หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | blogger chiang mai | บล็อกเกอร์เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Sun 25 September 16 22:39

กระดานสนทนากฎหมาย

 
คดีลักทรัพย์ในยามวิกาล
Page  1  2  •  3   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

  หัวอกพ่อ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 40

เรียน  ท่านทนาย

          ลูกของกระผมได้ถูกศาลตัดสินจำคุก 6 ปี คดีลักทรัพย์จักรยานยนต์  ตอนนี้ได้ประกันตัวออกมายื่นอุทธรณ์  ขอความเมตตาจากศาลขอให้ลูกได้เรียนให้จบ และขอโอกาสให้เด็กได้กลับตัว  ไม่ทราบว่าลูกของกระผมจะมีสิทธิลดโทษเป้นรอลงอาญาหรือเปล่าครับ  ลูกกระผม  อายุ 20 ปี  กระผมรับราชการครับ  อยากเห็นอนาคตของลูกดี จึงอยากวิงวอนขอความเมตตา  กระผมขอความกระจ่างด้วย  

ชอบ + 269   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 203.185.154.166     ตอบเมื่อ : Wed 14 April 10 , 11:55


อีตากร
สมาชิก
ตอบ : 2068

ความเห็นที่ 41

ความคิดเห็นคุณ หัวอกพ่อ : ตอบเมื่อ Wed 14 April 10 , 11:55
เรียน  ท่านทนาย

          ลูกของกระผมได้ถูกศาลตัดสินจำคุก 6 ปี คดีลักทรัพย์จักรยานยนต์  ตอนนี้ได้ประกันตัวออกมายื่นอุทธรณ์  ขอความเมตตาจากศาลขอให้ลูกได้เรียนให้จบ และขอโอกาสให้เด็กได้กลับตัว  ไม่ทราบว่าลูกของกระผมจะมีสิทธิลดโทษเป้นรอลงอาญาหรือเปล่าครับ  ลูกกระผม  อายุ 20 ปี  กระผมรับราชการครับ  อยากเห็นอนาคตของลูกดี จึงอยากวิงวอนขอความเมตตา  กระผมขอความกระจ่างด้วย  
 กรณีต้องยื่นเป็นคำฟ้องอุทธรณ์เพื่อขอลดโทษแล้วขอให้ศาลรอลการกำหนดโทษหรือรอลงอาญานะขอรับ
   ปอ. มาตรา ๕๖ ผู้ใด กระทำความผิด ซึ่ง มีโทษจำคุก และ ในคดีนั้น ศาลจะลงโทษจำคุก ไม่เกินสามปี ถ้า ไม่ปรากฏว่า ผู้นั้น ได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือ ปรากฏว่า ได้รับโทษจำคุกมาก่อน แต่เป็นโทษ สำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ เมื่อ ศาลได้คำนึงถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และ สิ่งแวดล้อม ของผู้นั้น หรือ สภาพความผิด หรือ เหตุอื่นอันควรปรานี แล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่า ผู้นั้น มีความผิด แต่ รอการกำหนดโทษไว้ หรือ กำหนดโทษ แต่ รอการลงโทษไว้ แล้ว ปล่อยตัวไป เพื่อ ให้โอกาสผู้นั้น กลับตัว ภายในระยะเวลา ที่ศาล จะได้กำหนด แต่ต้องไม่เกิน ห้าปี นับแต่ วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนด เงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติ ของผู้นั้นด้วย หรือไม่ ก็ได้
   เงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติ ของผู้กระทำความผิดนั้น ศาลอาจกำหนด ข้อเดียว หรือ หลายข้อ ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้ไปรายงานตัว ต่อเจ้าพนักงาน ที่ศาลระบุไว้ เป็นครั้งคราว เพื่อ เจ้าพนักงาน จะได้สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือ หรือ ตักเตือน ตามที่เห็นสมควร ในเรื่องความประพฤติ และ การประกอบอาชีพ หรือ จัดให้กระทำ กิจกรรมบริการสังคม หรือ สาธารณประโยชน์ ตามที่เจ้าพนักงาน และ ผู้กระทำความผิด เห็นสมควร
   (๒) ให้ฝึกหัด หรือ ทำงานอาชีพ อันเป็นกิจจะลักษณะ
   (๓) ให้ละเว้น การคบหาสมาคม หรือ การประพฤติใด อันอาจนำไปสู่ การกระทำความผิด ในทำนองเดียวกันอีก
   (๔) ให้ไปรับการบำบัดรักษา การติดยาเสพย์ติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกาย หรือ จิตใจ หรือ ความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่ และ ตามระยะเวลา ที่ศาลกำหนด
   (๕) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาล เห็นสมควรกำหนด เพื่อ แก้ไข ฟื้นฟู หรือ ป้องกัน มิให้ ผู้กระทำความผิด กระทำ หรือ มีโอกาส กระทำ ความผิดขึ้นอีก
   เงื่อนไข ตามที่ศาล ได้กำหนด ตามความในวรรคก่อนนั้น ถ้า ภายหลัง ความปรากฏแก่ศาล ตามคำขอ ของผู้กระทำความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรม ของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการ หรือ เจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่ การควบคุมความประพฤติ ของผู้กระทำความผิด ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อ ศาลเห็นสมควร ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติม หรือ เพิกถอน ข้อหนึ่งข้อใดเสีย ก็ได้ หรือ จะกำหนด เงื่อนไขข้อใด ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ที่ศาลยังมิได้กำหนดไว้ เพิ่มเติมขึ้นอีก ก็ได้ 


