หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | blogger chiang mai | บล็อกเกอร์เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Wed 26 October 16 10:59

กระดานสนทนากฎหมาย

 
ขับรถโดยประมาท....ช่วยตอบผมให้หายสงสัยที
Page •  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 

mubarak
สมาชิก
ตอบ : 28

ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อืนบาดเจ็บผิดตามกฎหมายมาตราที่เท่าไหร่และทางแพ่งมาตราที่เท่าไร่ถ้าบาดเจ็บสาหัสสามารถเรียกค่าเสียหายสูงสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่ และต้องเรียกค่าเสียหายอะไรบ้าง ตอบผมทีเถอะครับ

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 22 November 07 , 20:55


มารนิติ

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

อีกนิดครับ ต้องดูด้วยว่าจริงๆเป็นการขับโดยประมาทเพียงใดประมาทจริงหรือไม่ ถ้าสมมติว่าเป็นใครในสถานการณ์เช่นนั้นก็ต้องชน เช่น ขับมา 50 กม./ชม.ในทางปกติ มีเด็กวิ่งตัดหน้าระยะกระชั้นชิด น่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยมากกว่า ก็ไม่มีเจตนา จึงไม่ผิดอาญา และไม่จงใจไม่ประมาท ก็ไม่ผิดละเมิดครับ  

ชอบ + 950 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Fri 23 November 07 , 09:41


eng_law_buu

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

     ประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา300  ผู้ใดกระทำโดยประมาท  และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี  แก่ร่างกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา438  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น  ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    มาตรา444  ในกรณีทำให้เสียหายแร่งกายหรืออนามัยนั้น  ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียยหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน  ทั้นใจเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย
    

ชอบ + 922 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Thu 22 November 07 , 21:24


champ

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

เรียน คุณ MUBARAK
ก่อนอื่น ต้องขอติงคุณมารนิตินิดนึงว่า ไม่ได้ตอบตรงประเด็นที่ให้มาเท่าไรนะครับ เพราะจากคำถามนั้น ถามเกี่ยวกับฐานความผิดของความผิดที่กระทำโดยประมาท ไม่ใช่หรอครับ ถ้าการที่คุณจะโยงไปเรื่องข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนั้น เท่ากับว่าตอบไม่เข้าประเด็นของกระทู้เท่าไรนัก หากเป็นกรณีการตอบข้อสอบรือให้คำปรึกษาลูกความอาจไม่ได้คะแนนหรือโดนDiscreditตัวเองได้นะครับ ทีหลังมองดูจุดนี้เป็นสำคัญด้วยนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ว่าการตอบนั้นผิดรือถูก แค่ติงให้ทราบว่า ควรจะตอบประเด็นคำถามก่อน แล้วหากคุณมีข้อเท็จจริงใดที่จะเพิ่มเติมถึงจะมาใส่ก็ได้นะครับ
การกระทำความผิดโดยประมาททางอาญา มี บทความผิดดังนี้
