รัฐทำบุญคุณต่อประเทศก็ยากที่จะได้สัญชาติไทย เพียงแค่ได้บัตรพื้นที่สูงก็ดีเป็นที่สุดแล้วครับ
สอบถามเพิ่มเติม 082-0561822 ท.ไพรัช

ชอบ + 105   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.158.130     ตอบเมื่อ : Wed 10 February 10 , 15:13


  โอ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 119

หนูอยู่ในไทยมากว่า15ปีแล้วแต่ไมหลักฐานการเกิดเลขระจำตัวขึ้นต้นด้วย 6 พ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่หนูยังเล็ก แม่ไม่ได้สัญชาติไทย พ่อแต่พ่อของหนูได้สัญชาติแล้วแต่ใบทะเทียนบ้านชื่อบิดาเป็นพ่อใหม่แล้วถ้าหนูจะขอสัญชาติด้วยการด้วยการให้พ่อที่แท้จริงขอให้ได้ไหม่และจะมีขั้นตอนอย่าง ค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาท
        ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้น ม.3 อายุ16 ปี

ชอบ + 106   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 118.172.23.68     ตอบเมื่อ : Fri 12 February 10 , 17:53


  Junior
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 120

รบกวนขอทราบข้อมูลนิดนึ่งค่ะ
คนต่างด้าวที่ที่พ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย
ลูกที่เกิดในประเทศไทยจะได้สัญชาติไทยไหมค่ะ
ถ้าได้จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

ชอบ + 132   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.137.210.2     ตอบเมื่อ : Sat 13 February 10 , 09:38


  โอ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 121

การตรวจDNAเพื่อพิสูตรความเป็นพ่อลูกกันจะใช้เงินประมาณกี่บาทคะ     และจังหวัดเชียงใหม่เราจะตรวจDNAได้ที่ไหนคะ  ใครรู้ช่วยบอกหนูหน่อยคะ   ขอบคุณคะ

ชอบ + 161   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 118.172.99.69     ตอบเมื่อ : Sat 13 February 10 , 12:07


  โอ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 122

หนูไม่มีใบเกิดเลขบัตร ขึ้นต้นด้วย 6 พ่อแท้หนูได้สัญชาติไทยแล้วแต่พ่อแยกทางจากแม่หนูตั้งแต่เด็ก ในทะเบียนบ้านชื่อบิดาของหนูคือพ่อน้า(แฟนใหม่ของแม่)
                     ถ้าหนูจะขอสัย๙ติไทยโดยการให้พ่อที่จริงทำเรื่องขอจะทำได้ไหมคะ และถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ใครรู้ช่วยกรุณาบอกหนูหน่อยคะเพราะหนูอยากได้สัญชาติไทยเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีและจะได้มีโอกาศในการเรียนและสอบเข้าทำงานราชการ
                       ขอบคุณคะ

ชอบ + 117   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 118.172.99.69     ตอบเมื่อ : Sat 13 February 10 , 12:19


  คนจ๋วย
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 123

ความคิดเห็นคุณ ท.ปกรณ์ : ตอบเมื่อ Mon 20 July 09 , 19:44
อะฮ้า...งี้ก็สวยละซี...ฉงกะสัย ท.ปกรณ์ ต้องเดินทางไปเที่ยว อ.แม่สาย ในไม่ช้านี้ละก๊า อ่ะน๊ะ
...ถ้าหลักฐานประกอบการยื่นคำขอฯ ไม่ครบเขาก็จะไม่พิจารณารับคำขอฯ
...ค่าธรรมเนียมยื่นคำขอฯ รายละ ๕,๐๐๐ บาท (โดยประมาณ)
...สำเนาทะเบียนบ้าน และการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิลำเนา ต้องเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ หรือถ้ามีโทรศัพท์ก็ต้องแจ้งให้ชัดเจน หากมีการเปลี่ยนแปลงควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที

...pakornlawyer@gmail.com...