ชอบ + 361   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 112.142.194.155     ตอบเมื่อ : Wed 14 April 10 , 13:31


  ทนายอภิชาต081-5522-971
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 42

ความคิดเห็นคุณ หัวอกพ่อ : ตอบเมื่อ Wed 14 April 10 , 11:55
เรียน  ท่านทนาย

          ลูกของกระผมได้ถูกศาลตัดสินจำคุก 6 ปี คดีลักทรัพย์จักรยานยนต์  ตอนนี้ได้ประกันตัวออกมายื่นอุทธรณ์  ขอความเมตตาจากศาลขอให้ลูกได้เรียนให้จบ และขอโอกาสให้เด็กได้กลับตัว  ไม่ทราบว่าลูกของกระผมจะมีสิทธิลดโทษเป้นรอลงอาญาหรือเปล่าครับ  ลูกกระผม  อายุ 20 ปี  กระผมรับราชการครับ  อยากเห็นอนาคตของลูกดี จึงอยากวิงวอนขอความเมตตา  กระผมขอความกระจ่างด้วย  
 ได้ยื่นอุทธรณ์ไปหรือยังครับ/ศาลลงโทษค่อนข้างสูงนะครับ  ต้องมีเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น  เยอะหน่อยนะครับ  เช่น ชดใช้ให้ผู้เสียหายจนไม่ติดใจดำเนินคดี  ฯลฯ

ชอบ + 277   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.122.66.26     ตอบเมื่อ : Wed 14 April 10 , 16:19


ทนาย_ต
สมาชิก
ตอบ : 2666

ความเห็นที่ 43

ความคิดเห็นคุณ หัวอกพ่อ : ตอบเมื่อ Wed 14 April 10 , 11:55
เรียน  ท่านทนาย

          ลูกของกระผมได้ถูกศาลตัดสินจำคุก 6 ปี คดีลักทรัพย์จักรยานยนต์  ตอนนี้ได้ประกันตัวออกมายื่นอุทธรณ์  ขอความเมตตาจากศาลขอให้ลูกได้เรียนให้จบ และขอโอกาสให้เด็กได้กลับตัว  ไม่ทราบว่าลูกของกระผมจะมีสิทธิลดโทษเป้นรอลงอาญาหรือเปล่าครับ  ลูกกระผม  อายุ 20 ปี  กระผมรับราชการครับ  อยากเห็นอนาคตของลูกดี จึงอยากวิงวอนขอความเมตตา  กระผมขอความกระจ่างด้วย  
 ยังไงก็ต้องยื่นอุทธรณ์เอาไว้ก่อนภายในสามสิบวันนับแต่ศาลอ่านคำพิพากษา อ้างเหตุบรรเทาโทษและลดโทษต่างๆ ให้ศาลเมตตาสงสารไป แล้วอย่าลืมชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับ ถ้ายิ่งผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความก็จะยิ่งดีมากๆ เพื่อประกอบดุลพินิจของศาล

