หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | Chiang Mai Wedding Planner | จัดงานเลี้ยง เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Wed 26 November 14 13:14

กระดานสนทนากฎหมาย

lawyerthai lawyerthaiการเปลี่ยนนามสกุล
Page •  1   2  3  4  5  6  7 

forgame
สมาชิก
ตอบ : 1

จดทะเบียนแล้วและใช้นามสกุลเดิมไม่ใช้ของสามี และพ่อเปลี่ยนนามสกุลใหม่ ต้องใช้นามสกุลใคร มีระเบียบอ้างไหมค่ะ เพราะนายทะเบียนอำเภอไม่รู้กฏหมายเลย

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 20 February 08 , 08:58


007

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

แล้วใช้นามสกุลใหม่ของพ่อได้ไหมคะ

ชอบ + 652 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Fri 22 February 08 , 07:26


กล้วย

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

ดิฉันอยู่กับสามีใหม่อยากให้ลูกใช้นามสกุลของสามีจะได่ช้มั้ยคะ

ชอบ + 628 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Fri 3 October 08 , 12:21


จุ๋ม

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

มาตรา 11 ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลจะอนุญาตให้มีผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วม ใช้ชื่อสกุลของตนก็ได้โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 การอนุญาตตาม มาตรานี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้ออกหนังสือ สำคัญแสดงการอนุญาตให้ใช้ชื่อสกุลให้แก่ผู้ที่จะใช้ชื่อสกุลนั้น

ก็ให้พ่อของคุณยื่นคำของต่อนายทะเบียนขอให้คุณใช้นามสกุลร่วมกับท่านได้ที่สำนักงานอำเภอที่มีชื่อยู่ในทะเบียน

ชอบ + 593 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Fri 22 February 08 , 17:44


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 1

อ่า นายทะเบียนอำเภอไม่รู้กฏหมายเลยนี่สงสัยต้องไปทำงานอย่างอื่นแล้วล่ะค่ะ เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญของตำแหน่งนี้เลยนะคะ  
สว่นเรื่องนามสกุล ลองหาอ่านใน พรบ.ชื่อบุคคลดู ค่ะ
http://www.kodmhai.com/m4/m4-5/H3/m1-20.html#12
ส่วนกรณีของคุณ ก็ใช้นามสกุลเดิมของคุณ ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตามพ่อของคุณนี่คะ  

ชอบ + 354   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 21 February 08 , 10:34


  007
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 2

แล้วใช้นามสกุลใหม่ของพ่อได้ไหมคะ

ชอบ + 652   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 22 February 08 , 07:26


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 3

มาตรา 11 ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลจะอนุญาตให้มีผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วม ใช้ชื่อสกุลของตนก็ได้โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 การอนุญาตตาม มาตรานี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้ออกหนังสือ สำคัญแสดงการอนุญาตให้ใช้ชื่อสกุลให้แก่ผู้ที่จะใช้ชื่อสกุลนั้น

ก็ให้พ่อของคุณยื่นคำของต่อนายทะเบียนขอให้คุณใช้นามสกุลร่วมกับท่านได้ที่สำนักงานอำเภอที่มีชื่อยู่ในทะเบียน

ชอบ + 593   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 22 February 08 , 17:44


  อยากเปลี่ยนนามสกุล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 4

จดทะเบียนสมรสแล้วปัจจุบันใช้นามสกุลสามีแต่เนื่องจากเหตุผลเรื่องงานและได้ปรึกษากับสามีแล้ว มีความประสงค์จะเปลี่ยนนามสกุล จะทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรบ้างคะ? 