 สวัสดีค่ะ ถ้า จะส่งเจ้าหน้าที่ไป เรื่องการ รับสินล่ะก้อ  ฝากที่อำเภอ เชียง ดาว บ้างนะค่ะ ดิฉัน ไปทำ หนังสือ รับรองสถานที่เกิด  ก็โดน เหมือนกัน จะบอกว่า เค้าไม่ยอมทำให้ด้วยค่ะ ไม่รู้ว่าจะต้องทำไง  ไม่รู้ชาตินี้ จะสัญชาติกะเค้าไหมน้อ    

ชอบ + 129   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.120.149.185     ตอบเมื่อ : Sat 20 February 10 , 12:36


  paranee
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 124

อยากทราบค่ะว่า สามีเป็นชาวต่างชาติเบลเยี่ยม ค่ะ ดิฉันเป็นคนไทย สามีดิฉันสามารถขอสัญชาติไทยได้ไหมค่ะ ต้องทำอย่างไรและ หาก ต้องการมาอยู่ที่เมืองไทย และเปิดกิจการสามารถ เปิดหรือจดทะเบียนการค้า ในชื่อของเขาได้เลยหรือไม่ค่ะ เขาจะ ต้องเลือกถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งหรือปล่าวค่ะ
panatda_15@hotmail.com

ชอบ + 120   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 84.193.150.140     ตอบเมื่อ : Mon 22 February 10 , 14:57


  ทนายอภิชาต081-5522-971
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 125

อย่างที่ทนายไพรัช  เคยให้ความเห็นไว้นะครับ  เรื่องขอสัญชาติไทย  ขั้นตอนตามกฎหมายยุ่งยากพอสมควรมาก  หากไม่จำเป็นมาก  ก้อไม่ต้องขอก้อดีนะครับ  

ชอบ + 118   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.122.120.177     ตอบเมื่อ : Mon 22 February 10 , 19:35


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 126

เรื่องการขอสัญชาติ จะต้องเป็นไปตามระเบียบของกฎหมายอีกทั้ง จะต้องมีการประกาศราชกิจจาฯ ออกมาเป็นช่วงๆ และ/หรือ แล้วแต่ท้องที่ และ/หรือ ตัวบุคคล ดังนั้นเรื่องการขอสัญชาติไทยในปัจจุบัน หลักที่ถูกต้องจริงๆ บิดาหรือมารดาผู้มีสัญชาติไทย จะต้องดำเนินการตั้งแต่แรกคลอดมาแล้ว กล่าวคือจะต้องมีการรับรองบุตรจากบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ในกรณีที่มีการแจ้งเกิดช้า หรือเป็นบุคคลพื้นที่สูงรัฐบาลก็ยินยอมให้โดยถือเป็นคนไทยเหมือนกัน แต่อาจจะไม่ได้สัญชาติไทย โดยจะดำเนินการออกบัตรอีกประเภทหนึ่งให้นั้นก็คือบัตรพื้นที่สูง , บัตรอนุญาติให้ทำงานในเขตท้องที่ , บัตรที่ให้อาศัยอยู่ในท้องที่เป็นการชั่วคราว บัตรไร้สัญชาติ ฯลฯ บัตรแต่ละบัตรสีจะไม่เหมือนกัน ฉนั้นไม่ว่าจะขึ้นต้นนำหน้าด้วยเลขอะไร บัตรแต่ละอย่างจะมีขอบเขตการให้พักอาศัย ทำงาน หรือรวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้นการขอออกสัญชาติไทยโดยมีผู้ขออามิตรสินจ้างว่าทำได้ อย่าหลงเชื่อ เว้นเสียแต่จะเป็นผู้มีบุญคุณต่อประเทศ สร้างชื่อเสียง จ่ายภาษีปีละมากๆ มาหลายๆปีถึงจะมีสิทธิยื่นคำขอได้และได้รับการพิจารณา...
........ฉนั้น เพียงแต่ได้บัตรอาศัยอยู่ในประเทศเข้าและออก หรือทำงานได้ทั่วประเทศไทยก็นับว่าดียิ่งแล้ว
........บางสัญชาติ อาทิ พม่า เขมร  ก็ยังได้บัตรทำงานเพียงแต่ในเขตท้องที่เท่านั้น ขณะนี้มีการขออกบัตรทำงาน 2 ปี ต่อครั้ง  และทำการพิสูจน์สัญชาติโดยกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้านว่ามีจำนวนเท่าใดท่านใดที่เป็นต่างด้าวหากไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติในรอบครั้งนี้ ในรอบหน้าจะไม่มีสิทธิต่อใบอนุญาติให้ทำงานในไทยได้ และจะกลายเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาติโดนทั้งนายจ้างลูกจ้างละครับ
......ดังนั้นผู้ที่เป็นต่างด้าว หรือผู้ที่มีลูกจ้างเป็นต่างด้าวจะต้องรีบดำเนินการในช่วงก่อนสิ้น 15 มีค. 53 นี้ อัตราค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 6,200 .-/คน  หากไม่รู้ดำเนินการโดยวิธีใดให้โทรมาสอบถามเพิ่มเติม 082-0561822 ท.ไพรัช เพราะว่ากำลังดำเนินการอยู่ ร้อยกว่าคน 

