หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | blogger chiang mai | บล็อกเกอร์เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Sat 10 December 16 10:03

กระดานสนทนากฎหมาย

 
คดีเช็ค
Page •  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

ying_uttayan
สมาชิก
ตอบ : 1

1.คดีเช็คเป็นคดีอาญาหรือเปล่าคะ
2.ถ้าถูกฟ้องในคดีนี้ ฝ่ายเจ้าทุกข์ไม่ยอมประณีประนอม ให้คุยในชั้นศาล แสดงว่าเราต้องถูกจับก่อนหรือคะ
3.ประกันตัวได้หรือเปล่า ทำยังได้

ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ไม่อยากเบี้ยวหนี้ แต่ไม่มีจ่ายจริงๆ อยากประนอมหนี้ แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเลย จะคุยชั้นศาลท่าเดียว


ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 6 November 07 , 14:42


thanida

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

เคยมีแนวคิดตามข่าวเบื้องต้นว่าจะมีการยกเลิก พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คค่ะให้เป็นแต่การฟ้องร้องในคดีแพ่ง แต่แนวคิดดังกล่าวยังไม่มีการประกาศออกมาใช้เป็นกฏหมายค่ะ ดังนั้นในตอนนี้นั้นยังคงใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คพ.ศ.๒๕๓๔ อยู่ เช็คยังเป็นความผิดในทางอาญาอยู่ นอกจากนี้ผู้ทรงเช็คสามารถฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเรียกเงินตามเช็คได้อีกด้วยนะคะ

ชอบ + 557 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Wed 7 November 07 , 09:48


vvvvvv

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

- สนับสนุนข้อมูลของคุณ  thanida 
- ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คยังเป็นคดีอาญาอยู่ 

ชอบ + 555 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Fri 9 November 07 , 09:55


มารนิติ

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

ครม.ไฟเขียวยกเลิกความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค 

 

 
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 12 ตุลาคม 2547 18:39 น. 
 
       คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณายกร่างกฎหมายใหม่ เนื่องจากวัฒนธรรมการใช้เช็ค และกลไกการชำระเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
        
        ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.เห็นว่าความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นเรื่องความรับผิดชอบในทางแพ่ง แต่เนื่องจากการใช้เช็คในอดีตมีปัญหาทำให้การใช้เช็คขาดความเชื่อถือ จึงได้มีการกำหนดให้ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นความผิดทางอาญา เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน แต่ปรากฏว่า ในปัจจุบันได้มีการนำมาตรการทางอาญาไปใช้เพื่อบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับรัฐ โดยรัฐต้องเข้ามารับภาระในการดำเนินคดีอาญาเพื่อติดตามหนี้สินให้กับเจ้าหนี้ผู้ทรงเช็ค ทั้งที่หนี้สินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยในแต่ละปีจะมีคดีเกี่ยวกับเช็คขึ้นสู่ศาลประมาณ 20,000 คดี ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 300-500 ล้านต่อปี ซึ่งภาระในเรื่องนี้ควรเป็นภาระหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องรับผิดชอบสร้างความมั่นคงทางการเงินแทนมาตรการทางอาญาของรัฐ 
        
        นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในการเร่งรัดติดตามหนี้สินให้แก่เอกชน โดยการสืบสวนและจับกุมลูกหนี้ในคดีอาญาและการกำหนดให้ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นความผิดทางอาญานั้น อาจเป็นการขัดกับกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งมีข้อบทที่ 11 กำหนดว่าบุคคลไม่ควรจะได้รับโทษจำคุกเพราะเหตุการไม่ชำระหนี้
        
