หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | Chiang Mai Wedding Planner | จัดงานเลี้ยง เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Thu 27 November 14 08:17

กระดานสนทนากฎหมาย

lawyerthai lawyerthaiภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ขอออกเอกสารสิทธิ
Page •  1   2  3  4 

Jurist
สมาชิก
ตอบ : 374

>>> ภ.บ.ท. 5 หมายถึง แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ จะมีการสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของแต่ละแปลงลงในแบบ ภ.บ.ท. 5 เพื่อนำมาทำรายการคิดคำนวณค่าภาษีสำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ >>> ภ.บ.ท. 6 หมายถึง ทะเบียนที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. 6 จัดทำรายละเอียดโดยการคัดลอกรายละเอียดมาจากแบบสำรวจ ภ.บ.ท. 5 นำมาลงไว้ในทะเบียน ::: ถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 นั้นเป็นเพียงหลักฐานที่ออกตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เพื่อสำรวจที่ดินที่มีผู้ถือครองนำมาเป็นหลักฐานในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้น มิได้เป็นหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินที่มีเพียง ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ถือเป็นที่ดินมือเปล่า การซื้อขายกระทำได้โดยการตกลงซื้อขายกันเอง โดยการส่งมอบการครอบครองต่อกัน ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นโดยเป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่ และที่ดินที่ซื้อขายกันนั้นเป็นที่สาธารณะหรือที่สงวนหวงห้ามหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อจะต้องเสี่ยงภัยในการซื้อขายที่ดินในลักษณะนี้เอง >>> การนำแบบ ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 มาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จะดำเนินการอย่างไร ::: การนำแบบ ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 มาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเป็นการเฉพาะรายนั้น หากที่ดินอยู่ในเกณฑ์ที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้ ไม่เป็นที่ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 14 (15) แล้ว การขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจะต้องขอออกตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่พอสรุปได้ ดังนี้ 1. ที่ดินแปลงนั้นจะต้องมีการครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (คือก่อน 1 ธันวาคม 2497) ในการสอบสวนถึงการได้มา หลักฐาน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 เป็นพยานเอกสารอย่างหนึ่งที่นำมาประกอบคำขอ ในการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น 2. ที่ดินตามข้อ 1. นั้น ถ้าหากได้มีประกาศเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน จะต้องแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถ้าไม่ได้แจ้งและเดินสำรวจไปถึงแล้วไม่นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดิน จะมาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอีกไม่ได้ 3. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในกรณีนี้ จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการเหตุผบความจำเป็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะรายก่อน จึงจะออกให้ได้ ## สรุป ## ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ไม่ใช่หลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน บุคคลที่มีชื่อใน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 อาจจะไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และที่ดินอาจจะเป็นที่หวงห้ามที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ได้ก็อาจเป็นได้ การซื้อขายที่ดินที่มีเพียวหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 จึงเป็นการเสี่ยงภัยของผู้ซื้อ ถ้าท่านจะซื้อที่ดินที่มีหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ท่านควรที่จะให้ผู้มีชื่อใน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพิสูจน์สิทธิเสียก่อน ว่าสามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง pS. ตัวอักษรอาจเล็กไปนิด ทำให้อ่านยากขึ้น ขออภัย ณ ที่นี้ (เขียนด้วยพีดีเอ)

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: cb9a98fe     ตอบเมื่อ : Mon 18 October 04 , 15:55


Tommy

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

สอบถามผู้รู้หน่อยครับ ตอนนี้มีคนมาเสนอขายที่บนเกาะและส่งเอกสารให้ดูเป็น ภ.บ.ท.6 อยากรู้ว่า
ถ้าซื้อไปแล้วจะขอใบอนุญาติก่อสร้างได้รึป่าว จะสร้างโรงแรมรึบ้านรึคอนโดอ่ะครับ
ใครพอจะรู้บอกหน่อยครับ
ขอบคุณครับ

ชอบ + 655 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Tue 27 May 08 , 10:39


แม็ค

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

 อยากถามว่า ต้องการออกโฉนดที่ดินต้องมีเอกสารอะไรบ้าง(นส.3ก) ใช้เงินเท่าไร รบกวนตอบทางเมล์ด้วยครับ montree888@hotmail.com

ชอบ + 543 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Fri 20 November 09 , 09:00


อาตมา

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

อานิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา  อย่าโลภแน่ะโยม

ชอบ + 449 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Sat 2 May 09 , 13:01


  Tommy
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 1

สอบถามผู้รู้หน่อยครับ ตอนนี้มีคนมาเสนอขายที่บนเกาะและส่งเอกสารให้ดูเป็น ภ.บ.ท.6 อยากรู้ว่า
ถ้าซื้อไปแล้วจะขอใบอนุญาติก่อสร้างได้รึป่าว จะสร้างโรงแรมรึบ้านรึคอนโดอ่ะครับ
ใครพอจะรู้บอกหน่อยครับ
ขอบคุณครับ

ชอบ + 655   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 27 May 08 , 10:39


  สำรี
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 2

สอบถามหน่อยครับว่า  ผู้ที่ทำกินในพื้นที่ราชพัสดุและได้เสียภาษีบำรุงท้องที่  ภ.บ.ท 5  มาตั้งแต่ปี  2512  แล้วมีกำนันเข้ามาบุกรุกที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวกำนันมีสิทธิบุกรุกหรือไม่  โดยอ้างว่ากำนันเป็นผู้ดูแลที่ราชพัสดุในตำบลนั้น ๆ

ชอบ + 371   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 18 November 08 , 15:02


  wanida_buucu
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 3

เรียน คุณ สำรี
  
ให้นำหลักฐานในการจ่าย เสียภาษีบำรุงท้องที่  ภ.บ.ท 5  มาตั้งแต่ปี  2512   นั้นไป ฟ้องศาลปกครองค่ะ     เพราะเขา ใช้อำนาจหน้าที่ หรือ ตำแหน่ง ราชการมาทำประโยชน์เพื่อ ตน  
หากฟ้องไม่เป็น  ดิฉันยินดีให้คำปรึกษาค่ะ    081-626-9246