ชอบ + 122   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.161.52     ตอบเมื่อ : Wed 24 February 10 , 23:26


  ทร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 127

ผมมีข้อข้องใจคือว่า ที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย จับกุมบุคคลที่มีบัตรสีเขียวขอบแดงที่ออกนอกเขต เช่นที่มาจาก อ.แม่ฟ้าหลวง หากถูก จนท.ตร.สภ.แม่สาย จับกุมและมีบันทึกการจับกุม (ข้อหา ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต) ทาง ปรับ 5,000 บาท 

ชอบ + 123   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 119.31.52.40     ตอบเมื่อ : Thu 4 March 10 , 23:21


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 128

ออกนอกพื้นที่ ปรับอัตราสูงสุด  ส่วนมากจะปรับแค่ พันเดียวครับ ท.ไพรัช

ชอบ + 116   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.155.65     ตอบเมื่อ : Thu 4 March 10 , 23:51


  เด็กกทม.
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 129

ใครช่วยได้ช่วยที ขอข้อมูลหน่อย

ผม อยู่ กทม ตอนนี้ ขึ้นข้อความในใบเกิด ว่า ไม่มีสัญชาติไทย
อยากรู้ว่าทำอย่างไรผมถึงจะได้สัญชาติ
หลักฐานที่มีตอนนี้ คือ
ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง
สูติบัตร ที่ไม่มีสัญชาติไทย
ตอนนี้ อายุ 15 แล้ว เครียดมากไม่มีที่เรียน
เรียนต่อไม่ได้
ช่วยทีครับ

ชอบ + 137   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 192.168.1.30     ตอบเมื่อ : Sat 13 March 10 , 23:05


มารนิติ
สมาชิก
ตอบ : 263

ความเห็นที่ 130

ความคิดเห็นคุณ เด็กกทม. : ตอบเมื่อ Sat 13 March 10 , 23:05
ใครช่วยได้ช่วยที ขอข้อมูลหน่อย

ผม อยู่ กทม ตอนนี้ ขึ้นข้อความในใบเกิด ว่า ไม่มีสัญชาติไทย
อยากรู้ว่าทำอย่างไรผมถึงจะได้สัญชาติ
หลักฐานที่มีตอนนี้ คือ
ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง
สูติบัตร ที่ไม่มีสัญชาติไทย
ตอนนี้ อายุ 15 แล้ว เครียดมากไม่มีที่เรียน
เรียนต่อไม่ได้
ช่วยทีครับ
  ลองไปขอความเห็น รศ.ดร.พันธ์ุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร(อ.แหวว) ดูไหมครับ ท่านทำงานทางด้านนี้เลย ใจดีด้วย เผื่อมีทางออก 

ไปตาม link เลยครับ

http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/342814

หรือเวบของอ.ก็มีข้อมูลเรื่องกม.ระหว่างประเทศคดีบุคคลมากมายลองอ่านดูนะครับ

http://www.archanwell.org/ หวังว่าคงพอมีประโยชน์นะครับ
แก้ไขเมื่อ : Sun 14 March 10 , 09:39