        ขณะเดียวกัน สังคมไทย ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการใช้เช็ค และกลไกการชำระเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก มีระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยระบบธนาคารสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการชำระหนี้ทางบัตรเครดิตได้ และขณะนี้ในต่างประเทศทุกประเทศ ยกเว้นประเทศอินเดีย ได้กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คเป็นความผิดทางแพ่งเท่านั้น อีกทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือในเช็คสามารถกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่เพื่อทดแทนมาตรการลงโทษทางอาญาได้ เช่น มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงินประเภทบัญชีกระแสรายวันเป็นการเฉพาะ โดยการกำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี เป็นต้น และมาตรการตามกฎหมายประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เช็ค รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บตามกฎหมายข้อมูลเครดิตในด้านอื่น ๆ มาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาคำขอเปิดบัญชีใช้เช็คของลูกค้าทำให้มีมาตรการคัดกรองเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และหากธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์กำหนดให้มีการใช้มาตรการทั้งสองดังกล่าวอย่างเข้มงวดก็จะทำให้เช็คได้รับความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
        
        ในการยกเลิกความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเพื่อให้มีมาตรการรองรับในเรื่องนี้ ควรให้มีบทเฉพาะกาล กำหนดเวลาใช้บังคับ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการพัฒนามาตรการสร้างความน่าเชื่อถือในเช็ค ตลอดจนบทเฉพาะกาลสำหรับกรณีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารพาณิชย์ควรเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อการกำหนดมาตรการรองรับและการสร้างความน่าเชื่อถือในเช็คตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
 
 

ชอบ + 505 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Tue 6 November 07 , 17:04


  Thanida
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 1

ถูกต้องค่ะ คดีเช็คเป็นคดีอาญา แต่เป็นความผิดที่ยอมความกันได้ค่ะ อัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี (พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔)  ดิฉันไม่ทราบว่าคู่กรณีของคุณได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนหรือปล่าว หรือว่าส่งเรื่องให้ทนายความฟ้องต่อศาลเลย ถ้ามีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ทางพนักงานสอบสวนก็จะมีหมายเรียกคุณไปให้ปากคำ คุณก็มีหน้าที่ต้องไปตามหมายเรียกนั้น ถ้าคุณไม่ไปตามหมายเรียก ๒ ครั้ง ก็จะมีการออกหมายจับ และเมื่อคุณถูกจับก็จะต้องมีการประกันตัว วงเงิน ๑ ใน ๓ ของมูลหนี้ตามเช็คนั้นค่ะ ขอแนะนำให้คุณไปตามหมายเรียกนั้น การประกันตัว คุณสามารถใช้ได้ทั้งบุคคลค้ำประกัน,เงินสด,บัญชีเงินฝากประจำ,หลักทรัพย์ซึ่งอาจเป็นโฉนดที่ดินซึ่งต้องให้สำนักงานที่ดินประเมิณราคา,และอีกวิธีหนึ่งคือ การซื้อประกันภัยคุ้มครองอิสระภาพจากบริษัทประกันภัยที่เค้ารับทำประกันอิสระภาพดูนะคะ
       ในการขึ้นศาล ทางคุณก็ต้องมีทนายความไปด้วยนะคะ ในชั้นศาลคุณอาจให้ทนายของคุณแถลงต่อศาลหรือเจรจากับคู่กรณีของคุณเพื่อประนอมหนี้ก็ได้ ดิฉันเห็นว่าเมื่อคุณเป็นหนี้ก็ต้องใช้ กรณีนี้คุณคงต้องขอความเห็นใจต่อคู่กรณีของคุณ แต่อ่ย่างไรเสีย คุณควรต้องชำระหนี้ให้กับทางเจ้าหนี้บางนะคะ บางที่อาจเป็นผลดีต่อคุณ ถ้าในที่สุดแล้วต้องมีการตัดสินคดี ถ้าคุณไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ศาลอาจจะเมตตาพิพากษารอการลงอาญาคุณก็ได้ ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคุณและดุลยพินิจของศาลด้วย 

ชอบ + 475   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 6 November 07 , 16:14


  มารนิติ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 2

ครม.ไฟเขียวยกเลิกความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค 

 

 
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 12 ตุลาคม 2547 18:39 น. 
 
       คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณายกร่างกฎหมายใหม่ เนื่องจากวัฒนธรรมการใช้เช็ค และกลไกการชำระเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
        
        ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.เห็นว่าความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นเรื่องความรับผิดชอบในทางแพ่ง แต่เนื่องจากการใช้เช็คในอดีตมีปัญหาทำให้การใช้เช็คขาดความเชื่อถือ จึงได้มีการกำหนดให้ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นความผิดทางอาญา เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน แต่ปรากฏว่า ในปัจจุบันได้มีการนำมาตรการทางอาญาไปใช้เพื่อบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับรัฐ โดยรัฐต้องเข้ามารับภาระในการดำเนินคดีอาญาเพื่อติดตามหนี้สินให้กับเจ้าหนี้ผู้ทรงเช็ค ทั้งที่หนี้สินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยในแต่ละปีจะมีคดีเกี่ยวกับเช็คขึ้นสู่ศาลประมาณ 20,000 คดี ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 300-500 ล้านต่อปี ซึ่งภาระในเรื่องนี้ควรเป็นภาระหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องรับผิดชอบสร้างความมั่นคงทางการเงินแทนมาตรการทางอาญาของรัฐ 
        
        นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในการเร่งรัดติดตามหนี้สินให้แก่เอกชน โดยการสืบสวนและจับกุมลูกหนี้ในคดีอาญาและการกำหนดให้ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นความผิดทางอาญานั้น อาจเป็นการขัดกับกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งมีข้อบทที่ 11 กำหนดว่าบุคคลไม่ควรจะได้รับโทษจำคุกเพราะเหตุการไม่ชำระหนี้
        
        ขณะเดียวกัน สังคมไทย ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการใช้เช็ค และกลไกการชำระเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก มีระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยระบบธนาคารสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการชำระหนี้ทางบัตรเครดิตได้ และขณะนี้ในต่างประเทศทุกประเทศ ยกเว้นประเทศอินเดีย ได้กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คเป็นความผิดทางแพ่งเท่านั้น อีกทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือในเช็คสามารถกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่เพื่อทดแทนมาตรการลงโทษทางอาญาได้ เช่น มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงินประเภทบัญชีกระแสรายวันเป็นการเฉพาะ โดยการกำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี เป็นต้น และมาตรการตามกฎหมายประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เช็ค รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บตามกฎหมายข้อมูลเครดิตในด้านอื่น ๆ มาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาคำขอเปิดบัญชีใช้เช็คของลูกค้าทำให้มีมาตรการคัดกรองเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และหากธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์กำหนดให้มีการใช้มาตรการทั้งสองดังกล่าวอย่างเข้มงวดก็จะทำให้เช็คได้รับความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
        
        ในการยกเลิกความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเพื่อให้มีมาตรการรองรับในเรื่องนี้ ควรให้มีบทเฉพาะกาล กำหนดเวลาใช้บังคับ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการพัฒนามาตรการสร้างความน่าเชื่อถือในเช็ค ตลอดจนบทเฉพาะกาลสำหรับกรณีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารพาณิชย์ควรเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อการกำหนดมาตรการรองรับและการสร้างความน่าเชื่อถือในเช็คตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
 
 

ชอบ + 505   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 6 November 07 , 17:04


  thanida
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 3

เคยมีแนวคิดตามข่าวเบื้องต้นว่าจะมีการยกเลิก พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คค่ะให้เป็นแต่การฟ้องร้องในคดีแพ่ง แต่แนวคิดดังกล่าวยังไม่มีการประกาศออกมาใช้เป็นกฏหมายค่ะ ดังนั้นในตอนนี้นั้นยังคงใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คพ.ศ.๒๕๓๔ อยู่ เช็คยังเป็นความผิดในทางอาญาอยู่ นอกจากนี้ผู้ทรงเช็คสามารถฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเรียกเงินตามเช็คได้อีกด้วยนะคะ

ชอบ + 557   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 7 November 07 , 09:48


  vvvvvv
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 4

- สนับสนุนข้อมูลของคุณ  thanida 
- ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คยังเป็นคดีอาญาอยู่ 

ชอบ + 555   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 9 November 07 , 09:55


  นานา
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 5

ผู้หนีคดีเช็ค ถ้าตามจับตัวได้ต้องโทษอะไรบ้าง กี่เปอร์เซ็นต์ที่ตำรวจตามตัวเจอ  ตอบหน่อยขอบคุณมาก