ชอบ + 367   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 15 March 08 , 12:14


  วิวัฒน์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 5

ในกรณีที่จะเปลี่ยนนามสกุล
1จะเปลี่ยนได้กี่พะยางครับ
2และจะเปลี่ยนโดยที่ตั้งขึ้นมาใหม่
 จะต้องทำอย่างไรบ้าง
        

ชอบ + 390   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 15 March 08 , 18:31


  วิวัฒน์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 6

ในกรณีที่จะเปลี่ยนนามสกุล
1จะเปลี่ยนได้กี่พะยางครับ
2และจะเปลี่ยนโดยที่ตั้งขึ้นมาใหม่
 จะต้องทำอย่างไรบ้าง
        

ชอบ + 367   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 15 March 08 , 18:32


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 7

เกี่ยวกับการเปลี่ยนนามสกุลเนี่ย ก็ต้องไปติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอโดยจะมีหลักเกณฑ์เช่นต้องไม่ซ้ำกับนามสกุลที่ได้จดทะเบียนโดยผู้อื่นไว้แล้ว ไม่พ้องกับราชทินนามหรือพระนามของพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ฯลฯ (ดูหลักเกณฑ์ใน พรบ.ชื่อบุคคล) ส่วนจะมีกี่พยางค์นี่ ไม่ได้กำหนดไว้  เมื่อทางอำเภอเขาเช็คแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็จะทำการจดทะเบียนนามสกุลใหม่ให้เราได้ค่ะ

"เมื่อนายทะเบียนท้องที่พิจารณาเห็นว่าชื่อสกุลที่ขอตั้งนั้นไม่ขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ ก็ให้เสนอต่อไปตามลำดับจนถึงนายทะเบียนกลาง เมื่อได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนกลางแล้ว ให้นายทะเบียนท้องที่รับจดทะเบียนชื่อสกุลนั้นและออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนชื่อสกุลให้แก่ผู้ขอ แต่ในกรณีที่สำนักทะเบียนใดสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเครือข่ายข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดแล้ว ให้นายทะเบียนท้องที่ดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนกลาง"

ชอบ + 360   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 15 March 08 , 20:55


  โนเนะ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 8

มีปัญหาเหมือนกันว่าหลานสาวแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต่อมามีบุตรบุตรใช้นามสกุลของบิดา ต่อมาเลิกกัน จะเปลี่ยนนามสกุลหลานมาใช้นามสกุลของญาติทางฝ่ายแม่จพฃะได้หรือไม่ อยากทราบมากเลย

ชอบ + 383   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 6 May 08 , 14:21


  กล้วย
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 9

ดิฉันอยู่กับสามีใหม่อยากให้ลูกใช้นามสกุลของสามีจะได่ช้มั้ยคะ

ชอบ + 628   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 3 October 08 , 12:21


  เอ๊ะ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 10

สามปีที่แล้วจดทะเบียนสมรสที่ต่างจังหวัด แต่ยังใช้นามสกุลตัวเอง  ตอนนี้ต้องการใช้นามสกุลสามีซึ่งมีทะเบียนบ้านที่บางใหญ่ ไปที่อำเภอบางใหญ่พนักงานแจ้งว่าให้ไปเปลี่ยนที่ต่างจังหวัด อยากทราบว่าจริงๆ แล้วที่ไหนดีใครช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ชอบ + 378   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 17 October 08 , 21:15


  ยาย่า
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 11

อยากสอบถาม ผู้รู้
-หากต้องการเปลี่ยนให้ลูกมา้ใช้นามสกุลของมารดา ในกรณีบิดา-มารดา
 ได้หย่าแล้ว นั้น สามารถทำได้หรือไม่ และ อย่างไรคะ
-กรณี มารดาแต่งงานใหม่กับชาวต่างชาติ และใช้สกุลตามสามี
 บุตร สามาีรถเปลี่ยนมาให้นามสกุลตามมารดาได้หรือไม่คะ

ชอบ + 401   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 8 November 08 , 01:55


  ฝน
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 12

เปลี่ยนนามสกลมีผลต่อการรับมรดกจากพ่อแม่หรอไม่ ในกรณีที่เปลี่ยนเพราะหมอดูทักให้เปลี่ยน อยากทราบรายละเอียดและผลกระทบอื่นๆค่ะ