ชอบ + 115   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 117.47.230.10     ตอบเมื่อ : Sat 13 March 10 , 23:36


ทนาย_ต
สมาชิก
ตอบ : 2666

ความเห็นที่ 131

เรียนเด็กกทม.
ยังไงลองติดต่อผมมาแล้วกันนะครับ จะพาไปหาหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ 


ชอบ + 114   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.121.9.64     ตอบเมื่อ : Sun 14 March 10 , 09:23


  ตะวัน
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 132

ผมอายุ 21 ปี ผมยังไม่ได้สัญชาติไทย แต่พี่ชายผมได้หมดแล้ว 3 คน พ่อกับแม่ ถือต่างด้าว ผมจะมีโอกาสได้สัญชาติไหมครับ และมีวิธีไหนครับที่ผมจะขอสัญชาติได้ ขอคุณ ท.ปกรณ์ ช่วยตอบกลับทางอีเมล์ได้ไหมครับ อีเมล์ผมคือ saigon297@gmail.com หรือโทร 0801276949 ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย จาก ตะวัน

ชอบ + 140   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 61.19.35.2     ตอบเมื่อ : Sun 14 March 10 , 21:52


อีตากร
สมาชิก
ตอบ : 2068

ความเห็นที่ 133

ความเห็นที่ 129, 132 ลองดู พรบ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พศ. ๒๕๕๑ ม.๒๓ อาจเป็นช่องทางเริ่มต้นพอช่วยได้ หากไม่ได้ต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มขอรับ
กรณีเป็นงานทางทะเบียนขอให้คุณลองดูหลักเกณฑ์แนวทางในการปฏิบัติที่ http://forums.212cafe.com/pakorn/board-88/list.html โดยสังเขป  

ชอบ + 122   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.111.10     ตอบเมื่อ : Sun 14 March 10 , 22:13


  เด็กกทม.
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 134

เเล้ว ผม จะสามารถศึกษาต่อใน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ม.4 ได้หรือป่าวครับ

ชอบ + 111   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 192.168.1.31     ตอบเมื่อ : Tue 16 March 10 , 09:56


  เด็กกทม.
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 135

หลักฐานในการ ขอยื่นเรียนต่อ ม.4 สังกัดกรมสามัญ
จำเป็น ต้องใช้ บัตรประชาชนหรือ เปล่าครับ
เเล้วก็ จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย หรือป่าว
ช่วย หาข้อมูลให้ทีนะครับ
ขอบคุณครับ

ชอบ + 120   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 192.168.1.33     ตอบเมื่อ : Wed 24 March 10 , 23:32


ทนาย_ต
สมาชิก
ตอบ : 2666

ความเห็นที่ 136

เรียนเด็กกทม. 
ถ้าทางคุณมีหลักฐานที่อยู่แน่นอนก็สามารถเรียนได้ถึงม.6 
ส่วนเรื่องสัญชาติยังไงลองติดต่อผมมาแล้วกันนะครับ จะพาไปหาหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือคุณได้  

ชอบ + 118   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 202.176.71.188     ตอบเมื่อ : Thu 25 March 10 , 08:07


  ประสิทธิ์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 137

ผมเข้าประเทศไทยเมื่อประมาณปี 2526 ตอนอายุประมาณ9-10 ขวบ ทางด้าน อ.เวียงแหง จุดประสงค์พ่อแม่ให้มาเรียนหนังสือ แต่เวลาผ่านไปพ่อแม่เสียหมด ก็ไม่ได้กลับ อยู่มาแบบไม่มีเอกสารอะไรเลยจนเมื่อ 11 มกราคม 2537  ได้ทำบัตรผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า จนถึงทุกวันนี้ ไม่ทราบว่าจะขอสัญชาติไทยได้หรือเปล่าครับ อันที่จริงผมเป็นชาวไทยใหญ่ ไม่เคยทำเอกสารใดๆในประเทศพม่าเลยครับ ขอท่านผู้รู้แนะนำด้วยจะขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ 0
เบอร์ที่ติดต่อได้ 089-4156245
Email.sit_sticker@hotmail.com