ชอบ + 398   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 9 October 08 , 12:13


  คดีเช็ค
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 6

คือหนูมีเรื่องอยากรบกวนถามท่นผู้รู้ค่ะ หนูเป็นภรรยาของนายตำรวจ
มีอาชีพขายเสื่อผ้าเล็กๆน้อยๆ พอดีหนูมีเพื่อน ทำอาชีพเกี่ยวกับการเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ค่ะ แล้วเพื่อนคนนี้ยังมีอาชีพ
เปิดบ่อนการพนันไพ่ ป๊อก 8-9 ด้วยค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า เพื่อนได้ให้นาย ก ยืมเงินอยู่ในบ่อนที่ตัวเองเป็นเจ้าของ เป็นเงิน หนึ่งล้านสองแสนบาท โดยให้นาย ก เซ็นเช็คกับไปสัญญากู้ยืมไว้ให้รวมดอกเบี้ยเป็นเงิน 1560,000 บาท
แต่ไม่ได้มีหลักทรัพย์อะไรเลย เพื่อนหนูเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารๆปฏิเสธการจ่ายเงินโดยบอกว่าเช็คใบนี้ได้ถูกสั่งระงับการจ่ายเงินแล้ว เพื่อนเลยมาปรึกษาหนูค่ะ หนูก็เลยรับเป็นเจ้าทุกข์ให้ โดยใช้ชื่อของหนูเป็นผู้เข้าแจ้งความ มีหมายเรียกให้นาย ก มาพบ ก็ไม่มา ตำรวจจึงได้ออกหมายจับ นาย ก ได้หลบหนีไปเกือบปี จึงสามารถจับได้ แต่นายก็ก็ได้ให้การปฏิเสธ และได้ประกันตัวออกไป และบอกว่าจะขอสู้คดี เพราะเป็นเงินที่ตัวเองโดนโกงในบ่อน และถูกบังคับให้เขียนเช็ค และนาย ก ยังบอกด้วยว่า ไม่ได้ยืมเงินหนูและไม่ได้รู้จักกับหนู แยมกับอีกคน ซึ่งก็คือเพื่อนหนูค่ะ อยากถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วหนูจะมีความผิดป่าวค่ะ แล้วนาย ก จะหลุดพ้นจากคดีนี้ โดยไม่ต้องใช้หนี้รึป่าวคะ นาย ก ได้ผัดฟ้องมาครบ 5 ครั้งแล้วค่ะ อีกไม่นานศาลได้นัดโจทย์กับจำเลยแล้วค่ะ หนูควรทำยังไงบ้างคะรบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ขอบคุณค่ะ

ชอบ + 412   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 9 June 09 , 10:49


ท.ปกรณ์
สมาชิก
ตอบ : 1458

ความเห็นที่ 7

หนูจะมีความผิดในขณะที่นายก.ไม่ต้องชำระหนี้...ต้องหาทนายช่วยดูแลคดีควบคู่ไปกับพ.อัยการด้วยครับ

ชอบ + 398   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 9 June 09 , 13:45


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 8

ตาม ปพพ. การพนันขันต่อ หาทำให้เกิดหนี้ได้ไม่ ดังนั้นการกู้ยืมเงินในบ่อนเพื่อนำเงินมาเล่นการพนันก็ไม่ถือว่าเกิดหนี้กันขึ้นค่ะ   เมื่อเช็คเป็นตราสารเพื่อใช้ในการชำระหนี้ หากไม่มีหนี้กัน เช็คนั้นก็ใชบังคับไม่ได้ ถือว่าผู้ออกเช็คที่ธนาคารปฏิเสธการใช้เงินก็ไม่มีความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค (เหอ ๆ)

ชอบ + 381   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 9 June 09 , 21:40