ชอบ + 330   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 18 November 08 , 15:25


  supattha
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 4

ขอถามหน่อยนะค่ะ
คือมีคนเสนอขายที่ให้ แต่เป็นที่ ภ.บ.ท. ไม่ทราบว่าจะทำการซื่อขายได้มั้ย แล้วถ้าเราซื้อแล้วที่จะเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่า แล้วสามารถจะออกเป็นโฉนดที่ดินได้มั้ยค่ะ

ชอบ + 379   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sun 8 February 09 , 16:43


  อาตมา
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 5

อานิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา  อย่าโลภแน่ะโยม

ชอบ + 449   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 2 May 09 , 13:01


  องบาก
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 6

ภทบ6 จะสามารถเปลี่ยนเป็นนส3ได้หรือไม่

ชอบ + 319   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 18 June 09 , 21:38


  มล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 7

ขอสอบถามคะว่าถ้าชื้อที่ ภบท.5 แล้วต้องการจำนองทำได้ใหมค่ะ

ชอบ + 345   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 2 July 09 , 10:52


ท.ปกรณ์
สมาชิก
ตอบ : 1458

ความเห็นที่ 8

อันว่าด้วยเรื่องที่ดิน ภ.บ.ท. ทั้งหลายนั้นถือว่ามีแต่เพียงสิทธิครอบครอง...ทำการซื่อขายได้ครับ...ถ้าเราซื้อแล้วที่ดินนั้นก็จะตกเป็นสิทธิ์ของเรา...โดยที่เราไม่อาจนำที่ดินแปลงดังนั้นไปจำนองได้...แต่สามารถออกเป็นโฉนดที่ดินได้ต่อไปในอนาคตครับ...

ชอบ + 353   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 4 July 09 , 01:01


  มาลี
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 9

ซื้อที่ดิน ภบท.5 ราคา 258,000 บ. อยากทราบว่าต้องปิดอากรสเเตมป์เท่าไหร่. 

ชอบ + 338   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 18 July 09 , 13:20


  king
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 10

ถามแต่ ละคน ร้อยละ 80 มานไม่อ่านเนื้อเรื่องก่อนถาม เลย

ตอบแทน ก็ได้ แหงน มอง ข้าง บน ที่เขาให้ ความรู้ไว้ แล้ว พวกท่านจาตาสว่าง

ส่วนความเห็นที่ 8 แน่ใจเหรอ ครับ มันต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดว่า เป็นภบท.5 บนที่แบบไหน ถ้าที่ทหาร คุณออกได้เหรอ???

โดย รวม ตราบใดที่ยังไม่เป็นฉโนด โอกาส ขาย ทำกำไร ยาก ยกเว้น คน ซื้อต่อจากคุณ จายอมเสี่ยง อันนั้นก็แล้ว แต่

ชอบ + 344   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 25 August 09 , 10:49


  ขวัญ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 11

มีปัญหาจะสอบถามค่ะ พี่ชายใช้ชื่อพ่อไปกู้เงินสหกรณ์ แล้วไม่ผ่อนเงินกู้ให้สหกรณ์ ก่อนพ่อเสียพ่อให้แม่เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งที่บ้านมีที่ดินอยู่ 7 ไร่หลังจากนั้นแม่ก็เลยทำเรื่องยกมรดกที่ดินให้กับทายาทคือลูก 2 คน (แม่ไม่รู้ว่าพ่อไปสร้างหนี้ไว้)(โดยไปทำเรื่องโอนที่ดินที่กรมที่ดินเรียบ ร้อยแล้ว ที่นี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ หลังจากนั้น 3 เดือน เจ้าหนี้(สหกรณ์)มาสืบทรัพย์ทราบว่าแม่มีที่ดินอยู่แล้วโอนให้ลูก เจ้าหนี้หาว่าคุณแม่ฉ้อโกงยักย้ายทรัพย์ เป็นคดีความอยู่โดยฝ่ายโจทย์ฟ้องว่าลูกหนี้ผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ (เจ้าหนี้จะให้แม่ใช้หนี้แทนคุณพ่อ เพราะแม่พลาดไปเซ็นต์ชื่อชดใช้หนี้ให้พ่อหลังจากพ่อตาย) อยากถามว่าเราสามารถขายที่ดินตรงนี้แค่ 3.5  ไร่ได้หรือไม่ จะมีปัญหากับผู้ซื้อหรือไม่  ต้องการขายเพื่อไปใช้หนี้พอดีมีคนสนใจจะซื้อ

ชอบ + 327   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sun 13 September 09 , 00:39


  งง
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 12

อยากรู้ว่าที่ ภบท.5 สามารถออกเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต ต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง แล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

ชอบ + 380   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 18 November 09 , 03:20