ชอบ + 133   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.121.65.170     ตอบเมื่อ : Tue 30 March 10 , 09:57


ทนาย_ต
สมาชิก
ตอบ : 2666

ความเห็นที่ 138

เรียนคุณประสิทธิ์
ยังไงลองติดต่อผมมาแล้วกันนะครับ จะพาไปหาหน่วยงานที่น่าจะสามารถช่วยเหลือคุณได้  

ชอบ + 120   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.27.52.209     ตอบเมื่อ : Wed 31 March 10 , 07:48


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 139

อ.เวียงแหง เมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อนเคยเปิดเป็นด่านค้าวัว ค้าควายเป็นแหล่งเศษฐกิจที่กำลังเริ่มจะพัฒนาเหมือนด่านอ.แม่สายจ.เชียงราย ครั้งต่อมา พม่าได้เข้ามาบุกปราบชนกลุ่มน้อย อาทิไทยใหญ่ จึงทำให้มีการหลบหนีและข้ามเข้ามาในเขตพื้นที่อ.เวียงแหงและทะลักเข้าไปถึง อ.เชียงดาว (เมื่อก่อนอ.เวียงแหงเป็นเพียงหนึ่งตำบลของอ.เชียงดาวเท่านั้น) และทะลักต่อไปอีกยังอ.แม่แตง อ.แม่ริม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประเทศไทยได้เปิดรับชนกลุ่มนี้เข้ามาในฐานะผู้หนี้ภัย ทำให้พม่าไม่พอใจกับการกระทำดังกล่าวจึงทำการปิดพรมแดนอ.เวียงแหงลง และเศษฐกิจก็ชบเชาลงตามลำดับ พื้นดังกล่าวจึงเต็มไปด้วยกลุ่มคนเหล่านี้ ฉนั้นจะสังเกตุได้จากบางคนบางกลุ่มจะได้สัญชาติไทยไปแล้วมั่งก็เนื่องจากได้อาศัยอยู่พื้นที่เดิมมาหลายรุ่นทำให้ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ต้องรับเข้าเป็นลูกบ้านส่วนคนไหนที่ออกไปนอกพื้นที่ก็แล้วแต่ยถากรรมจะได้บัตรประเภทอื่นๆไป แต่แม้จะไม่ได้สัญชาติไทยก็สามารถได้บัตรประเภทที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้ เช่นบัตรพื้นที่สูงก็สามารถทำงานในไทยได้ มีการศึกษาตามโรงเรียนไทยได้ แต่ไม่สิทธิทางการเมืองหรือระบอบประชาธิปไตยของไทยเท่านั้น รวมไปถึงอภิสิทธิ์ที่รัฐมอบให้บางประการ ฉนั้นบางรายที่ทำมาหาได้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ สร้างและเสียภาษีให้รัฐเป็นจำนวนมากจึงมักมีการยื่นขอสัญชาติไทยได้ง่ายกว่าประชาชนกลุ่มน้อย ทั้งนี้วิธีการซิกแซกก็จะมีอยู่บ้าง บางประการซึ่งก็ต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องชัดเจนและเอกสารหลายๆตัวประกอบในการขอสัญชาติไทย ซึ่งเอกสารเหล่านี้ทางอำเภอจะทราบดีอยู่แล้วและก็เป็นไปตามดุลยพินิจของอำเภอด้วย
....ปัญหาที่ประเทศไทยไม่ยอมปล่อยให้มีการออกสัญชาติได้ง่ายๆ ก็เนื่องมาจากเกี่ยวข้องกับ ระบอบความมั่นคงของประเทศไทยนั่นเอง
.....แต่ก็ไม่ได้ขับไล่กลุ่มน้อยเหล่านี้ออกจากพื้นที่ อีก ก็เพราะเป็นห่วงว่ารัฐไม่สามารถดูแลควบคุมได้หากออกนอกพื้นที่ไปก็จึงได้มีการออกบัตรประเภทต่างๆเพื่อจำกัดบริเวณไว้ หากออกนอกพื้นที่ก็จะโดนค่าปรับฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ประมาท 1 พันบาท - 5 พัน แล้วแต่กรณี
สอบถามเพิ่มเติม 082-0561822 ท.ไพรัช