ชอบ + 262   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 111.84.11.238     ตอบเมื่อ : Thu 15 April 10 , 10:15


shasimada
สมาชิก
ตอบ : 55

ความเห็นที่ 44

แวะเข้ามาดู ขอบคุณทุกแนวความรู้ค่ะ เคยอ่านในบรรยายกฏหมาย
เวบไทยจัส เค้าว่าลักทรัพย์ในยามวิกาล ไม่ควรใช้ ให้ใช้คำว่า
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน แต่ก็แงนในคำตอบของบางท่าน ว่า
ตาม มาตรา 335 (1) ที่ว่าในเวลากลางคืน ข้าพเจ้าเจอว่าในยามวิกาล
เยอะมาก เลยงง เจ้าค่ะ 

ชอบ + 291   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 114.128.179.139     ตอบเมื่อ : Thu 15 April 10 , 12:02


อีตากร
สมาชิก
ตอบ : 2068

ความเห็นที่ 45

เอ๊าะ อ๋อ เข้าใจละ "ยามวิกาล" เป็นซับเซตของ "เวลากลางคืน" อะจ้ะ

ชอบ + 262   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 114.128.58.143     ตอบเมื่อ : Thu 15 April 10 , 12:22


อีตากร
สมาชิก
ตอบ : 2068

ความเห็นที่ 46

แอบมองสาวโต๊ะข้าง ๆ มีผู้ชายยืนเป็นก้าง หละขอให้ยกมือขึ้น…

ชอบ + 272   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.245.118     ตอบเมื่อ : Thu 15 April 10 , 20:10


  พี
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 47

อยากรบกวนถามเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ยามวิกาลครับ
พอดีมีญาติคนนึงเขาไปขโมยของในช่วงเวลากลางคืนแล้วถูกจับ เขาก็ประกันตัวออกไป แล้วก็ไปขึ้นศาล ประมาณ 1 ครั้ง แล้วเขาก็หนีไปเลยแล้วไม่ส่งข่าวกลับมาบ้านเลย พ่อแม่ก็เป็นห่วง แล้วจดหมายจากทนายความส่งมาที่บ้านด้วยให้พ่อเขาไปเสียค่าปรับ(พ่อเขาเป็นคนค้ำประกันครับ)ประมาณว่าจะฟ้องพ่อเขาด้วย พ่อเขากลุ้มใจมากเลย อยากถามว่าโทษหนักขนาดไหน ถ้าจำคุกกี่ปี่อายุความเท่าไร แล้วต้องเสียค่าปรับอะไรเพิ่มอีกไหม เพราะทางครอบครัวเขาไม่มีเงินเลย

ชอบ + 288   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.51.115     ตอบเมื่อ : Tue 20 April 10 , 11:25


  อัยย์
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 48

เรียน คุณพี 

กรณีของ คุณพ่อนั้น เป็นนายประกัน คือ ผู้ประกันตัวผู้ต้องหา ออกมาจากการควบคุม ให้การรับรองว่า จะไม่หนี และ สามารถพาผู้ต้องหา มาศาลตามกำหนด โดย ศาลจะกำหนดอัตรา ค่าประกันตัว โอยเป็นราคาเงิน ไว้ เช่น 
ค่าประกัน 50000 บาท คุณพ่อก็เป็นนายประกันตัวผู้ต้องหาในราคา 50000 บาท เมื่อผู้ต้องหาหนี ศาลจึงสั่งปรับนายประกัน คือคุณพ่อ ตามจำนวนเงินที่ได้ค้ำประกันผู้ต้องหาไว้  