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 13

น่าจะเป็นโกงเจ้าหนี้มากกว่านะคะ  มันเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ฟ้องคดีเพื่อบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้หลังจากลูกหนี้ตาย โดยฟ้องกองมรดกซึ่งต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปีหลังลูกหนี้ตายค่ะ เมื่อผู้จัดการมรดกซึ่งมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ามรดก แบ่งทรัพย์มรดกให้กับบุคคลอื่น พฤติการณ์ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าจะโกงเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นความผิดอาญาค่ะ
เรื่องที่จะขายที่ดินครึ่งหนึ่งได้หรือไม่นั้น ก็ต้องดูว่าที่ดินนั้นเป็นสินส่วนตัวของพ่อคุณหรือสินสมรสระหว่างพ่อกับแม่ ถ้าเป็นสินส่วนตัวก็ต้องโดนยึดมาขายทอดตลาดทั้งแปลงนำเงินมาใช้หนี้ เหลือเท่าไรก็เข้ากองมรดก ถ้าเป็นสินสมรส ก็ต้องแบ่งครึงให้คู่สมรสก่อน แล้วนำส่วนที่เป็นของพ่อไปขายทอดตลาดใช้หนี้  อีกครึ่งหนึ่งที่เป็นส่วนของแม่ก็สามารถขายเองได้ค่ะ
แต่ปัญหาคือแม่ไปเซ็นรับใช้หนี้แทนพ่อ ซึ่งไม่ทราบว่าเงื่อนไขของการรับใช้หนี้นั้นเป็นอย่างไรอ่ะค่ะ  อาจเป็นเพราะว่าตอนที่พ่อกู้เงินนั้น แม่ก็ไปเซ็นรับรองหนี้นั้นด้วยหรือเปล่านะคะ พอพ่อตายแม่จึงต้องรับชดใช้หนี้นั้นแทนอะค่ะ

ชอบ + 328   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 18 November 09 , 06:44


ท.ปกรณ์
สมาชิก
ตอบ : 1458

ความเห็นที่ 14

ตอบความเห็นที่ 10 คอนเฟริมขอรับ 

ชอบ + 325   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 18 November 09 , 16:46


  แม็ค
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 15

 อยากถามว่า ต้องการออกโฉนดที่ดินต้องมีเอกสารอะไรบ้าง(นส.3ก) ใช้เงินเท่าไร รบกวนตอบทางเมล์ด้วยครับ montree888@hotmail.com

ชอบ + 543   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 20 November 09 , 09:00


  ปริญญา
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 16

ผมซื้อที่ดิน ภบท5 ต้องการออกโฉนด จะทำอย่างไรได้บ้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เสียค่าใช่จ่ายประมาณเท่า 

l_2024@hotmail.com

ขอบคุณครับ

ชอบ + 334   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 24 November 09 , 20:47


อีตากร
สมาชิก
ตอบ : 2068

ความเห็นที่ 17

หลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน 
- บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) - แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) 
- ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน 
- ใบจองหรือใบเหยียบย่ำ หรือตราจอง 
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก, น.ส.3 ข) หรือใบสำคัญแสดงการนำที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข 3) 
- ใบไต่สวนหรือใบนำ 
- หนังสือแสดงการทำประโยชน์ ในกรณีที่ได้รับการจัดที่ดินในนิคมสร้างตนเองหรือสหกรณ์นิคม (น.ค.3 หรือ กสน.5) 
- หลักฐานการเสียภาษีที่ดิน หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หลักฐานประกอบการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
- บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
- แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) 
- ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน 
- ใบจองหรือใบเหยียบย่ำ หรือตราจอง 
- หนังสือแสดงการทำประโยชน์ ในกรณีที่ได้รับการจัดที่ดินในนิคมสร้างตนเองหรือสหกรณ์นิคม (น.ค.3 หรือ กสน.5) 
- หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชอบ + 359   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 25 November 09 , 02:23


  เพ็ชร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 18

ได้ความรู้มากเลย ดีจิงๆ เยี่ยม ๆ ทุก ๆ คน ขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู้เพิ่มขึ้น 

ชอบ + 328   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 1 December 09 , 20:39


  จอมยุทธ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 19

ใครอยากทราบว่า ภบท 5 จะออกโฉนดได้หรือไม่นั้นมีหลายปัจจัย เช่น
1. จังหวัดอะไร
2. มีประชากรเท่าไหร่
3.อยู่ในเขตที่ทหาร หรือ ที่ๆไม่สามารถออกโฉนดได้หรือไม่
4. พื้นที่ที่ครอบครองใครเป็นผู้ครอบครอง นายทุน หรือชาวบ้าน
5. ครอบครองไปทำอะไร  ไร่ นา สวน  รีสอร์ท ว่าง
และยังมีอีกหลายเหตุผล ที่จะนำไปสู่ข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อ6
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มท ได้ประกาศให้ออกโฉนดได้ถ้า  รมต.ไม่ประกาศ ก็ไม่มีทางที่จะออกเป็นโฉนดได้  แต่ถึงไม่ได้ก็ไม่เสีย
เราก็ครอบครองทำประโยชน์ของเราไป สำคัญอย่าให้ใครมาแย่งการครอบครองแล้วกัน 

เวลาจะซื้ออย่าไปเชื่อคนขาย  ซึ่งมักจะบอกว่าออดโฉนดได้ แปลงนั้น ออกไปแล้วแปลงนี้ออกไปแล้ว  ดังนั้นอย่าไปเชื่อ คุณต้องเช็คกับส่วนราชการเท่านั้นและไม่ใช่จะเช็คแค่ที่เดียว อบต. อบจ. ที่ดินจังหวัด. ป่าไม้จังหวัด.
และประกาศกระทรวง มท 

ถ้ามีปัญหาเรื่องที่ดินโดยเฉพาะเกี่ยวเนื่องกับ ภบท ผมยินดีตอบให้ทุกเรื่อง
mail มาที่ผมได้ bangkok777@hotmail.com  
ที่ให้เมลไว้นั้น เพื่อเรื่องบางเรื่องอาจมีข้อเท็จจริงที่ยาว และบางเรื่องผู้ถามอาจต้องการให้เป็นความลับ
ดังนั้นสงสัยอะไรเมลมาคุยกันนะครับ

(ทั้งหมดนี้มิใช่หาประโยชน์ทางธุรกิจ  แต่เป็นเพียงความหวังดีและไม่อยากให้ผู้ที่ยังไม่รู้ข้อมูลเรื่องที่ดิน ในส่วนของข้อกฎหมายนั้น  ตัดสินใจซื้อโดยไม่ศึกษาก่อน  อาจเกิดผลร้ายได้ ผมเห็นคนโดนหลอกมาเยอะแล้ว)