1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โทษจำคุกไม่เกิน 10ปี หรือปรับไม่เกิน 20000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีอุทาหรณ์ เช่น นายศรราม เทพพิทักษ์ชับรถประมาทชนคนตาย เป็นต้น
2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส โทษจำคุกไม่เกิน 3ปี หรือปรับไม่เกิน 6000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายรือจิตใจ โทษจำคุกไม่เกิน 1เดือน หรือปรับไม่เกิน 1000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(เป็นความผิดลหุโทษ)
กรณีการวินิจว่าประมาทหรือไม่ต้องพิเคราะห์ตาม มาตรา 59 วรรค4 โดยดูจากภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ของผู้กระทำความขาดความระมัดระวังรือได้ใช้เพียงพอไม่ 
ส่วนบทความผิดที่หนักเบานั้น ต้องดูระยะเวลาการรักษาตัวของผู้บาดเจ็บด้วย ในกรณีตามม.390นั้น ใช้เวลารักษาเกิน 5วันขึ้นเป็นต้น ส่วนสาหัสเข้าใจว่ารักษาเกิน 15-20วันขึ้นไปนะครับ ทั้งนี้ศาลจะผู้พิจารณาความนักเบาของความผิดเอง แต่หลักระยะเวลาที่ให้ไป เป็นหลักฎีกาที่วางไว้ในการพิจาณาความผิดครับ 
นอกจากการประมาททางอาญาทางแพ่งยังต้องรับผิดชอใช้ค่าสินใหมทดแทนด้วยครับ โดยเรื่้องทางแพ่งนั้น ดูจากความเห็นของคุณ eng_law_buu
ได้ครับ โดยเป็นเรื่องของละเมิดตามกฎหมายแพ่ง 
โดยส่วนมาแล้วการทำความผิดทางอาญาแล้วจะต้องมีการรับผิดทางแพ่งด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรียกว่า "คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา" โดยเราสามารถนำคดีอาญายุติไปแล้วไปเรียกค่าเสียายทางแพ่งได้เลยในคดีแพ่ง ไม่ต้องนำสืบเรื่องประมาทอีก เพราะถือว่าข้อเท็จจริงเรื่องประมาทในคดีอาญาได้ตัดสินแล้ว แต่ทั้งนี้ถ้าคดีอาญานั้นผลคำพิพากษาไม่มีความผิดประมาท ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะนำคดีแพ่งมาฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ เพียงแต่เราต้องนำสืบถึงความประมาทที่ทำลงไปด้วยเท่านั้นเองครับ 
ส่วนค่าเสียายที่เรียกนั้น ต้องแล้วแต่ที่คู่ความฝ่ายโจทก์จะเรียกมาในฟ้องครับ ว่าต้องการให้ชดใช้เพียงใด โดยที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจเองในการตัดสินให้ค่าเสียหายแก่โจทก์ หากเรียกมามากเกินความจริง ก็ลดลงได้ครับ แต่ถ้าเรียกน้อย อันนี้ศาลไม่มีสิทธิเรียกเพิ่มนะครับ เพราะถือว่าเกินคำขอที่โจทก์ขอมาในฟ้องโดยส่วนมากแล้วคู่ความฝ่ายโจทก์จะเรียกๆๆสูง เพื่อที่กันที่ศาลจะลดจำนวนลง  
ถ้าในกรณีของคุณมารนิติ นำสืบหักล้างไม่ประมาทนั้น ผมเข้าใจว่าเรียนมาจากตำรามาตอบมากกว่า เพราะข้อเท็จจริงประมาทนั้นดูอะไรอีกมาก ไม่ใช่แค่นั้น เช่น คุณรักษาระยะห่างของรถข้างหน้าหรือไม่ คนขับดื่มสุราหรือไม่ หรือแม้กระทั่งการที่คนขับคุยโทรศัพท์ในรถโดยไม่สนใจการขับรถเลย ดังนี้ถึงว่ามีคนตัดหน้ารถก็ตามก็เห็นได้ว่าคนขับนั้นมีความประมาทด้วย ไม่ใช่แต่คนตัดน้ารถที่ประมาท การที่ต่างฝ่ายต่างประมาทนั้น คนขับรถชนก็ต้องรับผิดตามที่ตนประมาทด้วย สุดแต่ว่าประมาทมากน้อยเพียงใดตามปพพ.ม.442+ม.223 
ยังมีรายละเอียดอีก ไว้มีโอกาสจะมาเพิ่มเติมภายหลัง ยินดีที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ติชมโต้แย้ง ยินดีครับ champk@hotmail.com หรือ 086-600-8461  

