หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | blogger chiang mai | บล็อกเกอร์เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Sat 10 December 16 15:45

กระดานสนทนากฎหมาย

 
การเช่าทรัพย์
Page •  1  

Lawyerthai.com
สมาชิก
ตอบ : 631

[b:a091f94586]คำพิพากษาฎีกาที่ 383/2540[/b:a091f94586] การเช่าทรัพย์สินนั้น ปกติฝ่ายผู้ให้เช่าย่อมเพ่งเล็งถึงคุณสมบัติของผู้เช่าว่า จะสมควรได้รับความไว้วางใจในการใช้ทรัพย์สินที่เช่าและในการดูแลทรัพย์สินที่เช่าหรือไม่ ฉะนั้น สิทธิของผู้เช่าจึงมีสภาพเฉพาะตัว เมื่อผู้เช่าตาย สัญญาเช่าเป็นอันระงับไป ไม่ตกทอดไปถึงทายาท ที่สัญญาเช่าข้อ 4 ระบุว่าในระหว่างสัญญาเช่า ยังไม่ครบกำหนดอายุสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิที่จะโอนการเช่าได้ แก่ผู้อื่นได้แต่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินให้แก่ผู้ให้เช่านั้น เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนการเช่าระหว่างที่ผู้ให้เช่าและผู้เช่ายังชีวิตอยู่ ซึ่งอาจะทำได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 544 และเพียงบุคคลสิทธิผูกพันเฉพาะคู่สัญญาหาได้ตกทอดมายังจำเลยแต่อย่างใดไม่ กรณีใช้สิทธิหรือใช้อำนาจในทรัพย์สินของตัวเองมีตัวอย่างเรื่องหนึ่ง ที่มีปัญหาว่าจะเป็นการละเมิดหรือไม่ คือเรื่องการเช่าบ้านแล้วสัญญาเช่าหมดอายุแต่เช่าไม่ยอมออกให้เช่าหรือเจ้าของบ้านไปใส่กุญแจบ้านได้หรือไม่ การที่ผู้เช่าฝืนอยู่ในบ้านที่เช่า ไม่ยอมออกผู้ให้เช่าหรือเจ้าของบ้านที่เช่าหมดอายุหรือมีการบอกการเช่าหรืออยู่โดยละเมิดก็ตาม บุคคลที่เช่าหรืออยู่นั้นเป็นการอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นละเมิดแต่การที่เขาอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเจ้าของบ้านไม่สามารถจะไปดึงฉุดกระชากเขาออก เพราะกฎหมายกำหนดทางออกไว้แล้วว่า เมื่อมีการบุกรุกหรืออยู่โดยผิดสัญญาเช่าอันเป็นการละเมิดนี้ เจ้าของจะต้องฟ้องขับไล่แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมาบังคับให้ออก ในบางครั้งการที่ไปฟ้องไล่นั้นไม่ทันใจเจ้าของบ้าน จึงเอากุญแจใส่บ้านขังเขาไว้ การใส่กุญแจบ้านไม่ผิด แต่การที่ขังเขาไว้ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ แต่ถ้าขณะนั้นเขาไม่อยู่บ้านแล้วไปใส่กุญแจบ้านก็เป็นได้อีกกรณีหนึ่งมีตัวอย่าง คือคำพิพากษาฎีกาที่ 3921/2535 เมื่อจำเลยที่ 1 ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่า สัญญาเช่าจึงเป็นอันสิ้นสุด โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่าอีกต่อไป