ชอบ + 374   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 15 November 08 , 03:18


  รค
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 13

มีปัญหาเหมือนกันว่าหลานสาวแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต่อมามีบุตรบุตรใช้นามสกุลของบิดา ต่อมาเลิกกัน จะเปลี่ยนนามสกุลหลานมาใช้นามสกุลของญาติทางฝ่ายแม่จพฃะได้หรือไม่ อยากทราบมากเลย

ชอบ + 361   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 18 November 08 , 15:45


  ต้น
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 14

บิดา-มารดา ยังสมรสกันและอยู่ด้วยกันเป็นปกติดี
แต่บุตรต้องการเปลี่ยนนามสกุลโดยไม่ใช่ของบิดา-มารดา
สามารถกระทำได้หรือไม่ หากบุตรมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และนามสกุลที่ใช้เป็น
นามสกุลที่ตั้งขึ้นมาเองจะใช้ได้หรือไม่ ใครทราบช่วยตอบที่น่ะครับ

                         ultraman_clubsa@hotmail.com B -) 

ชอบ + 378   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 9 December 08 , 12:37


  เกิดผล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 15

สามารถเปลี่ยนได้ครับ โดยยื่นคำขอเปลี่ยนนามสกุลได้ที่อำเภอ..ทุกแห่ง
ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้สอบถามนายทะเบียนได้โดยตรงครับ

ชอบ + 357   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 9 December 08 , 13:07


  น้องหนู
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 16

ถ้าต้องการเปลี่ยนไปใข้นามสกุลของผู้อื่นจะต้องได้รับการยินยอมจากใครคะ คนที่ใช้นามสกุลนั้นอยู่แล้วไม่ว่าใครก็สามารถเซ็นยินยอมให้ใช้ได้รึเปล่าคะ

ชอบ + 393   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Mon 22 December 08 , 11:16


  น้องหนู
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 17

ต่อเนื่องจากคำถามข้างบนนะคะ จะต้องมีคนเซ็นยินยอมกี่คนคะ

ชอบ + 351   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Mon 22 December 08 , 11:46


  รัก
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 18

มีปัญหาเหมือนกันว่าหลานสาวแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต่อมามีบุตรบุตรใช้นามสกุลของบิดา ต่อมาเลิกกัน จะเปลี่ยนนามสกุลหลานมาใช้นามสกุลของญาติทางฝ่ายแม่จพฃะได้หรือไม่ อยากทราบมากเลย


มีปัญหาเหมือนกันว่าหลานสาวแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต่อมามีบุตรบุตรใช้นามสกุลของบิดา ต่อมาเลิกกัน จะเปลี่ยนนามสกุลหลานมาใช้นามสกุลของญาติทางฝ่ายแม่จพฃะได้หรือไม่ อยากทราบมากเลย

อยากรู้ด้วยค่ะ กรุณาตอบให้ด้วยนะคะ

ชอบ + 365   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 8 January 09 , 17:47


  ต้นอ้อ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 19

ขอรบกวนถามสักนิดค่ะ......
ดิฉันได้จดทะเบียนกับแฟนแล้ว โดยใช้คำนำหน้าเป็น นางสาว 
และใช้นามสกุลเดิม
วันนี้ต้องการเปลี่ยนเป็น นาง และใช้นามสกุลสามี ต้องทำอย่างไร
และต้องให้สามีไปด้วยหรือไม่

ชอบ + 367   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Mon 12 January 09 , 17:10


  P
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 20

แต่งงาน จดทะเบียนสมรส ใช้นามสกุลสามีมา 10 กว่าปี ต้องการเปลี่ยนกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตัวเอง โดยไม่ได้หย่า จะได้หรือไม่คะ รบกวนผู้รู้ช่วยให้คำตอบด้วยค่ะ