ชอบ + 896 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Fri 23 November 07 , 21:07


  eng_law_buu
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 1

     ประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา300  ผู้ใดกระทำโดยประมาท  และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี  แก่ร่างกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา438  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น  ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    มาตรา444  ในกรณีทำให้เสียหายแร่งกายหรืออนามัยนั้น  ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียยหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน  ทั้นใจเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย
    

ชอบ + 922   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Thu 22 November 07 , 21:24


  มารนิติ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 2

อีกนิดครับ ต้องดูด้วยว่าจริงๆเป็นการขับโดยประมาทเพียงใดประมาทจริงหรือไม่ ถ้าสมมติว่าเป็นใครในสถานการณ์เช่นนั้นก็ต้องชน เช่น ขับมา 50 กม./ชม.ในทางปกติ มีเด็กวิ่งตัดหน้าระยะกระชั้นชิด น่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยมากกว่า ก็ไม่มีเจตนา จึงไม่ผิดอาญา และไม่จงใจไม่ประมาท ก็ไม่ผิดละเมิดครับ  

ชอบ + 950   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 23 November 07 , 09:41


  champ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 3

เรียน คุณ MUBARAK
ก่อนอื่น ต้องขอติงคุณมารนิตินิดนึงว่า ไม่ได้ตอบตรงประเด็นที่ให้มาเท่าไรนะครับ เพราะจากคำถามนั้น ถามเกี่ยวกับฐานความผิดของความผิดที่กระทำโดยประมาท ไม่ใช่หรอครับ ถ้าการที่คุณจะโยงไปเรื่องข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนั้น เท่ากับว่าตอบไม่เข้าประเด็นของกระทู้เท่าไรนัก หากเป็นกรณีการตอบข้อสอบรือให้คำปรึกษาลูกความอาจไม่ได้คะแนนหรือโดนDiscreditตัวเองได้นะครับ ทีหลังมองดูจุดนี้เป็นสำคัญด้วยนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ว่าการตอบนั้นผิดรือถูก แค่ติงให้ทราบว่า ควรจะตอบประเด็นคำถามก่อน แล้วหากคุณมีข้อเท็จจริงใดที่จะเพิ่มเติมถึงจะมาใส่ก็ได้นะครับ
การกระทำความผิดโดยประมาททางอาญา มี บทความผิดดังนี้
1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โทษจำคุกไม่เกิน 10ปี หรือปรับไม่เกิน 20000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีอุทาหรณ์ เช่น นายศรราม เทพพิทักษ์ชับรถประมาทชนคนตาย เป็นต้น
2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส โทษจำคุกไม่เกิน 3ปี หรือปรับไม่เกิน 6000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายรือจิตใจ โทษจำคุกไม่เกิน 1เดือน หรือปรับไม่เกิน 1000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(เป็นความผิดลหุโทษ)
กรณีการวินิจว่าประมาทหรือไม่ต้องพิเคราะห์ตาม มาตรา 59 วรรค4 โดยดูจากภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ของผู้กระทำความขาดความระมัดระวังรือได้ใช้เพียงพอไม่ 
ส่วนบทความผิดที่หนักเบานั้น ต้องดูระยะเวลาการรักษาตัวของผู้บาดเจ็บด้วย ในกรณีตามม.390นั้น ใช้เวลารักษาเกิน 5วันขึ้นเป็นต้น ส่วนสาหัสเข้าใจว่ารักษาเกิน 15-20วันขึ้นไปนะครับ ทั้งนี้ศาลจะผู้พิจารณาความนักเบาของความผิดเอง แต่หลักระยะเวลาที่ให้ไป เป็นหลักฎีกาที่วางไว้ในการพิจาณาความผิดครับ 
นอกจากการประมาททางอาญาทางแพ่งยังต้องรับผิดชอใช้ค่าสินใหมทดแทนด้วยครับ โดยเรื่้องทางแพ่งนั้น ดูจากความเห็นของคุณ eng_law_buu
ได้ครับ โดยเป็นเรื่องของละเมิดตามกฎหมายแพ่ง 
โดยส่วนมาแล้วการทำความผิดทางอาญาแล้วจะต้องมีการรับผิดทางแพ่งด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรียกว่า "คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา" โดยเราสามารถนำคดีอาญายุติไปแล้วไปเรียกค่าเสียายทางแพ่งได้เลยในคดีแพ่ง ไม่ต้องนำสืบเรื่องประมาทอีก เพราะถือว่าข้อเท็จจริงเรื่องประมาทในคดีอาญาได้ตัดสินแล้ว แต่ทั้งนี้ถ้าคดีอาญานั้นผลคำพิพากษาไม่มีความผิดประมาท ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะนำคดีแพ่งมาฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ เพียงแต่เราต้องนำสืบถึงความประมาทที่ทำลงไปด้วยเท่านั้นเองครับ 
ส่วนค่าเสียายที่เรียกนั้น ต้องแล้วแต่ที่คู่ความฝ่ายโจทก์จะเรียกมาในฟ้องครับ ว่าต้องการให้ชดใช้เพียงใด โดยที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจเองในการตัดสินให้ค่าเสียหายแก่โจทก์ หากเรียกมามากเกินความจริง ก็ลดลงได้ครับ แต่ถ้าเรียกน้อย อันนี้ศาลไม่มีสิทธิเรียกเพิ่มนะครับ เพราะถือว่าเกินคำขอที่โจทก์ขอมาในฟ้องโดยส่วนมากแล้วคู่ความฝ่ายโจทก์จะเรียกๆๆสูง เพื่อที่กันที่ศาลจะลดจำนวนลง  
ถ้าในกรณีของคุณมารนิติ นำสืบหักล้างไม่ประมาทนั้น ผมเข้าใจว่าเรียนมาจากตำรามาตอบมากกว่า เพราะข้อเท็จจริงประมาทนั้นดูอะไรอีกมาก ไม่ใช่แค่นั้น เช่น คุณรักษาระยะห่างของรถข้างหน้าหรือไม่ คนขับดื่มสุราหรือไม่ หรือแม้กระทั่งการที่คนขับคุยโทรศัพท์ในรถโดยไม่สนใจการขับรถเลย ดังนี้ถึงว่ามีคนตัดหน้ารถก็ตามก็เห็นได้ว่าคนขับนั้นมีความประมาทด้วย ไม่ใช่แต่คนตัดน้ารถที่ประมาท การที่ต่างฝ่ายต่างประมาทนั้น คนขับรถชนก็ต้องรับผิดตามที่ตนประมาทด้วย สุดแต่ว่าประมาทมากน้อยเพียงใดตามปพพ.ม.442+ม.223 
ยังมีรายละเอียดอีก ไว้มีโอกาสจะมาเพิ่มเติมภายหลัง ยินดีที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ติชมโต้แย้ง ยินดีครับ champk@hotmail.com หรือ 086-600-8461  