  คดีเช็ค
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 9

ขอบคุณค่ะ แล้วหลักฐานที่นาย ก ได้ทำไว้ให้มีเช็ค(เด้ง)หนึ่งใบ กับสัญญากู้ยืมหนึ่งใบ พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นของนาย ก เรานำมาเป็นหลักฐานในการเอาผิดนาย ก ได้มั้ยค่ะ
แล้วมีวิธีไหนบ้างที่จะเอาผิดนาย ก ได้ และสามารถให้นาย ก ยอมชำระหนี้ได้ค่ะ รบกวนท่านผู้รู้ทุกท่านช่วยชี้แนะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชอบ + 392   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 10 June 09 , 05:37


pornphit
สมาชิก
ตอบ : 66

ความเห็นที่ 10

การกู้ยืมเงินเพื่อนำไปกระทำผิดกฏหมาย (เช่นนไปทำแท้ง ค้าของเถือ่น) ก็เป็นโมฆะค่ะ  ซึ่งผู้ให้กู้ยืมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะนำไปเล่นการพนัน ก็ยังให้ยืมอยู่ ก็คงต้องโมฆะอ่ะค่ะ

ชอบ + 406   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Mon 15 June 09 , 17:23


ท.ปกรณ์
สมาชิก
ตอบ : 1458

ความเห็นที่ 11

ตอบตามตรงคือไม่ได้แต่จะมีวิธีไหนบ้างต้องปรึกษาส่วนตัวแล้วล่ะครับ.

ชอบ + 408   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 17 June 09 , 01:14


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 12

ซิกแซกได้ ว่างั้นเต้อะ  แต่ก็ต้องใช้ความสามารถหน่อย การนำสืบ เลือกพยานหลักฐานที่เป็นคุณแก่เราให้มากที่สุดน่ะนะ

ชอบ + 403   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 17 June 09 , 11:17