เป็นเรื่องผิดสัญญาประกัน ไม่ติดคุก ครับ

ชอบ + 267   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 118.172.187.162     ตอบเมื่อ : Tue 20 April 10 , 11:38


  ทนายอภิชาต081-5522-971
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 49

ความคิดเห็นคุณ พี : ตอบเมื่อ Tue 20 April 10 , 11:25
อยากรบกวนถามเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ยามวิกาลครับ
พอดีมีญาติคนนึงเขาไปขโมยของในช่วงเวลากลางคืนแล้วถูกจับ เขาก็ประกันตัวออกไป แล้วก็ไปขึ้นศาล ประมาณ 1 ครั้ง แล้วเขาก็หนีไปเลยแล้วไม่ส่งข่าวกลับมาบ้านเลย พ่อแม่ก็เป็นห่วง แล้วจดหมายจากทนายความส่งมาที่บ้านด้วยให้พ่อเขาไปเสียค่าปรับ(พ่อเขาเป็นคนค้ำประกันครับ)ประมาณว่าจะฟ้องพ่อเขาด้วย พ่อเขากลุ้มใจมากเลย อยากถามว่าโทษหนักขนาดไหน ถ้าจำคุกกี่ปี่อายุความเท่าไร แล้วต้องเสียค่าปรับอะไรเพิ่มอีกไหม เพราะทางครอบครัวเขาไม่มีเงินเลย
 เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวใช่ไหมครับ  หากไม่มีเงินก็ไม่ต้องจ่ายครับ  ส่วนในคดีคดีหากหนีศาลก็ออกหมายจับ  ปรับนายประกันครับ

ชอบ + 263   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.120.9.112     ตอบเมื่อ : Tue 20 April 10 , 11:40


  พี
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 50

ถามต่ออีกนิดนะครับว่า ถ้าเขาหนีแบบนี้ โทษจะจำคุกกี่ปี และมีอายุความเท่าไร และถ้าตามเขากลับมามอบตัวได้ ก็ต้องติดคุกทันทีเลยหรือป่าวครับ

ชอบ + 149   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.51.115     ตอบเมื่อ : Tue 20 April 10 , 12:47


  ทนายอภิชาต081-5522-971
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 51

ความคิดเห็นคุณ พี : ตอบเมื่อ Tue 20 April 10 , 12:47
ถามต่ออีกนิดนะครับว่า ถ้าเขาหนีแบบนี้ โทษจะจำคุกกี่ปี และมีอายุความเท่าไร และถ้าตามเขากลับมามอบตัวได้ ก็ต้องติดคุกทันทีเลยหรือป่าวครับ
 จับตัวส่งศาลได้  ก็ต้องพิจารณาคดีต่อครับ  ไม่ติดคุกทันทีครับ 

ชอบ + 143   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.120.9.112     ตอบเมื่อ : Tue 20 April 10 , 12:59


