หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | blogger chiang mai | บล็อกเกอร์เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Sat 10 December 16 15:47

กระดานสนทนากฎหมาย

 
ช่วยอธิบายหน่อย "บุริมสิทธิ".
Page •  1  

kwankaew
สมาชิก
ตอบ : 1

ช่วยอธิบายความหมายของคำว่า"บุริมสิทธิ"ให้หน่อยนะค่ะ... ขอบคุณค่ะ.

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 26 December 07 , 12:28


gf

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

บุริมสิทธิคือ สิทธิเหนือทรัพย์นั้นซึ่งมีเหนือกว่าเจ้าหนี้ ธรรมดา หรือ เจ้าหนี้การค้า
ตย.เช่น เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิในที่ดิน คือ ผู้รับจำนอง เป็นต้น ดังนั้น ถ้าลูกหนี้ล้มละลาย มีการขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ
ภาษาอังกฤษเรียกว่า sub-ordinate debt
เอาละเอียดกว่านี้ลองหาอ่านดู

ชอบ + 557 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Sat 5 January 08 , 16:03


จุ๋ม

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

บุริมสิทธิ เป็นสิทธิที่อยู่เหนือกว่าเจ้าหนี้คนอื่น คือสามารถรับชำระหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้คนอื่น เช่นเจ้าหนี้จำนอง จำนำ ค้ำประกัน การมีสิทธิยึดหน่วงในทรัพย์ของลูกนี้ อย่างเช่นเรามีลูกหนี้คนหนึ่งโดยมีที่ดินจดจำนองค้ำประกัน และลูกนี้คนนี้ก็ยังมีเจ้าหนี้คนอื่น ๆ อีก เมื่อลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ศาลจะสั่งให้เอาทรัพย์สินของลูกนี้ออกขายทอดตลาด เมื่อได้เงินมาแล้วเราจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญคนอื่น ๆ ของลูกหนี้รายนี้ 

ชอบ + 513 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Sun 6 January 08 , 13:21


ท.ปกรณ์
ตอบ : 1458

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

.....ปพพ.ม.๒๕๑ ผู้ทรงบุริมสิทธิย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยนัยดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น 
     ตามมาตรานี้พอจะเห็นความหมายของบุริมสิทธิดังนี้
     บุริมสิทธิ เป็นคำวิเศษณ์ในภาษาไทยหมายความถึงเป็นสิทธิประการหนึ่งของเจ้าหนี้
     โดยกฎหมายเรียกว่าผู้ทรงบุริมสิทธิก็หมายถึงเป็นสิทธิที่จะบังคับเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้
     เป็นสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับของบุริมสิทธินั้นก่อนเจ้าหนี้อื่น
     บุริมสิทธินั้นพึงเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยบทบัญญัติของกฎหมายเพียงเท่านั้นกฎหมายอื่นนอกเหนือก็ได้
.....ด้วยเหตุนี้บุริมสิทธิจึงมีลักษณะสำคัญกล่าวคือ
     ๑.บุริมสิทธิทั้งบุริมสิทธิสามัญหรือพิเศษใช้ยันกับบุคคลอื่นได้ (เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะบังคับบุริมสิทธินั้นก่อนคนอื่นและ ม.๒๖๘ ถ้าสังหาริมทรัพย์นั้นถูกลักหรือสูญหายท่านให้ใช้บังคับตามบทกฎหมายว่าด้วยการแสวงคืนครอง ผู้มีบุริมสิทธิสามารถตามทรัพย์นั้นคืนมาได้)
     ๒.บุริมสิทธิแบ่งแยกไม่ได้
     ถ้าบังคับหนี้จากบุริมสิทธิแล้วแต่ยังรับชำระหนี้ไม่หมดจำนวนที่ค้างยังเรียกได้อย่างหนี้สามัญทั่วไป
     ๓.บุริมสิทธิเป็นทรัพย์สิทธิประเภทที่เรียกว่าอุปกรณ์สิทธิ

ชอบ + 256 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Thu 6 August 09 , 23:31


  gf
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 1

บุริมสิทธิคือ สิทธิเหนือทรัพย์นั้นซึ่งมีเหนือกว่าเจ้าหนี้ ธรรมดา หรือ เจ้าหนี้การค้า
ตย.เช่น เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิในที่ดิน คือ ผู้รับจำนอง เป็นต้น ดังนั้น ถ้าลูกหนี้ล้มละลาย มีการขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ
ภาษาอังกฤษเรียกว่า sub-ordinate debt
เอาละเอียดกว่านี้ลองหาอ่านดู

ชอบ + 557   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 5 January 08 , 16:03


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 2

บุริมสิทธิ เป็นสิทธิที่อยู่เหนือกว่าเจ้าหนี้คนอื่น คือสามารถรับชำระหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้คนอื่น เช่นเจ้าหนี้จำนอง จำนำ ค้ำประกัน การมีสิทธิยึดหน่วงในทรัพย์ของลูกนี้ อย่างเช่นเรามีลูกหนี้คนหนึ่งโดยมีที่ดินจดจำนองค้ำประกัน และลูกนี้คนนี้ก็ยังมีเจ้าหนี้คนอื่น ๆ อีก เมื่อลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ศาลจะสั่งให้เอาทรัพย์สินของลูกนี้ออกขายทอดตลาด เมื่อได้เงินมาแล้วเราจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญคนอื่น ๆ ของลูกหนี้รายนี้ 

ชอบ + 513   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sun 6 January 08 , 13:21


ท.ปกรณ์
สมาชิก
ตอบ : 1458

ความเห็นที่ 3

.....ปพพ.ม.๒๕๑ ผู้ทรงบุริมสิทธิย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยนัยดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น 
     ตามมาตรานี้พอจะเห็นความหมายของบุริมสิทธิดังนี้
     บุริมสิทธิ เป็นคำวิเศษณ์ในภาษาไทยหมายความถึงเป็นสิทธิประการหนึ่งของเจ้าหนี้
     โดยกฎหมายเรียกว่าผู้ทรงบุริมสิทธิก็หมายถึงเป็นสิทธิที่จะบังคับเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้
     เป็นสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับของบุริมสิทธินั้นก่อนเจ้าหนี้อื่น
     บุริมสิทธินั้นพึงเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยบทบัญญัติของกฎหมายเพียงเท่านั้นกฎหมายอื่นนอกเหนือก็ได้
.....ด้วยเหตุนี้บุริมสิทธิจึงมีลักษณะสำคัญกล่าวคือ
     ๑.บุริมสิทธิทั้งบุริมสิทธิสามัญหรือพิเศษใช้ยันกับบุคคลอื่นได้ (เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะบังคับบุริมสิทธินั้นก่อนคนอื่นและ ม.๒๖๘ ถ้าสังหาริมทรัพย์นั้นถูกลักหรือสูญหายท่านให้ใช้บังคับตามบทกฎหมายว่าด้วยการแสวงคืนครอง ผู้มีบุริมสิทธิสามารถตามทรัพย์นั้นคืนมาได้)
     ๒.บุริมสิทธิแบ่งแยกไม่ได้
     ถ้าบังคับหนี้จากบุริมสิทธิแล้วแต่ยังรับชำระหนี้ไม่หมดจำนวนที่ค้างยังเรียกได้อย่างหนี้สามัญทั่วไป
     ๓.บุริมสิทธิเป็นทรัพย์สิทธิประเภทที่เรียกว่าอุปกรณ์สิทธิ

ชอบ + 256   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 6 August 09 , 23:31

Page •  1  
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.