ชอบ + 274   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 13 January 09 , 12:59


  vit
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 21

ต้องการเปลี่ยนนามสกุลยกครอบครัวจะได้ไหมครับ
และต้องทำยังไงบ้าง
นานไหม
ยากไหมครับ  แล้วมีผลต่ออย่างบ้างไหมครับ  เช่น ชโนด

ชอบ + 247   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 16 January 09 , 14:58


  jp
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 22

พ่อเสียไปแล้ว เลยอยากกลับไปใช้นามสกุลแม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ชอบ + 268   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 20 January 09 , 14:58


  นาลี
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 23

ได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนาง มาเป็นนางสาว แต่ยังใช้นามสกุลสามี และขณะนี้ได้เซ็นใบหย่ากับสามีแล้ว และต้องการเปลี่ยนไปใช้นามสกุลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ใช้เวลาเปลี่ยนนานและยุ่งยากมั๊ย หรือต้องให้ใครเซ็นยินยอมด้วยหรือไม่

ชอบ + 241   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 5 March 09 , 14:46


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 24

ต้องการเปลี่ยนนามสกุลยกครอบครัวจะได้ไหมครับ และต้องทำยังไงบ้าง นานไหม ยากไหมครับ  แล้วมีผลต่ออย่างบ้างไหมครับ  เช่น ชโนด ==> ไม่ยากค่ะ แค่ไปที่อำเภอท้องที่ที่เรามีทะเบียนบ้าน แจ้งความจำนงค์ขอเปลี่ยนนามสกุล แต่อาจช้าหน่อยตรงที่ต้องตรวจสอบว่านามสกุลของคุณไปตรงกับของคนอื่นที่มีอยู่แล้วหรือเปล่า ขัดต่อกฏหมายหรือเปล่า ถ้าเปลี่ยนได้เขาก็จะจดทะเบียนเปลี่ยนให้อ่ะค่ะ แต่ก็อย่างว่าแหล่ะเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ การทำนิติกรรมที่ได้ทำไปแล้วพวกคุณก้ต้องไปตามแก้ให้หมดอ่ะค่ะ โดยนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุลไปแจ้งอ่ะค่ะ หรือเมื่อจะไปทำนิติกรรมหลังจากนี้ก็ต้องใช้เอกสารนี้เพื่อประกอบกับสำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรอีก (แล้วจะเปลี่ยนทำไม เนอะ.. 
)  คำถามของคุณนาลีก็ลักษณะคล้ายกันค่ะ
พ่อเสียไปแล้ว เลยอยากกลับไปใช้นามสกุลแม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง==> หลัก ๆ ก็สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร (เพื่อรับรองว่าเราเป็นลูกของแม่อ่ะค่ะ)

ชอบ + 244   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 5 March 09 , 18:56


  เกิดผล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 25

แล้วคุณจุ๋ม ไม่คิดเปลี่ยมนามสกุลบ้างเหรอ..   

ชอบ + 295   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 5 March 09 , 19:32


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 26

อืม ลองเอานามสกุลท่านเกิดผลมาให้พิจารณาดูก่อนจิ ว่าจะผ่านอ้ะป่าว เอิ้ก ๆ   แต่อ่ะนะ ถ้าเปลี่ยนแล้วก็ต้องไปตามแก้เอกสารเยอะเลยจิเนี่ยะ ทั้งสมุดธนาคาร บัญชีเงินกู้แบงค์อาคารสงเคราะห์อีก โอ  ลำบากใจจริง ๆ

ชอบ + 247   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 5 March 09 , 20:23


  เกิดผล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 27

คิดมากไม่ยุ่งยากหรอก..ลองเปลี่ยนเป็นนามสกุลผมก่อน ง่ายจะตาย เปลี่ยนฟรี ถ้ามีค่าธรรมเนียมเดี๋ยวผมออกให้..OK นะ    

ชอบ + 248   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 6 March 09 , 08:06