ชอบ + 127   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.67.233     ตอบเมื่อ : Wed 31 March 10 , 22:12


prasit.tai
สมาชิก
ตอบ : 1

ความเห็นที่ 140

ความคิดเห็นคุณ ทนาย_ต : ตอบเมื่อ Wed 31 March 10 , 07:48
เรียนคุณประสิทธิ์
ยังไงลองติดต่อผมมาแล้วกันนะครับ จะพาไปหาหน่วยงานที่น่าจะสามารถช่วยเหลือคุณได้  
 ขอบพระคุณมากนะครับ ท่านทนาย_ต ที่ช่วยแนะนำ

ชอบ + 107   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.121.57.224     ตอบเมื่อ : Fri 2 April 10 , 10:34


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 141

บุคคลที่สามารถยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยได้นั้น
1.ต้องเกิดในไทย หรือบิดา/มารดามีสัญชาติไทยในขณะที่เกิด
2.กรณีขณะที่เกิดในไทย แต่ไม่ได้สัญชาติไทยก็สามารถขอแปลงสัญชาติไทยได้ ตามพรบ.สัญชาติ แก้ไขเพิ่มเติม 2551 ประกอบ 2528
3.สามารถยื่นได้ ณ อำเภอที่มีภูมิลำเนา
4.ต้องดูรหัสเลข 13 หลักซึ่งจะมีระเบียบอยู่ในตัวของมันเอง
5.ทางสนง.ยินดีตรวจสอบเอกสารให้ได้
6.เปลี่ยนแปลงเป็นบัตร 10 ปี บัตร 2 ปี หรือพิสูจน์สัญชาติ 
สอบถามเพิ่มเติม สนง.กฎหมายบ้านหลวงทนายความ 082-0561822 ท.ไพรัช

ชอบ + 107   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.234.146     ตอบเมื่อ : Tue 6 April 10 , 13:14


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 142

รับทำ รับปรึกษา ออกหนังสือนายจ้าง หนังสือเดินทางออกนอกพื้นที่ อายุ 3 เดือน 6 เดือน ค่าใช้จ่ายประมาณ 3000 - 4000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม 082-0561822 ท.ไพรัช

ชอบ + 110   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.234.146     ตอบเมื่อ : Tue 6 April 10 , 13:35


  คนแม่สาย
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 143

ข้าพเจ้ามีบัตรหัว 0 จะจบปริญญาตรีในสองสามเดือนนี้แล้ว
ทำอย่างไรข้าพเจ้าจะได้สัญชาติไทย
แล้วข้าพเจ้ามีสิทธิรับพระราชทานปริญญาบัตรไหม

ชอบ + 139   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 111.84.26.207     ตอบเมื่อ : Thu 8 April 10 , 10:48


  พอรู้มาบ้าง
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 144

ความคิดเห็นคุณ โอ : ตอบเมื่อ Fri 12 February 10 , 17:53
หนูอยู่ในไทยมากว่า15ปีแล้วแต่ไมหลักฐานการเกิดเลขระจำตัวขึ้นต้นด้วย 6 พ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่หนูยังเล็ก แม่ไม่ได้สัญชาติไทย พ่อแต่พ่อของหนูได้สัญชาติแล้วแต่ใบทะเทียนบ้านชื่อบิดาเป็นพ่อใหม่แล้วถ้าหนูจะขอสัญชาติด้วยการด้วยการให้พ่อที่แท้จริงขอให้ได้ไหม่และจะมีขั้นตอนอย่าง ค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาท
        ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้น ม.3 อายุ16 ปี
 ปกติผผู้จะได้สัญชาติไทย ต้องมีจุดเกาะเกี่ยวกับไทยคือฃ
1 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยขณะเกิด
2 เกิดในไทยโดยไม่ใช่บุตรของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยชั่วคราว
  ตามข้อมูลก็พอจะมีทางบ้างหากบิดาของคุณมีสัญชาติไทยขณะเกิดก้อสามารถตรวจDNAกับพ่อ ผลออกมาเป็นพ่อแม่กันจริงแล้วทำการเพิ่มเติมในทะเบียนได้ตามมาตรา7(2)