การที่จำเลยไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า น้ำประปาให้โจทก์ และต่อมาจำเลยได้ใส่กุญแจไม่ให้โจทก์เข้าไปใช้สถานที่เช่า เป็นการกระทำภายหลัง สัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงได้โดยได้กำหนดเวลาให้โจทก์พอสมควรแล้ว จึงไม่เป็นการละเมิด โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ขาดรายได้จากกิจการของโจทก์และค่าชดเชยที่จ่ายให้แก่พนักงานของโจทก์ตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย เช่น กรณีศูนย์การค้าแบ่งพื้นที่ให้บริษัทห้างร้านเช่าขายสินค้า เมื่อขายไม่ดีก็ไม่จ่ายค่าเช่า เจ้าของผู้ให้เช่าก็เลยตัดน้ำตัดตัดไฟ ผู้ให้เช่าจึงบอกเลิกสัญญาและให้ขนย้ายออกไปแล้วแต่ผู้เช่าก็ยังไม่ขนย้ายออกไปทั้งๆ ที่ถูกตัดน้ำตัดไฟ เมื่อผู้เช่ากลับไปนอนตอนกลางคืนผู้ให้เช่าเอากุญแจมาใส่ซ้อนไม่ให้ผู้เช่าเข้าพื้นที่ที่เช่า ผู้เช่าจึงมาฟ้องผู้ให้เช่าเรียกว่าค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิด มีประเด็นว่าผู้ให้เช่ากระทำละเมิดต่อผู้เช่าหรือไม่ เมื่อพิจารณาตามมาตรา 420 ก็มีจุดที่ว่าการกระทำของผู้ให้เช่าเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การที่ผู้ให้เช่าตัดน้ำตัดไฟเป็นอำนาจในการใช้ของผู้ให้เช่าซึ่งเป็นผู้ขอมาจากการประปาและการไฟฟ้า ตามสัญญาเขามีหน้าที่ต่อ เมื่ออีกฝ่ายไม่ผิดสัญญา เมื่อเขาผิดสัญญามีการบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้วการตัดน้ำตัดไฟก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาและการใส่กุญแจห้องที่เช่าก็ถือเป็นการกระทำต่อทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดสัญญาและการใส่กุญแจห้องที่เช่าก็ถือเป็นการกระทำต่อทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าก็ไม่เป็นละเมิด ฉะนั้นที่ผู้เช่าซึ่งเป็นผู้ผิดสัญญาเช่าฟ้องฐานละเมิดกรณีจึงฟังไม่ได้ต้องยกฟ้องไป แต่ถ้ากรณีที่เขาไม่ยอมออกแล้วยังอยู่ในบ้าน แม้จะเป็นการอยู่โดยละเมิดก็ตามถ้าเจ้าของบ้านไปใส่กุญแจไม่ผิดฐานละเมิดที่ไปทำต่อตัวบ้านเพราะตัวบ้านเป็นของผู้ให้เช่าแต่จะละเมิดต่อตัวบุคคลที่อยู่ในบ้าน ทำให้เขาเสื่อมเสียเสรีภาพ หากเป็นกรณีถ้าตัวไม่อยู่แต่มีสิ่งของอยู่เหมือนอย่างตามคำพิพากษาฎีกานี้ ของเขาเก็บอยู่ในห้องที่เช่าทำให้ผู้เช่าเอาของออกไม่ได้เพราะใส่กุญแจเป็นละเมิดหรือไม่ ผู้ให้ขนออกแล้วในระยะเวลาพอสมควรและบอกเลิกสัญญาเช่าโดยชอบแล้วการที่ไม่ยอมขนของออกก็ถือว่าช่วยไม่ได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิใส่กุญแจได้ฝากทรัพย์(มาตรา 657-673)