ชอบ + 337   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 3 December 09 , 12:18


  ณภัทร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 20

ซื้อที่ดิน ภ.บ.ท. 5 จำนวน 7 ไร่  ราคา 530,000 บาท  ทำสัญญาซื้อขาย จ่านเงินครบแล้ว  มารู้ทีหลังว่าที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้ขายได้นำไปคำประกันเงินกู้ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ชอบ + 249   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 15 December 09 , 14:39


  2222
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 21

565885

ชอบ + 249   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 118.175.177.175     ตอบเมื่อ : Fri 15 January 10 , 14:23


  perri
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 22

จะซื้อที่ภบท 5 ที่เกาะกูด จะปลูกสร้งได้มั๊ยที่ติดทะเลเป็นหาดหิน ช่วยตอบด่วนใครรู้บ้าง นัดโอนเงิน วันที่ 3 กพ. นี้

ชอบ + 323   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 110.49.95.17     ตอบเมื่อ : Sat 30 January 10 , 09:10


  คนรักของ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 23

ไปฝากโน๊ตบุ๊คกับยามหน้าห้างและเป็นยามของห้าง แต่ยามให้ใครไปก็ไม่รู้ ทั้งที่ใบฝากของยังอยู่ที่เรา ที่ฝากของก็เป็นที่ฝากของของห้าง อยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ไปแจ้งควสมแล้วตำรวจ บ่ายเบี่ยงเหลือเกิน ห้างนี้ชื่อห้างกนกกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี คะ 

ชอบ + 266   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 112.142.21.253     ตอบเมื่อ : Mon 1 February 10 , 15:29


อีตากร.
สมาชิก
ตอบ : 573

ความเห็นที่ 24

...ความเห็นที่ 20 หากท่านได้ครอบครองถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิโอนอยู่ก่อนนะขอรับ

...ความเห็นที่ 22 เป็นไปตามความเห็นข้างต้นกล่าวไว้แล้วส่วนระเบียบกระผมเมล์ไปให้แล้วเช่นกันนะขอรับ

...ความเห็นที่ 23 หากในการรับฝากของไม่มีค่าตอบแทนจะเรียกร้องตามสัญญารับฝากมิได้แต่อาจผิดในเรื่องอื่นนะขอรับ

ชอบ + 239   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.184.68     ตอบเมื่อ : Mon 1 February 10 , 15:55


  โย
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 25

ขอบคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภทบ5และ6

ชอบ + 250   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 115.31.153.122     ตอบเมื่อ : Fri 5 February 10 , 03:29


  ชาวไร่
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 26

ผมกำลังจะซื้อที่ ภท. 5 อย่างรู้ว่าต้องไปทำสัญญาโอนกันที่บ้านกำนันหรือไม่ หรือทำกันที่ไหนดีครับ

ชอบ + 292   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.25.82.180     ตอบเมื่อ : Fri 5 February 10 , 13:46


อีตากร.
สมาชิก
ตอบ : 573

ความเห็นที่ 27

ซื้อขายที่ดินภบท.๕ จะไปทำสัญญากันเองแล้วก็ไปจดทะเบียน ณ สนง.ที่ดินจังหวัดหรือที่ดินอำเภอแล้วแต่กรณีก็น่าจะได้นะขอรับ

ชอบ + 266   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.188.74     ตอบเมื่อ : Mon 8 February 10 , 23:06


  ประภัสสร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 28

อยากทราบเกี่ยวกับที่ ภบท.5 คือครอบครองต่อจากเพื่อนตั้งแต่ปี 48 ไม่มีใบจองใบเหยียบย่ำ ถ้าไปขอสิทธิ์ครอบครองจะได้หรือไม่ ที่อยู่ที่ อ.สูงเนิน โคราช  ยังไม่มี น.ส.3  ตอนหลังทีมีราคาเพื่อนอยากโกงคืนทั้งที่เราปลูกบ้านและดูแลที่มาถึงปัจจุบัน ใครรู้ช่วยตอบและหาวิธีแก้ไขให้ด้วยค่ะจะเป็นพระคุณมาก ช่วยตอบกลับทีั่่ pholjan_123@hotmail.com

ชอบ + 256   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 119.31.96.31     ตอบเมื่อ : Fri 12 February 10 , 21:57


  ลูกหมู
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 29

 
กำลังจะซื้อที่ดิน ที่เป็น ภบท.5 ที่อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จำนวน 10 ไร่ ไร่ละ 10,000 บาท กลัวว่าจะมีปัญหาทีหลังเหมือนกัน พอมาอ่านในกระทู้แล้ว ได้ข้อมูลพอสมควร
ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว ก็สามารถทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันได้เลยใช่มั้ยค่ะ แล้วหลังจากนั้นค่อยไป จทบ.ที่สำนักงานจะได้ชัวร์กว่า
su.kai@hotmail.com

ชอบ + 238   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 119.31.121.67     ตอบเมื่อ : Mon 15 February 10 , 12:36


  แคบหมู
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 30

ดิฉันมีที่ดิน ภบท.5 เป็นชื่อของตัวเอง(ปุ่ยกให้)แต่ตอนนั้นอายุยังไม่ถึง 20 ปีป้าจึงเป็นคนเสียภาษีให้ แต่ตอนนี้ 21 แล้วอยากไปทำเป็นโฉนดที่ดิน แต่ป้าไม่ยอมคืนให้บอกเป็นคนเสียภาษีมาตั้งหลายปี จะให้ฉันได้ยังไง 
ดิฉันอยากทราบว่า ป้ามีสิทธิ์เอา ภบท.5 ซึ่งเป็นชื่อฉันไปทำเป็นโฉนดชื่อของป้าได้หรือไม่  ถ้าได้ดิฉันจะต้องดำเนินการคัดค้านได้หรือไม่อย่างไร รบกวนผู้รู้ตอบด้วยนะคะ ขอบคุรอย่างสูงค่ะ