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 28

สินสมรสไม่น่าห่วงอ้ะ  ห่วงแต่หนี้สินก่อนเปลี่ยนนามสกุลแหล่ะท่าน ต้องแบ่งกันคนละครึ่งอ้ะป่าว  ถ้าแบ่งได้ก็โอเช  

ชอบ + 250   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 6 March 09 , 14:30


  เกิดผล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 29

แบ่งซิ..ผมมีหนี้มากกว่า ยังไงผมก้ได้เปรียบ หาคนมาช่วยล้างหนี้ให้..สุขสบายไปแปดอย่าง

ชอบ + 238   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 6 March 09 , 15:18


  นิสา
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 30

หย่ากับสามีแล้ว   และไม่อยากใช้นามสกุลเดิม จะเปลี่ยนนามสกุลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่ ทำอย่างไรบ้าง12385

ชอบ + 258   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 25 March 09 , 11:12


  นิสา
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 31

ถามต่อค่ะ ลูกใช้นามสกุลพ่ออยู่ เมื่อหย่ากันแล้วจะเปลี่ยนชื่อลูก และเปลี่ยนมาใช้นามสกุลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ได้หรื่อเปล่าค่ะ 

ชอบ + 245   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 25 March 09 , 11:16


  หมู
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 32

อยากสอบถามว่าแต่งงานแล้วครับ แต่ไม่อยากจดทะเบียนสมรส แต่สามารถให้ภรรยาเปลี่ยนมาใช้นามสกุล ของผมได้หรือไม?ครับ

ชอบ + 257   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 1 April 09 , 15:32


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 33

ไม่อยากจดทะเบียนสมรสกับแฟน แต่อยากให้แฟนใช้นามสกุลของตัวเอง  มีเหตุผลอะไรล่ะคะ   (ตกลงใครได้เปรียบเสียเปรียบล่ะเนี่ย   ) เหอ ๆ อย่างนี้ฝ่ายหญิงก็จะได้ชื่อว่ามีสามีแล้วเพราะเปลี่ยนนามสกุล แต่ฝ่ายชายเหมือนจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรส เหมือนเป็นคนโสดเลยอ่ะ
การสมรสจะสมบูรณ์เมื่อจดทะเบียนสมรสค่ะ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนนามสกุล

ชอบ + 247   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 1 April 09 , 15:54


  กวิน
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 34

ไม่ได้แต่งงานกับฝรั่งแต่มีลูกชายกับเขา 1 คน แล้วมารู้ที่หลังว่าเขามีเมียคนไทยอยู่แล้วถ้าเราจะให้ลูกใช้นามสุกลเขาจะได้ไหม เพราะเขาจดทะเบียนรับลูกเป็นบุตรทุกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ชอบ + 266   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 3 April 09 , 09:58


  กวิน
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 35

ไม่ได้แต่งงานกับฝรั่งแต่มีลูกชายกับเขา 1 คน แล้วมารู้ที่หลังว่าเขามีเมียคนไทยอยู่แล้วถ้าเราจะให้ลูกใช้นามสุกลเขาจะได้ไหม เพราะเขาจดทะเบียนรับลูกเป็นบุตรทุกต้องตามกฎหมายทุกประการ ใครรู้คำตอบช่วยส่งเมล์บอกเราที่ rinda9999@hotmail.com ให้ทีนะจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ให้คำตอบแก่เรามา

ชอบ + 263   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 3 April 09 , 10:01


  อุ๊
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 36

 ฉันแต่งงานใช้นามสกุลสามีแต่ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนคำนำหน้านามและนามสกุลให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันยุ่งยากไหม และต้องมีใครต้องเซนต์ยินยอมหรือเปล่าค่ะ

ชอบ + 247   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 17 April 09 , 09:41


  เกิดผล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 37

ไม่ยุ่งยากเลย  เป็นสิทธิ์ของคุณครับ ไม่ต้องให้ใครเซ็นยินยอมก็ได้ 
ไปที่อำเภอไปขอเปลียนคำนำหน้านาม และนามสกุลเลยครับ ง่ายๆ ไม่ยากหรอก
  เอาเอกสารไปให้ครบก็พอ