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a930c9e     ตอบเมื่อ : Tue 17 January 06 , 13:45


Lawyerthai.com
ตอบ : 631

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

[b:37ad59cdbc]คำพิพากษาฎีกาที่ 1621/2534[/b:37ad59cdbc] จำเลยยินยอมให้ลูกค้านำรถยนต์มาจอดในบริเวณที่ว่างในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ต้องเสียเงิน แต่ถ้านำรถยนต์ออกไปจากที่จอดหลังเวลา 6 นาฬิกาจะต้องเสียเงินคันละ 10 บาท การ นำรถยนต์มาจอด ล็อคประตูแล้วเก็บกุญแจไว้เองมิได้ส่งมอบให้พนักงานของจำเลยการครอบครองรถยนต์ระหว่างที่จอดยังอยู่ในความครองของ ส. แม้จะมีการเก็บเงินค่าจอดหรือค่าบริการก็ไม่เป็นการฝากทรัพย์ [b:37ad59cdbc]คำพิพากษาฎีกาที่ 7287/2539 [/b:37ad59cdbc]ด. และ ห. นำรถยนต์เข้าไปจอดในบริเวณที่จอด โดยได้ชำระเงินค่าจอดให้พนักงานของจำเลยทั้งสอง และได้รับใบรับซึ่งมีข้อความว่าบัตรจอดรถ โดย ด. และ ห. ยังคงเก็บกุญแจรถไว้เองแล้วออกไปจากบริเวณที่จอดรถดังกล่าว ยังไม่พอฟังว่าเป็นการส่งมอบรถยนต์ให้แก่จำเลยทั้งสอง อันจะทำให้จำเลยทั้งสองอยู่ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์มีบำเหน็จ เมื่อรถยนต์สูญหายไป จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ข้อสังเกต ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1621/2534 และ 7287/2539 เจ้าของรถยนต์นำรถยนต์รถยนต์เข้าไปจอด แต่เก็บกุญแจรถยนต์ไว้เอง ยังไม่พอฟังว่าได้มอบรถยนต์ไว้ในอารักขาของจำเลย ดูคำพิพากษาฎีกาต่อไปนี้ เจ้าของรถยนต์ได้มอบกุญแจรถยนต์แก่พนักงานของจำเลยไว้ถอยเข้าออกศาล ฎีกาถือว่าเป็นการฝากทรัพย์แล้ว(ดูฎีกาที่ 925/2536)

ชอบ + 235 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a930c9e ตอบเมื่อ : Tue 17 January 06 , 13:46


Lawyerthai.com
ตอบ : 631

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

[b:7a56836cf6]คำพิพากษาฎีกาที่ 925/2536 [/b:7a56836cf6]การที่จำเลยที่ 1 จัดบริการให้แก่ลูกค้าซึ่งไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารของจำเลยที่ 1 โดยให้จำเลยที่ 2 ต้อนรับ เอากุญแจรถยนต์ขับรถยนต์ขับรถยนต์เข้าที่จอดและเคลื่อนย้ายรถยนต์หากมีรถยนต์คันอื่นเข้าออกในบริเวณภัตตาคาร ออกใบรับที่จดหมายเลขทะเบียนรถยนต์และรับกุญแจรถยนต์ของลูกค้าเก็บไว้ การที่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการฝากทรัพย์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 657 [b:7a56836cf6]คำพิพากษาฎีกาที่ 4235/2541 [/b:7a56836cf6]โจทก์นำรถยนต์ไปฝากไว้กับจำเลย จำเลยเรียกเก็บค่าฝากเป็นรายเดือน มีระเบียบว่าเจ้าของรถต้องฝากกุญแจรถไว้กับจำเลยเลื่อนรถได้ในกรณีที่มีรถอื่นเข้ามาจอด ซึ่งโจทก์ก็ได้มอบกุญแจรถให้จำเลยทุกครั้งที่มาจอด พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการรับฝากทรัพย์โดยมีบำเหน็จ หาใช่เป็นเรื่องให้เช่าสถานที่จอดรถไม่

ชอบ + 198 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a930c9e ตอบเมื่อ : Tue 17 January 06 , 13:46


jan
ตอบ : 631

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

    ครับ มีปัญหาอยากถามคือ ตอนนี้ที่บ้านเช่าที่ให้คนเช่า ( ผู้เช่า ) ตอนนี้ไม่ได้จ่ายค่าเช่าให้เรา 3 เดือนแล้วครับ คือ
    1.งวด  25  ธันวา  (  25  พ.ย.-25 ธ.ค.)
    2.งวด  25  มกรา  (  25  ธ.ค. -25 ม.ค.)
    3.งวด  25  กุมภา  (  งวดปัจจุบัน )
   และตอนนี้ไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้เลย เบอร์ทีให้ไว้ ทั้งสองเบอร์ ปิดเครื่องหมดครับ เราก็ไม่ได้ว่า อะไรเพราะเราได้ยึดเงินประกัน จำนวน 8000 บาท ไว้ และ ได้ส่งหนังสือ บอกเลิกสัญญาไปแล้วโดยไปแปะไว้ที่หน้าบ้าน
    ปัญหามีอยู่ว่า  
    1.สัญญาเช่าที่ทำไว้ตอนนี้ไม่อยู่แล้ว หายไปเพราะทำไว้นานมาก
    2.ของใช้ของผู้เช่ายังอยู่ในบ้้านครบทุกอย่าง เช่น  ที่นอน  โซฟา  ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะกินข้าว  รถมอเตอร์ไชค์ คือเกือบทุกอย่าง ยกเว้น  รถยนต์ ( พอดีบ้าน ป้าเขาเช่าให้ผู้ชายอาศัยอยู่ )
    3.ตอนนี้ติดต่อใครไม่ได้เลยทั้งป้า( คนทำสัญญา )  และ ผู้ชายที่อาศัยอยู่  
    4.เขาไม่ได้อยู่บ้านมาเกือบสามเดือนแล้ว เพราะไปชำระค่าไฟและค่าน้ำไม่ถึงร้อบบ้าท
     ก็เลยอยากถามว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ เพราะติดต่อใครไม่ได้เลย  เราต้องการเปิดบ้านให้ผู้อื่นเช่าต่อด้วย เป็นไปได้ไหมว่าจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ถ่ายรูปของในบ้านไว้ว่ามีอะไรบ้างครับ  เพราะต้องการย้ายของออกจากบ้าน 
    