ชอบ + 256   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 110.164.233.124     ตอบเมื่อ : Sun 7 March 10 , 11:49


  suwanto
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 31

ความคิดเห็นคุณ สำรี : ตอบเมื่อ Tue 18 November 08 , 15:02
สอบถามหน่อยครับว่า  ผู้ที่ทำกินในพื้นที่ราชพัสดุและได้เสียภาษีบำรุงท้องที่  ภ.บ.ท 5  มาตั้งแต่ปี  2512  แล้วมีกำนันเข้ามาบุกรุกที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวกำนันมีสิทธิบุกรุกหรือไม่  โดยอ้างว่ากำนันเป็นผู้ดูแลที่ราชพัสดุในตำบลนั้น ๆ
 เท่าที่ทราบมากำนันไม่สามารถเข้ามาดูแลได้คะเพราะที่ดินพื้นที่ราชพัสดุเป็นของทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์โดยมีทหารในส่วนพระองค์จะดูแลอยู่จะปันที่ดินให้ราษฎรทำกินโดยเสียภาษีท้องที่   กำนันอยู่ในส่วนการปกครองโดยมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนเท่านั้นผู้บังคับบัญชาคือนายอำเภอถ้ามีปัญหาสามารถร้องเรียนที่อำเภอคะ   แต่ถ้าอำเภอไม่รับร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ที่จังหวัดได้คะ  ในข้อหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชอบแต่ถ้ากำนันมีอิธิพลต้องบอกกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยว่ากำนันมีอิทธิพลมากเดี๋ยวทางจังหวัดจัดการเองคะในส่วนของที่ดินสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้ สอบถามถึงที่มาของที่ดินราชพัสดุได้ค่ะ

ชอบ + 243   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.25.133.200     ตอบเมื่อ : Sun 7 March 10 , 13:51


  Chocolate
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 32

1. ถ้าซื้อที่ดินที่มีใบ ภบท.5แล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเดิมมาเป็นชื่อของผู้ซื้อได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างและใช้หลักฐานอะไรบ้างค่ะ

2.ในกรณีที่ใบภบท.5 เกิดการสูญหายจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ 
 
ขอบคุณค่ะ


ชอบ + 281   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 10.13.4.192     ตอบเมื่อ : Mon 8 March 10 , 11:49


  น้ำใจคน
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 33

ภบท.5เมื่อก่อนเป็นชื่อพ่อ พ่อเสียภาษีบำรุงท้องที่มาตลอด เมื่อพ่อเสียไปแล้ว ภบท.5 กลายเป็นชื่อลูกคนเล็กไป โดยที่ลูกคนเล็กเป็นผู้จัดการมรดก  ลูกคนโตกลัวว่าลูกคนเล็กจะได้ครอบครองที่ดินพื้นนี้ ขอถามดังนี้ค่ะ
1. ที่ดิน 8 ไร่ นี้จะเป็นของใคร
2. ภบท.5 ก่อนนี้เป็นชื่อพ่อ แต่ตอนนี้เป็นชื่อลูกคนเล็กได้ยังไง
3. ต้องทำยังไงถึงได้ที่ดินพื้นนี้กลับมา (ลูก 2 คนๆ ละ 4 ไร่)
4. ที่ดิน 8 ไร่ นี้ ณ ตอนนี้ลูกคนเล็กบอกขาย แต่ยังขายไม่ได้ 
อยากได้ที่ดินคืน 4 ไร่ ก่อนที่ลูกคนเล็กจะขายไปหมด ขอบคุณผู้รู้ทุกท่าน

ชอบ + 312   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.9.111.64     ตอบเมื่อ : Tue 9 March 10 , 08:24


  ถูกโกงที่
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 34

มีปัญหาซื้อที่ดินภบท.5 มา24 ไร่ แปลงข้างเคียงซื้อมา10 ไร่ เจ้าของเดิมคนเดียวกัน แต่ตอนนี้ที่ข้างเคียงปลูกต้นยูคารุกเข้ามาในที่เราแถวกว่า วัดแล้วจะลงหลักแดนก็ย้ายแดนเราเข้ามาในที่เราสุดต้นยูคาพอดี
แล้วบอกว่าเจ้าของเดิมขายที่ให้10 ไร่กว่า เราคำนวณดูตอนนี้ที่เขารุกมาเกือบ1ไร่ จะทำอย่างไรดี
ใครรู้ช่วยหน่อย

ชอบ + 407   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 192.168.1.237, 192.168.1.237, 127.0.0.1     ตอบเมื่อ : Mon 15 March 10 , 10:51


  ถูกโกงที่
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 35

เราเสียภาษีมาทุกปี5ปีแล้ว24 ไร่ เขาก็เสียภาษีแค่10 ไร่ จะโกงของเราอีกเราต้องทำอย่างไร ถึงจะจบเรื่องนี้ได้

ชอบ + 249   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 192.168.1.237, 192.168.1.237, 127.0.0.1     ตอบเมื่อ : Mon 15 March 10 , 10:54


  AEI
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 36

ซื้อที่ดิน ภบท.5 ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ 

ชอบ + 243   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.27.31.85     ตอบเมื่อ : Mon 22 March 10 , 16:32


  ตา
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 37

ที่ ภบท 5 นั้นถ้าบริษัทจำกัด นำไปดำเนินการทางธุรกิจ โดยชื่อเป็นของเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อไม่ผิดต่อ กม. และ ถูกต้องตามหลักภาษี