  อยากทราบจริงๆคะ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 52

เรียนถามค่ะ
คือว่า  พี่ชาย กับ พี่สาว  ไปที่ร้าน ถ่วงยางล้อ  แล้วพอดี  พี่ชายหนูเขาเห็นยางรถเก่าที่วางไว้หน้าร้าน  พี่ชายหนูเขาเลยหยิบยางรถ  ขี้นรถมาจำนวน 2 เส้น  พี่ชายหนูเขาคิดว่ายางรถนั้น ทางร้านเขาคงไม่เอาแล้ว  พอจะกลับหอพักพี่สาวหนูถามพี่ชายหนูว่า  เอายางรถมาจากไหน พี่ชายตอบว่า เอาจากที่ร้านมานั้นล่ะ  พี่สาวหนูก็เลยบอกว่าเอาไปคืนร้านยางด้วย แต่พี่ชายว่าไหน ๆ ก็เอามาแล้ว ถึงเอาไปคืนตอนนี้ก็โดนจับ  ต่อมาเจ้าของร้านยางก็แจ้งความไว้ที่โรงพัก แล้วเรื่องก็ผ่านไปสัก  1 เดือน บังเอิญพี่ชายกับพี่สาวเอารถไปที่โรงพัก ตำรวจจำได้ว่า  รถคันของพี่ชายกับพี่สาวเป็นรถคันที่ถูกแจ้งความไว้  ตำรวจเลยเรียกไปสอบสวน  เพราะมีหลักฐานในการลักทรัพย์(กล้องวงจรปิดเห็นพี่ชายเอายางรถขั้นบนรถ)  และตอนนี้ ทางเจ้าของร้านยอมความแล้ว  แต่ว่าเรื่องยังต้อง  ขึ้นศาลอยู่ดี  แต่ รถคันที่ถูกยึดเป็นหลักฐาน เพราะรถคันนี้ เป็นของกลาง ที่นำมาลักทรัพย์ เพราะเห็นว่าอยู่ในกล้องวงจรปิด แต่รถคันนี้เป็นชื่อของ  ธนาคาร  เพราะยังผ่อนชำระหนี้ไม่หมดเลย  ไม่ทราบว่าจะเอารถออกมาได้ไหม  และพี่ชายกับพี่สาว  จะถูกตัดสินอย่างไร  (ปล.เรื่องทั้งหมดมีทรัพย์สินมูลค่า  1,600  บาท ค่ะ)  ยังไงช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะ  หนูอยากรู้เรื่องจริงคะ   

ยังไงก็ช่วยตอบมาทาง  อีเมล์หนูด้วยคะ  nong_nutt205@hotmail.com
(ด่วนคะ  ขอบคุณคะ)
และหนูอยากจะขอเบอร์คุณทนายด้วยได้ไหมคะ

ชอบ + 178   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 113.53.128.114     ตอบเมื่อ : Sun 6 June 10 , 19:23


  ทนายอภิชาต081-5522-971
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 53

ความคิดเห็นคุณ อยากทราบจริงๆคะ : ตอบเมื่อ Sun 6 June 10 , 19:23
เรียนถามค่ะ
คือว่า  พี่ชาย กับ พี่สาว  ไปที่ร้าน ถ่วงยางล้อ  แล้วพอดี  พี่ชายหนูเขาเห็นยางรถเก่าที่วางไว้หน้าร้าน  พี่ชายหนูเขาเลยหยิบยางรถ  ขี้นรถมาจำนวน 2 เส้น  พี่ชายหนูเขาคิดว่ายางรถนั้น ทางร้านเขาคงไม่เอาแล้ว  พอจะกลับหอพักพี่สาวหนูถามพี่ชายหนูว่า  เอายางรถมาจากไหน พี่ชายตอบว่า เอาจากที่ร้านมานั้นล่ะ  พี่สาวหนูก็เลยบอกว่าเอาไปคืนร้านยางด้วย แต่พี่ชายว่าไหน ๆ ก็เอามาแล้ว ถึงเอาไปคืนตอนนี้ก็โดนจับ  ต่อมาเจ้าของร้านยางก็แจ้งความไว้ที่โรงพัก แล้วเรื่องก็ผ่านไปสัก  1 เดือน บังเอิญพี่ชายกับพี่สาวเอารถไปที่โรงพัก ตำรวจจำได้ว่า  รถคันของพี่ชายกับพี่สาวเป็นรถคันที่ถูกแจ้งความไว้  ตำรวจเลยเรียกไปสอบสวน  เพราะมีหลักฐานในการลักทรัพย์(กล้องวงจรปิดเห็นพี่ชายเอายางรถขั้นบนรถ)  และตอนนี้ ทางเจ้าของร้านยอมความแล้ว  แต่ว่าเรื่องยังต้อง  ขึ้นศาลอยู่ดี  แต่ รถคันที่ถูกยึดเป็นหลักฐาน เพราะรถคันนี้ เป็นของกลาง ที่นำมาลักทรัพย์ เพราะเห็นว่าอยู่ในกล้องวงจรปิด แต่รถคันนี้เป็นชื่อของ  ธนาคาร  เพราะยังผ่อนชำระหนี้ไม่หมดเลย  ไม่ทราบว่าจะเอารถออกมาได้ไหม  และพี่ชายกับพี่สาว  จะถูกตัดสินอย่างไร  (ปล.เรื่องทั้งหมดมีทรัพย์สินมูลค่า  1,600  บาท ค่ะ)  ยังไงช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะ  หนูอยากรู้เรื่องจริงคะ   