   
  

ชอบ + 171 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Sat 7 February 09 , 10:28


Lawyerthai.com
สมาชิก
ตอบ : 631

ความเห็นที่ 1

[b:37ad59cdbc]คำพิพากษาฎีกาที่ 1621/2534[/b:37ad59cdbc] จำเลยยินยอมให้ลูกค้านำรถยนต์มาจอดในบริเวณที่ว่างในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ต้องเสียเงิน แต่ถ้านำรถยนต์ออกไปจากที่จอดหลังเวลา 6 นาฬิกาจะต้องเสียเงินคันละ 10 บาท การ นำรถยนต์มาจอด ล็อคประตูแล้วเก็บกุญแจไว้เองมิได้ส่งมอบให้พนักงานของจำเลยการครอบครองรถยนต์ระหว่างที่จอดยังอยู่ในความครองของ ส. แม้จะมีการเก็บเงินค่าจอดหรือค่าบริการก็ไม่เป็นการฝากทรัพย์ [b:37ad59cdbc]คำพิพากษาฎีกาที่ 7287/2539 [/b:37ad59cdbc]ด. และ ห. นำรถยนต์เข้าไปจอดในบริเวณที่จอด โดยได้ชำระเงินค่าจอดให้พนักงานของจำเลยทั้งสอง และได้รับใบรับซึ่งมีข้อความว่าบัตรจอดรถ โดย ด. และ ห. ยังคงเก็บกุญแจรถไว้เองแล้วออกไปจากบริเวณที่จอดรถดังกล่าว ยังไม่พอฟังว่าเป็นการส่งมอบรถยนต์ให้แก่จำเลยทั้งสอง อันจะทำให้จำเลยทั้งสองอยู่ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์มีบำเหน็จ เมื่อรถยนต์สูญหายไป จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ข้อสังเกต ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1621/2534 และ 7287/2539 เจ้าของรถยนต์นำรถยนต์รถยนต์เข้าไปจอด แต่เก็บกุญแจรถยนต์ไว้เอง ยังไม่พอฟังว่าได้มอบรถยนต์ไว้ในอารักขาของจำเลย ดูคำพิพากษาฎีกาต่อไปนี้ เจ้าของรถยนต์ได้มอบกุญแจรถยนต์แก่พนักงานของจำเลยไว้ถอยเข้าออกศาล ฎีกาถือว่าเป็นการฝากทรัพย์แล้ว(ดูฎีกาที่ 925/2536)

ชอบ + 235   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a930c9e     ตอบเมื่อ : Tue 17 January 06 , 13:46