ชอบ + 242   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.121.91.42     ตอบเมื่อ : Sun 28 March 10 , 19:53


panida
สมาชิก
ตอบ : 1

ความเห็นที่ 38

ปรึกษาปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากเมื่อปี 2551 พ่อได้ถือครองที่ดินว่างเปล่า เพื่อปลูกข้าว เดิมมีนายเลิส เคยมาปลูกมะพร้าวและพักอาศัย ตอนหลังได้เสียชีวิตลงและพื่นที่ดังกล่าวรกร้างเป็นเวลาประมาณ 10 ปี ที่เป็นคลอง ล้อมรอบประมาณ 1 ไร่พ่อได้มาถากถางทำนา และพยายามติดต่อญาติผู้เคยพักอาศัยอยู่แต่ไม่สามรถติดต่อได้ก็ไปติดต่อลูกน้องเก่าให้ติดต่อญาตินายเลิศให้แต่ก็ไม่สามรถติดต่อได้ จนวันหนึ่งหมู่บ้านได้เป็นเทศบาล ทางหลวงให้สิทธิในการทำโฉนดแต่ต้องทำประชาพิจารณ์ เนื่องจากเป็นที่คลองล้อมรอบ ก็มีการทำรังวัด และดำเนินการตามขั้นตอน ความได้ทราบถึงลูกน้องเก่าที่ทางพ่อเราเคยให้ติดต่อทางญาตินายเลิศ ก้อมาคัดค้าน และขอออกโฉนดเป็นชื่อตนเอง และอ้างว่ามีโฉนด แต่ทางเราทราบว่าเป็นโฉนดปลอม ทางเค้าติดต่อมาจะให้พ่อเราเขียนสัญญาเช่าย้อนหลังกับเค้า เนื่องจากพ่อทำกินมา 2 ปีและมาเสนอขาย เป็นเงิน 250,000แต่ทางเค้าไม่ใช่เจ้าของทางเราก็ไม่ยอมเขียนแต่ภายหลัง ลืมบอกเค้าเป็นเมียนายตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเกรงใจเค้ามาก หลังจากนั้นเค้าให้พนักงานรังวัดมายกเลิกเรื่องการทำโนดของเราและนำใบนส.3 ซึ่งเป็นชื่อนายมาก แต่ทางเราก็ไม่รู้จักเหมือนกัน และเค้าสนิทกับสำนักงงานที่ดินที่อำเภอ ข้อความอาจจะวกวน แต่เราไม่รู้จะทำไงดี เพราะเราไม่มีอำนาจบารมีเราเป็นแค่ลูกคนจนคนหนึ่งอยากขอคำแนะนำนะคะเราไม่รู้จะเริ่มตรงใหน  น้องหวานตา

ชอบ + 237   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.10.64.60     ตอบเมื่อ : Mon 29 March 10 , 13:33


  na
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 39

จะซื้อที่ต่อจากคนอื่นและเป็นที่ของเขตทหารไม่แน่ใจว่ามีภ.บ.ท.5หรือไม่สามารถซื้อขายและอนาคตสามารถออกเป็นโฉนดที่ดินได้หรือไม่

ชอบ + 230   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.147.19.175     ตอบเมื่อ : Sun 25 April 10 , 02:53


  ann
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 40

ความคิดเห็นคุณ : ตอบเมื่อ Mon 18 October 04 , 15:55
>>> ภ.บ.ท. 5 หมายถึง แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ จะมีการสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของแต่ละแปลงลงในแบบ ภ.บ.ท. 5 เพื่อนำมาทำรายการคิดคำนวณค่าภาษีสำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ >>> ภ.บ.ท. 6 หมายถึง ทะเบียนที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. 6 จัดทำรายละเอียดโดยการคัดลอกรายละเอียดมาจากแบบสำรวจ ภ.บ.ท. 5 นำมาลงไว้ในทะเบียน ::: ถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 นั้นเป็นเพียงหลักฐานที่ออกตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เพื่อสำรวจที่ดินที่มีผู้ถือครองนำมาเป็นหลักฐานในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้น มิได้เป็นหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินที่มีเพียง ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ถือเป็นที่ดินมือเปล่า การซื้อขายกระทำได้โดยการตกลงซื้อขายกันเอง โดยการส่งมอบการครอบครองต่อกัน ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นโดยเป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่ และที่ดินที่ซื้อขายกันนั้นเป็นที่สาธารณะหรือที่สงวนหวงห้ามหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อจะต้องเสี่ยงภัยในการซื้อขายที่ดินในลักษณะนี้เอง >>> การนำแบบ ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 มาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จะดำเนินการอย่างไร ::: การนำแบบ ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 มาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเป็นการเฉพาะรายนั้น หากที่ดินอยู่ในเกณฑ์ที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้ ไม่เป็นที่ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 14 (15) แล้ว การขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจะต้องขอออกตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่พอสรุปได้ ดังนี้ 1. ที่ดินแปลงนั้นจะต้องมีการครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (คือก่อน 1 ธันวาคม 2497) ในการสอบสวนถึงการได้มา หลักฐาน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 เป็นพยานเอกสารอย่างหนึ่งที่นำมาประกอบคำขอ ในการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น 2. ที่ดินตามข้อ 1. นั้น ถ้าหากได้มีประกาศเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน จะต้องแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถ้าไม่ได้แจ้งและเดินสำรวจไปถึงแล้วไม่นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดิน จะมาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอีกไม่ได้ 3. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในกรณีนี้ จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการเหตุผบความจำเป็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะรายก่อน จึงจะออกให้ได้ ## สรุป ## ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ไม่ใช่หลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน บุคคลที่มีชื่อใน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 อาจจะไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และที่ดินอาจจะเป็นที่หวงห้ามที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ได้ก็อาจเป็นได้ การซื้อขายที่ดินที่มีเพียวหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 จึงเป็นการเสี่ยงภัยของผู้ซื้อ ถ้าท่านจะซื้อที่ดินที่มีหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ท่านควรที่จะให้ผู้มีชื่อใน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพิสูจน์สิทธิเสียก่อน ว่าสามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง pS. ตัวอักษรอาจเล็กไปนิด ทำให้อ่านยากขึ้น ขออภัย ณ ที่นี้ (เขียนด้วยพีดีเอ)
 ชอบหัวข้อนี้มากค่ะ
พอดี ดูที่ไว้ อยากจะซื้อ แต่เอกสารที่จะได้รับ ระบุว่าเป็น ภ.บ.ท. 5 ถ้าจะให้ผู้ขายยื่นเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน 
 - เราจะเช็คได้อย่างไร หรือ เราจะได้รับเอกสารอะไรจากทางผู้ขายหรือจากทางราชการ (หน่วยราชการชื่อคือหน่วยใด) บ้างค่ะ มีวิธีตรวจสอบได้อย่างไรบ้างค่ะ ว่าเป็นเอกสารจริงถูกต้องหรือไม่
 - ก่อนซื้อที่ดิน มีวิธีตรวจ/ สำรวจ ขนาดที่ดินได้อย่างไรบ้างค่ะ  มีการรางวัดเหมือนที่ดินที่มีโฉนดทั่วไป หรือไม่ค่ะ