ยังไงก็ช่วยตอบมาทาง  อีเมล์หนูด้วยคะ  nong_nutt205@hotmail.com
(ด่วนคะ  ขอบคุณคะ)
และหนูอยากจะขอเบอร์คุณทนายด้วยได้ไหมคะ
 สู้คดีได้เลยครับ  ไม่ติดคุกหรอกครับ  เบอร์ผมตามที่เขียนไว้

ชอบ + 169   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.120.16.127     ตอบเมื่อ : Sun 6 June 10 , 20:03


  ที
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 54

คือเรื่องนี้ผมประสบกับตัวเองแล้วมีข้อสงสัยอยากให้ท่านทนายหรือผู้รู้ช่วยตอบทีผมร้อนใจมากๆคับ

เหตุมีอยู่ว่าตัวผมโดนกล่าวหาว่าลักทรัพย์นายจ้างในยามวิกาล แล้วโดนแจ้งจับซึ่งการแจ้งจับนั้นไม่มีหลักฐานใดเลย มีเพียงพยานคนเดียว

เมื่อฟ้องศาลชั้นต้นแล้ว ศาลชั้นต้นยกฟ้อง แต่ทางอัยการยังไม่ยอมความจึงอุธรต่อ

พอคำสั่งศาลอุธรออกมา กลับเป็นไปว่าผมนั้นผิดจริงซึ่งหลักฐานใดๆก็ไม่มีเลย แล้วสั่งจำคุก 3ปี 

ซึ่งทรัพย์ที่ทางโจทย์กล่าวอ้างว่าผมเอาไปนั้นมีมูลค่าประมาณ 5,000บาท ซึ่งทรัพย์แค่นี้สั่งจำคุก 3ปีเชียวหรอครับ 

แค่นั้นยังไม่พอศาลอุธรมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว ให้ศาลฎีกาเป็นผู้อนุญาติก่อนจึงจะประกันได้ ผมเลยต้องไปอยู่เรือนจำ 3วัน2คืน ซึ่งผมไม่เคยมีความผิดใดมาเลย

และเมื่อประกันมาได้แล้วพอจะไปหาทนายมาเพื่อเขียนสู้ฎีกา ทนายกลับบอกกับผมว่า ไม่สามารถฎีกาได้ เพราะโทษจำคุกไม่ถึง 5ปี ศาลฎีกาไม่รับ จะยืนตามศาลอุธร

ผมจึงอยากจะทราบว่าเป็นจริงอย่างที่ทนายคนนี้พูดจริงไหมครับ ถ้าเป็นจริง ผมอยากจะรู้ว่าความถูกต้องอยู่ที่ไหน ผมไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมผมต้องมารับเคราะห์แบบนี้ แล้วถ้ายืนตามศาลอุธร โดยไม่ให้ฎีกา แล้วให้ผมประกันตัวออกมาทำไม หรือว่าให้ผมออกมาดูโลกภายนอกครั้งสุดท้าย แล้วกลับเข้าเรือนจำ 3ปี

ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนครับ

ชอบ + 144   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.222.161     ตอบเมื่อ : Sun 6 June 10 , 20:07


  ทนายอภิชาต081-5522-971
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 55

ความคิดเห็นคุณ ที : ตอบเมื่อ Sun 6 June 10 , 20:07
คือเรื่องนี้ผมประสบกับตัวเองแล้วมีข้อสงสัยอยากให้ท่านทนายหรือผู้รู้ช่วยตอบทีผมร้อนใจมากๆคับ

เหตุมีอยู่ว่าตัวผมโดนกล่าวหาว่าลักทรัพย์นายจ้างในยามวิกาล แล้วโดนแจ้งจับซึ่งการแจ้งจับนั้นไม่มีหลักฐานใดเลย มีเพียงพยานคนเดียว