ชอบ + 238   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 17 April 09 , 09:52


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 38

เปลี่ยนกลับเป็นนามสกุลตัวเองไม่ยากหรอก แต่เปลี่ยนไปใช้นามสกุลคนอื่นนี่จิ ยากกว่า (เหอ ๆ) 

ชอบ + 238   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 17 April 09 , 11:49


  เกิดผล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 39

ไม่ยากหรอก  เชื่อเถอะครับคุณจุ๋ม (เปลี่ยนฟรี ถ้ามีค่าธรรมเนียมเดี๋ยวผมออกค่าธรรมเนียมให้เอง)

ชอบ + 245   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 17 April 09 , 12:43


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 40

อ้าว ในป่ายังมีเน็ตเล่นอีกเหรอตัวเอง  แต่ว่าอ่ะนะตัวอักษร ก ไก่เนี่ย ไม่ค่อยจะถูกโฉลกสักเท่าไหร่นะจิ (เลือกมากจริง ๆ เลย เนอะ..)

ชอบ + 258   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 17 April 09 , 12:48


  เกิดผล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 41

กลับมากรุงเทพแล้ว  
อาทิตย์หน้าว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วละ ก.ไก่ไม่ถูกโฉลกกับคุณจุ๋ม เฉพาะชื่อก็เปลี่ยนแต่ชื่อ  นามสกุลเหมือนเดิม(เลือกวันว่างมาเลยนะครับ จะไปรอที่หน้าอำเภอ)  

ชอบ + 239   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 17 April 09 , 12:58


  นนท์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 42

เปลียนนาสกุลตามภรรยาได้ไม่คับ

ชอบ + 326   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 23 April 09 , 10:45


  เกิดผล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 43

เปลี่ยนได้ครับ ถ้าภรรยายอม

ชอบ + 247   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 23 April 09 , 10:59


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 44

แล้วทำไมคุณเกิดผลถึงไม่ยอมเปลี่ยนล่ะ ทั้งขอร้องทั้งบังคับก็ยังไม่ยอมใจอ่อนอีกแหนะ

ชอบ + 245   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 23 April 09 , 12:08


  เกิดผล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 45

ใจจริงก็อยากจะเปลี่ยนตั้งนานแล้ว  แต่กล้วว่า เปลี่ยนไปแล้ว ภายหลังเจ้าของนามสกุลไม่ต้องการ ลำบากที่จะต้องกลับมาใช้นามสกุลเดิมตัวเองนะ..
  แต่..เอาเถอะ สักวันผมคงใจอ่อน ก็ลองอ้อนต่อไปนะ..  

ชอบ + 252   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 23 April 09 , 12:40


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 46

         

ชอบ + 261   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 23 April 09 , 15:14


  เอ๋
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 47

ใช้นามสกุลพ่ออยู่แต่ตอนี้พ่อเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วต้องการจะไปใช้นามสกุลแม่ต้องให้พ่อเว็นอะไรหรือปล่าวคะ

ชอบ + 258   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 24 April 09 , 11:07


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 48

ถ้ายังเป็นผู้เยาว์ก็ต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมก่อนค่ะ

ชอบ + 251   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 24 April 09 , 11:31


  ปลาเค็มคุง
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 49

ผม อายุ 16 จะ สามารถ ดำ เนิน การ 

เปลี่ยน แปลง ชื่อ สกุล ได้ เอง หรือ เปล่า ครับ

และ ต้อง ได้ รับ การ ยิน ยอม จาก ผู้ ใด บ้าง

ปล. คิด อยาก เปลี่ยน มา ตั้ง แต่ ป.5

แต่ ไม่ รู้ จะ ทำ ยัง ไง

ชอบ + 240   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 24 April 09 , 17:46

Page •  1   2  3  4  5  6  7 
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.