  เนเธ›เนŠเธฐ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 13

เนƒเธ™เธเธฒเธ™เธฐเธ™เธฑเธเธ—เธงเธ‡เธซเธ™เธตเน‰เธญเธฒเธŠเธตเธž(เธ–เธนเธเธเธŽเธซเธกเธฒเธข)เธ‚เธญเธ•เธญเธšเธ”เธฑเธ‡เธ™เธตเน‰ 1)เธซเธ™เธตเน‰เน„เธกเนˆเธกเธตเธœเธฅเธšเธฑเธ‡เธ„เธฑเธšเธ•เธฒเธกเธเธŽเธซเธกเธฒเธขเนเธ•เนˆเธเธฒเธฃเธ™เธณเธชเธทเธšเธ•เน‰เธญเธ‡เธ‚เธฑเธ”เน€เธˆเธ™เธˆเธ™เธจเธฒเธฅเน€เธŠเธทเนˆเธญ เน€เธŠเนˆเธ™เน„เธ›เน€เธšเธดเธเน€เธ‡เธดเธ™เธกเธฒเธˆเธฒเธเธ˜เธ™เธฒเธ„เธฒเธฃเธญเธฐเน„เธฃ เธงเธฑเธ™เน„เธซเธ™เธ•เธญเธ™เนƒเธซเน‰เน€เธ‡เธดเธ™เธกเธตเธžเธขเธฒเธ™เธกเธฑเน‰เธข เธ„เธธเธ“เธˆเธฐเธ•เธญเธšเธงเนˆเธฒเธขเธฑเธ‡เน„เธ‡ เธ„เธธเธ“เธกเธตเธžเธขเธฒเธ™เธขเธทเธ™เธขเธฑเธ™เธกเธฑเน‰เธขเธงเนˆเธฒเธ„เธธเธ“เธฃเธนเน‰เธˆเธฑเธเน€เธ‚เธฒเธกเธฒเธ™เธฒเธ™ เนเธฅเธฐเธ–เน‰เธฒเธ—เธ™เธฒเธขเธˆเธณเน€เธฅเธขเน€เธเนˆเธ‡เธ„เธธเธ“เธญเธฒเธˆเธ•เธดเธ”เธ„เธธเธเน„เธ”เน‰ เธซเธฒเธเธจเธฒเธฅเธขเธเธŸเน‰เธญเธ‡เนเธฅเน‰เธงเน€เธ‚เธฒเนเธˆเน‰เธ‡เธ„เธงเธฒเธกเธเธฅเธฑเธšเธงเนˆเธฒเธ„เธธเธ“เนƒเธซเน‰เธเธฒเธฃเน€เธ—เน‡เธˆเธ•เนˆเธญเธจเธฒเธฅ 2)เธ„เธธเธ“เธกเธตเธชเธกเธธเธ”เธšเธฑเธเธŠเธตเนƒเธซเน‰เธจเธฒเธฅเธ”เธนเธกเธฑเน‰เธขเธงเนˆเธฒเธ„เธธเธ“เธกเธตเน€เธ‡เธดเธ™เธกเธฒเธเธ‚เธ™เธฒเธ”เธ™เธฑเน‰เธ™ เธ—เธณเธญเธฒเธŠเธตเธžเธญเธฐเน„เธฃ เธ„เธงเธฒเธกเธˆเธฃเธดเธ‡เธ„เธทเธญเธ„เธงเธฒเธกเธˆเธฃเธดเธ‡ เธซเธฒเธเธ„เธธเธ“เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเนเธเน‰เธ›เธฑเธเธซเธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เธ—เธณเธ”เธฑเธ‡เธ™เธตเน‰เธ„เธฃเธฑเธš
เธ.เน„เธ›เธ„เธธเธขเธเธฑเธšเธˆเธณเน€เธฅเธขเนƒเธซเน‰เน€เธ‚เธฒเธ—เธณเธชเธฑเธเธเธฒเนƒเธซเธกเนˆเนเธ•เนˆเน€เธ‚เธฒเธ„เธ‡เน„เธกเนˆเธกเธตเน€เธŠเน‡เธ„เนƒเธซเน‰เน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เธ„เธธเธ“เธญเธตเธ เธ‚.เธšเธญเธเน€เธ‚เธฒเธงเนˆเธฒเธˆเธฐเธ–เธญเธ™เธŸเน‰เธญเธ‡เนเธ•เนˆเนƒเธซเน‰เน€เธ‚เธฒเธŠเธณเธฃเธฐเธšเธฒเธ‡เธชเนˆเธงเธ™เธเนˆเธญเธ™ เธ„.เธซเธฒเธเธกเธตเน€เธŠเน‡เธ„เนƒเธšเน€เธ”เธตเธขเธงเธจเธฒเธฅเธˆเธฐเธฃเธญเธฅเธ‡เธญเธฒเธเธฒเธ—เธธเธเธฃเธฒเธขเน‚เธ”เธขเน„เธกเนˆเธชเธ™เนƒเธˆเธงเนˆเธฒเธˆเธฐเน€เธ›เน‡เธ™เน€เธ‡เธดเธ™เน€เธ—เนˆเธฒเน„เธซเธฃเนˆ เธซเธฒเธ2 เนƒเธš เน„เธกเนˆเน€เธเธดเธ™เนƒเธšเธฅเธฐ1-2เน€เธ”เธทเธญเธ™เธซเธฒเธเธŠเธณเธฃเธฐเธšเน‰เธฒเธ‡เธญเธฒเธˆเธฃเธญเธฅเธ‡เธญเธฒเธเธฒ เน€เธเธดเธ™3เนƒเธšเธ•เธดเธ”เธ„เธธเธเธชเธ–เธฒเธ™เน€เธ”เธตเธขเธงเธ—เธฑเน‰เธ‡3เธจเธฒเธฅ(เธซเธฒเธเธซเธ™เธตเธ•เน‰เธญเธ‡เธซเธ™เธต5เธ›เธตเธˆเธถเธ‡เธˆเธฐเธซเธกเธ”เธญเธฒเธขเธธเธ„เธงเธฒเธก เธซเธฒเธเธซเธ™เธตเน‰เธกเธฒเธเน€เธ‚เธฒเธˆเน‰เธฒเธ‡เธ™เธฑเธเธชเธทเธšเน†เนเธ›เนŠเธšเน€เธ”เธตเธขเธงเธเน‡เธซเธฒเน€เธˆเธญ)

ชอบ + 405   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 26 August 09 , 13:54

Page •  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.