เมื่อฟ้องศาลชั้นต้นแล้ว ศาลชั้นต้นยกฟ้อง แต่ทางอัยการยังไม่ยอมความจึงอุธรต่อ

พอคำสั่งศาลอุธรออกมา กลับเป็นไปว่าผมนั้นผิดจริงซึ่งหลักฐานใดๆก็ไม่มีเลย แล้วสั่งจำคุก 3ปี 

ซึ่งทรัพย์ที่ทางโจทย์กล่าวอ้างว่าผมเอาไปนั้นมีมูลค่าประมาณ 5,000บาท ซึ่งทรัพย์แค่นี้สั่งจำคุก 3ปีเชียวหรอครับ 

แค่นั้นยังไม่พอศาลอุธรมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว ให้ศาลฎีกาเป็นผู้อนุญาติก่อนจึงจะประกันได้ ผมเลยต้องไปอยู่เรือนจำ 3วัน2คืน ซึ่งผมไม่เคยมีความผิดใดมาเลย

และเมื่อประกันมาได้แล้วพอจะไปหาทนายมาเพื่อเขียนสู้ฎีกา ทนายกลับบอกกับผมว่า ไม่สามารถฎีกาได้ เพราะโทษจำคุกไม่ถึง 5ปี ศาลฎีกาไม่รับ จะยืนตามศาลอุธร

ผมจึงอยากจะทราบว่าเป็นจริงอย่างที่ทนายคนนี้พูดจริงไหมครับ ถ้าเป็นจริง ผมอยากจะรู้ว่าความถูกต้องอยู่ที่ไหน ผมไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมผมต้องมารับเคราะห์แบบนี้ แล้วถ้ายืนตามศาลอุธร โดยไม่ให้ฎีกา แล้วให้ผมประกันตัวออกมาทำไม หรือว่าให้ผมออกมาดูโลกภายนอกครั้งสุดท้าย แล้วกลับเข้าเรือนจำ 3ปี

ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนครับ
 คดีของคุณยื่นฎีกาได้ครับ
ทนายความของคุณที่ไปปรึกษา  เขาจำข้อกฎหมายผิด  เพราะตามกฎหมาย
1.หากศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไม่เกิน  5  ปี
2.ศาลอุทธรณ์ลงไม่เกิน  5  ปี  เช่นกัน
  แบบนี้  ยื่นฎีกาไม่ได้  แต่กรณีของคุณสามารถยื่นฎีกาได้เพราะศาลชั้นต้นยกฟ้อง  ยังไงอย่าให้เลยกำหนดยื่นฎีกานะครับ

ชอบ + 141   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.120.16.127     ตอบเมื่อ : Sun 6 June 10 , 20:12


  ที
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 56

ถ้าเป็นจริงโดยยืนตามศาลอุธร ผมคงไม่ขออยู่บนโลกนี้แล้วล่ะครับ

เพราะจะอยู่ไปทำไม ผมไม่ได้ทำผิด แต่จะให้ผมผิด แล้วจะมาจับผมติดคุกอีก

แค่ 3วัน 2คืนที่อยู่ในเรือนจำ แค่นี้ผมก็เครียดจะตายอยู่แล้ว

แต่จะให้ผมมาติดถึง 3ปี ผมขอลาโลกนี้ดีกว่าครับ ถ้าความยุติธรรมมันไม่มี

ชอบ + 148   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.222.161     ตอบเมื่อ : Sun 6 June 10 , 20:12


  ทนายอภิชาต081-5522-971
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 57

ความคิดเห็นคุณ ที : ตอบเมื่อ Sun 6 June 10 , 20:12
ถ้าเป็นจริงโดยยืนตามศาลอุธร ผมคงไม่ขออยู่บนโลกนี้แล้วล่ะครับ

เพราะจะอยู่ไปทำไม ผมไม่ได้ทำผิด แต่จะให้ผมผิด แล้วจะมาจับผมติดคุกอีก

แค่ 3วัน 2คืนที่อยู่ในเรือนจำ แค่นี้ผมก็เครียดจะตายอยู่แล้ว

แต่จะให้ผมมาติดถึง 3ปี ผมขอลาโลกนี้ดีกว่าครับ ถ้าความยุติธรรมมันไม่มี
 ตอบให้แล้วครับคุณที