จะรู้ได้อย่างไร ว่า เอกสาร ภบธ.5 เป็นเอกสารที่ถูกต้องใช้บังคับได้ตามกฎหมายจริงหรือไม่ค่ะ  เคยได้ยินข่าวเรื่องการปลอมแปลงเอกสารขึ้นมาเองโดยเจ้าหน้าที่ราชการ ?? เป็นไปได้หรือไม่ค่ะ

ชอบ + 257   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.136.1.186     ตอบเมื่อ : Mon 26 April 10 , 14:59


  แว่น
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 41

ความคิดเห็นคุณ : ตอบเมื่อ Mon 18 October 04 , 15:55
>>> ภ.บ.ท. 5 หมายถึง แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ จะมีการสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของแต่ละแปลงลงในแบบ ภ.บ.ท. 5 เพื่อนำมาทำรายการคิดคำนวณค่าภาษีสำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ >>> ภ.บ.ท. 6 หมายถึง ทะเบียนที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. 6 จัดทำรายละเอียดโดยการคัดลอกรายละเอียดมาจากแบบสำรวจ ภ.บ.ท. 5 นำมาลงไว้ในทะเบียน ::: ถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 นั้นเป็นเพียงหลักฐานที่ออกตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เพื่อสำรวจที่ดินที่มีผู้ถือครองนำมาเป็นหลักฐานในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้น มิได้เป็นหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินที่มีเพียง ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ถือเป็นที่ดินมือเปล่า การซื้อขายกระทำได้โดยการตกลงซื้อขายกันเอง โดยการส่งมอบการครอบครองต่อกัน ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นโดยเป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่ และที่ดินที่ซื้อขายกันนั้นเป็นที่สาธารณะหรือที่สงวนหวงห้ามหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อจะต้องเสี่ยงภัยในการซื้อขายที่ดินในลักษณะนี้เอง >>> การนำแบบ ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 มาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จะดำเนินการอย่างไร ::: การนำแบบ ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 มาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเป็นการเฉพาะรายนั้น หากที่ดินอยู่ในเกณฑ์ที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้ ไม่เป็นที่ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 14 (15) แล้ว การขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจะต้องขอออกตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่พอสรุปได้ ดังนี้ 1. ที่ดินแปลงนั้นจะต้องมีการครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (คือก่อน 1 ธันวาคม 2497) ในการสอบสวนถึงการได้มา หลักฐาน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 เป็นพยานเอกสารอย่างหนึ่งที่นำมาประกอบคำขอ ในการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น 2. ที่ดินตามข้อ 1. นั้น ถ้าหากได้มีประกาศเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน จะต้องแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถ้าไม่ได้แจ้งและเดินสำรวจไปถึงแล้วไม่นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดิน จะมาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอีกไม่ได้ 3. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในกรณีนี้ จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการเหตุผบความจำเป็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะรายก่อน จึงจะออกให้ได้ ## สรุป ## ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ไม่ใช่หลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน บุคคลที่มีชื่อใน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 อาจจะไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และที่ดินอาจจะเป็นที่หวงห้ามที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ได้ก็อาจเป็นได้ การซื้อขายที่ดินที่มีเพียวหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 จึงเป็นการเสี่ยงภัยของผู้ซื้อ ถ้าท่านจะซื้อที่ดินที่มีหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ท่านควรที่จะให้ผู้มีชื่อใน ภ.บ.ท. 5 และ ภ.บ.ท. 6 ยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพิสูจน์สิทธิเสียก่อน ว่าสามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง pS. ตัวอักษรอาจเล็กไปนิด ทำให้อ่านยากขึ้น ขออภัย ณ ที่นี้ (เขียนด้วยพีดีเอ)
 ได้ความรู้พอสมควร  ก่อนที่จะเสียค่าโง่ไปซื้อที่ ภ.บ.ท.5  ไร่ละ 30,000 บาท
ขอบคุณยิ่ง

ชอบ + 249   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.226.74     ตอบเมื่อ : Sat 1 May 10 , 16:58


  จุ่น...ศาลายา
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 42

ข้าราชการสามารถวื้อสิทธิ์ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ได้หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่

ชอบ + 250   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.9.107.45     ตอบเมื่อ : Sat 8 May 10 , 13:39


  surin129
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 43

ไปเสียภาษี ภบท.5ที่สีคิ้วมาครับ เลยได้ความรู้มาเพิ่ม พอดีเป็นที่ติดเขตป่าไม่ต้องเสียแล้วครับ งดการประเมินเสียภาษีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอ้างสิทธิ์การครอบครองในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เราจะไม่ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง ได้แค่ผู้เข้าทำประโยชน์และอาศัยเท่านั้น  ระวังหน่อยนะครับซื้อที่ติดเขา ภบท.5  และน่าจะต้องขอออกเอกสารในการเข้าทำประดยชน์กับกรมป่าไม้ด้วย............ใครมีความมูลเพิ่มเรื่องนี้ช่วยแจ้งด้วยนะครับ