Lawyerthai.com
สมาชิก
ตอบ : 631

ความเห็นที่ 2

[b:7a56836cf6]คำพิพากษาฎีกาที่ 925/2536 [/b:7a56836cf6]การที่จำเลยที่ 1 จัดบริการให้แก่ลูกค้าซึ่งไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารของจำเลยที่ 1 โดยให้จำเลยที่ 2 ต้อนรับ เอากุญแจรถยนต์ขับรถยนต์ขับรถยนต์เข้าที่จอดและเคลื่อนย้ายรถยนต์หากมีรถยนต์คันอื่นเข้าออกในบริเวณภัตตาคาร ออกใบรับที่จดหมายเลขทะเบียนรถยนต์และรับกุญแจรถยนต์ของลูกค้าเก็บไว้ การที่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการฝากทรัพย์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 657 [b:7a56836cf6]คำพิพากษาฎีกาที่ 4235/2541 [/b:7a56836cf6]โจทก์นำรถยนต์ไปฝากไว้กับจำเลย จำเลยเรียกเก็บค่าฝากเป็นรายเดือน มีระเบียบว่าเจ้าของรถต้องฝากกุญแจรถไว้กับจำเลยเลื่อนรถได้ในกรณีที่มีรถอื่นเข้ามาจอด ซึ่งโจทก์ก็ได้มอบกุญแจรถให้จำเลยทุกครั้งที่มาจอด พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการรับฝากทรัพย์โดยมีบำเหน็จ หาใช่เป็นเรื่องให้เช่าสถานที่จอดรถไม่

ชอบ + 198   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a930c9e     ตอบเมื่อ : Tue 17 January 06 , 13:46


  press
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 3

การเช่าทรัพย์ คืออารัยอ่ะคะ

ชอบ + 126   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 13 January 09 , 17:07


  ++
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 4

          

ชอบ + 120   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 5 February 09 , 19:30


  นายบอม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 5

ไอ้บ้ากฏหมาย   

ชอบ + 123   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 5 February 09 , 20:54


  jan
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 6

    ครับ มีปัญหาอยากถามคือ ตอนนี้ที่บ้านเช่าที่ให้คนเช่า ( ผู้เช่า ) ตอนนี้ไม่ได้จ่ายค่าเช่าให้เรา 3 เดือนแล้วครับ คือ
    1.งวด  25  ธันวา  (  25  พ.ย.-25 ธ.ค.)
    2.งวด  25  มกรา  (  25  ธ.ค. -25 ม.ค.)
    3.งวด  25  กุมภา  (  งวดปัจจุบัน )
   และตอนนี้ไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้เลย เบอร์ทีให้ไว้ ทั้งสองเบอร์ ปิดเครื่องหมดครับ เราก็ไม่ได้ว่า อะไรเพราะเราได้ยึดเงินประกัน จำนวน 8000 บาท ไว้ และ ได้ส่งหนังสือ บอกเลิกสัญญาไปแล้วโดยไปแปะไว้ที่หน้าบ้าน
    ปัญหามีอยู่ว่า  
    1.สัญญาเช่าที่ทำไว้ตอนนี้ไม่อยู่แล้ว หายไปเพราะทำไว้นานมาก
    2.ของใช้ของผู้เช่ายังอยู่ในบ้้านครบทุกอย่าง เช่น  ที่นอน  โซฟา  ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะกินข้าว  รถมอเตอร์ไชค์ คือเกือบทุกอย่าง ยกเว้น  รถยนต์ ( พอดีบ้าน ป้าเขาเช่าให้ผู้ชายอาศัยอยู่ )
    3.ตอนนี้ติดต่อใครไม่ได้เลยทั้งป้า( คนทำสัญญา )  และ ผู้ชายที่อาศัยอยู่  
    4.เขาไม่ได้อยู่บ้านมาเกือบสามเดือนแล้ว เพราะไปชำระค่าไฟและค่าน้ำไม่ถึงร้อบบ้าท
     ก็เลยอยากถามว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ เพราะติดต่อใครไม่ได้เลย  เราต้องการเปิดบ้านให้ผู้อื่นเช่าต่อด้วย เป็นไปได้ไหมว่าจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ถ่ายรูปของในบ้านไว้ว่ามีอะไรบ้างครับ  เพราะต้องการย้ายของออกจากบ้าน 
    
   
  

ชอบ + 171   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 7 February 09 , 10:28


จามค่ะ
สมาชิก
ตอบ : 5

ความเห็นที่ 9

หากมิใช่อสังหาริมทรัพย์ย่อมที่จะทำสัญญาได้เพียงวาจาแม้จะเป็นสังหาริมทรัพย์พิเศษจึงไม่ชอบค่า 

ชอบ + 128   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 222.123.113.22     ตอบเมื่อ : Tue 29 December 09 , 21:50

Page •  1  
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.