ชอบ + 160   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.120.16.127     ตอบเมื่อ : Sun 6 June 10 , 20:13


  ที
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 58

ความคิดเห็นคุณ ทนายอภิชาต081-5522-971 : ตอบเมื่อ Sun 6 June 10 , 20:12
ความคิดเห็นคุณ ที : ตอบเมื่อ Sun 6 June 10 , 20:07
คือเรื่องนี้ผมประสบกับตัวเองแล้วมีข้อสงสัยอยากให้ท่านทนายหรือผู้รู้ช่วยตอบทีผมร้อนใจมากๆคับ

เหตุมีอยู่ว่าตัวผมโดนกล่าวหาว่าลักทรัพย์นายจ้างในยามวิกาล แล้วโดนแจ้งจับซึ่งการแจ้งจับนั้นไม่มีหลักฐานใดเลย มีเพียงพยานคนเดียว

เมื่อฟ้องศาลชั้นต้นแล้ว ศาลชั้นต้นยกฟ้อง แต่ทางอัยการยังไม่ยอมความจึงอุธรต่อ

พอคำสั่งศาลอุธรออกมา กลับเป็นไปว่าผมนั้นผิดจริงซึ่งหลักฐานใดๆก็ไม่มีเลย แล้วสั่งจำคุก 3ปี 

ซึ่งทรัพย์ที่ทางโจทย์กล่าวอ้างว่าผมเอาไปนั้นมีมูลค่าประมาณ 5,000บาท ซึ่งทรัพย์แค่นี้สั่งจำคุก 3ปีเชียวหรอครับ 

แค่นั้นยังไม่พอศาลอุธรมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว ให้ศาลฎีกาเป็นผู้อนุญาติก่อนจึงจะประกันได้ ผมเลยต้องไปอยู่เรือนจำ 3วัน2คืน ซึ่งผมไม่เคยมีความผิดใดมาเลย

และเมื่อประกันมาได้แล้วพอจะไปหาทนายมาเพื่อเขียนสู้ฎีกา ทนายกลับบอกกับผมว่า ไม่สามารถฎีกาได้ เพราะโทษจำคุกไม่ถึง 5ปี ศาลฎีกาไม่รับ จะยืนตามศาลอุธร

ผมจึงอยากจะทราบว่าเป็นจริงอย่างที่ทนายคนนี้พูดจริงไหมครับ ถ้าเป็นจริง ผมอยากจะรู้ว่าความถูกต้องอยู่ที่ไหน ผมไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมผมต้องมารับเคราะห์แบบนี้ แล้วถ้ายืนตามศาลอุธร โดยไม่ให้ฎีกา แล้วให้ผมประกันตัวออกมาทำไม หรือว่าให้ผมออกมาดูโลกภายนอกครั้งสุดท้าย แล้วกลับเข้าเรือนจำ 3ปี

ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนครับ
 คดีของคุณยื่นฎีกาได้ครับ
ทนายความของคุณที่ไปปรึกษา  เขาจำข้อกฎหมายผิด  เพราะตามกฎหมาย
1.หากศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไม่เกิน  5  ปี
2.ศาลอุทธรณ์ลงไม่เกิน  5  ปี  เช่นกัน
  แบบนี้  ยื่นฎีกาไม่ได้  แต่กรณีของคุณสามารถยื่นฎีกาได้เพราะศาลชั้นต้นยกฟ้อง  ยังไงอย่าให้เลยกำหนดยื่นฎีกานะครับ
 ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณ ครับ

ชอบ + 174   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.222.161     ตอบเมื่อ : Sun 6 June 10 , 20:14


  ที
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 59

ขอบพระคุณมากๆๆ คับ แค่นี้ผมก่พอมีหวังแล้วล่ะครับ

ชอบ + 132   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.222.161     ตอบเมื่อ : Sun 6 June 10 , 20:15

Page  1  2  •  3   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.