ชอบ + 125   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.11.98.93     ตอบเมื่อ : Thu 8 April 10 , 12:55


  เมนี่
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 145

เพื่อนดิฉันมาจากแม่สาย พ่อแม่สัญชาติจีน เชื้อชาติจีน  แต่มาคลอดลูกที่เมืองไทย  แล้วทำใมเพื่อนดิฉันไม่ได้สัญชาติไทยคะ  แถม!!!!ทางโรงพยาบาลยังเรียกเงินค่าเอกสารรับรองการคลอดอีก  เค้าอยู่เมืองไทยตั้งแต่เกิดไม่ได้สัญชาติหรือคะ  ทางอำเภอก็เรียกเงิน 3 หมื่นบาท อีก ร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างคะ ตอบหน่อยค่ะ   phun20092009@hotmail.com

ชอบ + 104   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.205.196     ตอบเมื่อ : Thu 8 April 10 , 17:05


  ทนายอาชีพ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 146

จะขอสัญาติชาติไทยต้องดู พศ.เกิด หรือบิดา/มารดามีสัญชาติไทยหรือไม่ ทั้งนี้จะต้องดูเอกสารที่มีอยู่ในมือประกอบว่ามีเอกสารอะไรมั่ง อาทิ บัตรประจำตัว ภูมิลำเนา ทะเบียนบ้าน สูจิบัตร ฯลฯ
..กรณีที่ถูกเจ้าพนักงานเรียกรับเงินร้องเรียนได้ทันที ต่อนายอำเภอ 
..ขั้นตอนในการออกสัญชาติมักล่าช้ากรณีที่ถูกเรียกรับเงินอาจเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการให้ แต่ต้องดูให้ดีว่าจะได้สัญชาติจริงๆหรือไม่
..กรณีเกิดในไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยต้องดูพศ.เกิดระหว่าง พศ ๑๕ ถึง ๓๕ สามารถยื่นขอแปลงสัญชาติได้แต่ต้องดูเอกสารที่มีประกอบ
สอบถามเพิ่มเติม ๐๘๒ -๐๕๖๑๘๒๒ ท.ไพรัช

ชอบ + 96   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.155.184     ตอบเมื่อ : Sun 11 April 10 , 09:51


อีตากร
สมาชิก
ตอบ : 2068

ความเห็นที่ 147

ลองดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้นะขอรับที่ http://forums.212cafe.com/pakorn/board-88/list.html

ชอบ + 136   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.124.166     ตอบเมื่อ : Sun 11 April 10 , 19:05


  ตาน
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 148

ไม่รู้ทำไงดี กับการขอเเปลงสัญชาติเป็นคนไทย 

ชอบ + 103   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 119.42.112.231     ตอบเมื่อ : Sun 18 April 10 , 20:34


  w
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 149

สวัสดีค่ะ
   ดิฉันมีข้อข้องใจอยากจะถามท่านผู้รู้ให้ช่วยตอบคำถาม เนื่องจากมารดาเป็นคนไทยแต่งงานกับคนต่างชาติ แล้วย้ายครอบครัวไปอยู่ประเทศที่ 3 คลอดบุตรในประเทศที่ 3 ตอนนี้บุตรถือสัญชาติประเทศที่ 3 และอายุ 30 ปีแล้ว จะสามารถขอสัญชาติไทยเพื่อย้ายกลับมาอยู่กับมารดาได้หรือไม่ จะมีวิธีการขอและการดำเนินการอย่างไรบ้าง 
   กรุณาช่วยตอบด้วย 
                         ขอบคุณคะ

ชอบ + 105   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 111.84.5.107     ตอบเมื่อ : Sun 18 April 10 , 22:55

Page  1  2  •  3   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.