ชอบ + 233   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 113.53.46.96     ตอบเมื่อ : Sat 3 July 10 , 09:27


  ลูกบอล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 44

ที่ดิน ภบท5. จะทำเป็นโฉนดต้องเสียค่าใช่จ่ายทั้งหมดเท่าไร่ครับ

ชอบ + 248   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.120.148.95     ตอบเมื่อ : Fri 9 July 10 , 17:00


  เอื้อย
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 45

สอบถามเรื่องที่ดินหน่อยค่ะ
พ่อมีที่ดิน 10 ไร่ ไม่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีเพียงใบเสียภาษี ภบท.5 เท่านั้น เป็นที่ดินที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นย่า ทำกินมาได้ 40 ปีแล้ว ที่สำคัญที่ตรงที่ว่านี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ เพราะส่วนที่มีใบ สค.1 นั้นย่าได้ขายให้ที่ข้างเคียงไปแล้ว อยากทราบว่าพ่อจะทำอย่างไรถึงจะมีสิทธิครอบครองที่ดินตรงนี้
หมายเหตุ พ่อเคยไปถามกรมที่ดินแล้วเขาบอกว่าออกโฉนดให้ไม่ได้ 


ชอบ + 246   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.8.39.204     ตอบเมื่อ : Tue 13 July 10 , 16:13


  คนไม่มีสี
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 46

ที่ดินขุดสระไว้แล้วประมาณ10กว่าปี ใช้น้ำในสระทุกปี แต่4ปีที่แล้วไม่ได้ยื่นเสียใบ ภ.ท.บ.5 แล้ว4 ปีนี้ไปขอยื่นขอสิทธิ์ครอบครองใบ ภ.ท.บ.5ผู้ใหญ่บ้านไม่เซ็นให้บอกว่าติดเขตป่าชุมชน หลังจากนั้น1เดือนก็ให้กรมป่าไม้มาตกลงว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะปลูกหรือตัดต้นไม้แล้วให้เราเซ็นยินยอมว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ไปตัดต้นไม้ แม้แต่ปลูกก็ไม่ให้ปลูก อนุญาติให้ใช้น้ำในสระได้อย่างเดียว เขาบอกว่าปล่อยให้ที่รกร้าง จึงยึดเป็นเขตป่าชุมชน แล้วที่ ที่สร้างบ้านไว้ติดกับที่ที่มีปัญหาจะทำยังไงดี แต่มีใบ ภ.ท.บ.5 นะยื่นไว้ 2ไร่ เราจะทำงัยที่จะไม่ต้องเสียที่ ที่สร้างบ้านไว้อีก กว่าว่าจะปลูกป่าเข้ามาในเขตบ้านเรา  รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ ไม่รู้จะทำงัยแล้ว 

ชอบ + 239   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 58.147.19.193     ตอบเมื่อ : Sun 18 July 10 , 15:03


  ชาวนา
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 47

มี่ที่ดินจริงมากกว่าภบท.5ต้องทำอย่างไรถึงจะเท่ากันครับ

ชอบ + 257   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 118.130.241.43     ตอบเมื่อ : Mon 2 August 10 , 17:48


ทนาย_ต
สมาชิก
ตอบ : 2666

ความเห็นที่ 48

ความคิดเห็นคุณ คนไม่มีสี : ตอบเมื่อ Sun 18 July 10 , 15:03
ที่ดินขุดสระไว้แล้วประมาณ10กว่าปี ใช้น้ำในสระทุกปี แต่4ปีที่แล้วไม่ได้ยื่นเสียใบ ภ.ท.บ.5 แล้ว4 ปีนี้ไปขอยื่นขอสิทธิ์ครอบครองใบ ภ.ท.บ.5ผู้ใหญ่บ้านไม่เซ็นให้บอกว่าติดเขตป่าชุมชน หลังจากนั้น1เดือนก็ให้กรมป่าไม้มาตกลงว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะปลูกหรือตัดต้นไม้แล้วให้เราเซ็นยินยอมว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ไปตัดต้นไม้ แม้แต่ปลูกก็ไม่ให้ปลูก อนุญาติให้ใช้น้ำในสระได้อย่างเดียว เขาบอกว่าปล่อยให้ที่รกร้าง จึงยึดเป็นเขตป่าชุมชน แล้วที่ ที่สร้างบ้านไว้ติดกับที่ที่มีปัญหาจะทำยังไงดี แต่มีใบ ภ.ท.บ.5 นะยื่นไว้ 2ไร่ เราจะทำงัยที่จะไม่ต้องเสียที่ ที่สร้างบ้านไว้อีก กว่าว่าจะปลูกป่าเข้ามาในเขตบ้านเรา  รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ ไม่รู้จะทำงัยแล้ว 
 ผมว่าลองเอาเอกสารและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องปรึกษากับทนายความโดยตรงเลยจะดีกว่า เนื่องจากว่าข้อเท็จจริงค่อยข้างเกียวพันกับกฎหมายหลายฉบับ จึงต้องขอดูเอกสารที่เกียวข้องทั้งหมดก่อนครับ

ชอบ + 248   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 202.176.70.102     ตอบเมื่อ : Mon 2 August 10 , 19:37


ทนาย_ต
สมาชิก
ตอบ : 2666

ความเห็นที่ 49

ความคิดเห็นคุณ ชาวนา : ตอบเมื่อ Mon 2 August 10 , 17:48
มี่ที่ดินจริงมากกว่าภบท.5ต้องทำอย่างไรถึงจะเท่ากันครับ
 คงต้องขอดูข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนแล้วจะหาทางช่วยเหลือคุณอีกที

ชอบ + 242   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 202.176.70.102     ตอบเมื่อ : Mon 2 August 10 , 19:39

Page •  1   2  3  4 
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.