ชอบ + 896   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 23 November 07 , 21:07


  mubarak
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 4

ขอบพระคุณจริงๆครับที่ทำให้ผมเข้าใจตัวบทกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกเยอะ

ชอบ + 543   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 23 November 07 , 21:14


  นักศึกษาน้อย
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 5

ขอโทษนะครับผมมีข้อสงสัยครับว่า ...วิธีพิจารณาความอาญากับวิธีพิจารณาความแพ่งมีหลังกันเหมือนกันและแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับ..ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับจะนำความรู้ที่ได้ไปประดับความรู้ครับ..ขอบคุณครับ

ชอบ + 563   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 23 November 07 , 21:25


  ไม่อยากให้เกิด
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 6

เพื่อนขับรถยนต์ไปชนท้ายรถสิบล้อที่จอดนอนอยู่ข้างทาง  และมีรถจักรยานยนต์วิงมาชนรถเพื่อนอีกที   เป็นเหตุให้ผู้ขับรถจักยานยนต์เสียชีวิตคาที่  1  ศพเสียชีวิตที่  รพ.อีก  1  ศพ  ผู้โดยสารรถที่เพื่อนผมขับเสียชีวิตที่  รพ.  1  ศพ    กรณีนี้เพื่อนผมมีความผิดแบบใหน  ต้องเสียค่าปรับเท่าไรโปรดตอบด่วนครับ   

ชอบ + 513   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 23 January 09 , 13:36


  มารนิติ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 7

ขอบคุณ คุณ Champครับ ที่ตอบไปอย่างนั้นเพราะไม่ใช่การตอบข้อสอบ ข้อสอบ อ.จะมัดประเด็นมาให้ แต่คำถามที่ถามกันทั่วไป ถ้าเอาแต่พิจารณาจากคำถาม ไม่มีข้อเท็จจริงที่ชี้องค์ประกอบที่เข้าข้อกม.ได้ชัด บางทีมันตีความกันคนละเรื่องครับ 

อย่างจขกท.ที่เขาเข้าใจว่าเขาประมาท หรือคนอื่นบอกว่าเขาประมาท เขาก็ว่าเขาประมาทด้วยทั้งที่จริงเขาไม่ประมาท ผมเลยตอบไปอย่างนั้นครับ

อย่างกรณีของคุณ ไม่อยากให้เกิด ก็ไม่มีข้อเท็จจริงใดที่จะชี้ได้ชัดว่า ฝ่ายใดประมาท ฝ่ายใดมีหน้าที่ต้องระมัดระวังเพียงใด ก็ตอบยากว่าใครควรจะต้องรับผิดในความเสียหายนั้นครับ

ชอบ + 566   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 23 January 09 , 19:14


  คนไม่รู้
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 8

  ขอบคุณมากๆเลยคับรู้เยอะเลยย 

ชอบ + 498   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 2 September 09 , 17:59


  ปป
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 9

 คดีขับรถโดยประมาทถึงความตาย เมื่อวานไปศาลมา ศาลตัดสินง่ายมากๆๆๆๆสรุปด้ว่าจำเลยรับสารภาพ จ่ายเงินให้แม่คนตาย  รวามพรบ.175000 บาท คิดว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งทีเสียไปนะ จำเลยไม่ติดคุก เขาเอาเงินไปวางที่ศาล ไว้50000 บาท ศาลบอกให้ญาติยอมรับเถอะเรื่องจะได้จบ สู้ต่อไปอีกก็เสียเวลาอีก 8 ปี เพราะจำเลยจนไม่มีเงินมาจ่ายให้อีกหรอก โหศาลเป็นอย่างงี้น่ะหรือไม่ยุติธรรมเลย  จึงคิดต่อไปนี้เวลาขับรถถ้าเกิดสุดวิสัยไม่ต้องกลัวแล้วจ่ายไม่เยอะเลยแล้วมีทนายแต่งความให้นิดหน่อยเราก็หลุดแล้ว กฏหมายคุ้มครองคนอยู่ไม่คุ้มครองคนตายที่ไม่ได้ผิดเลย เซงมากๆๆ แถมศาลยังบอกว่าถ้าคนรวยขับรถชนคนตายซึ่งเขารวยศาลก็ตัดสินให้จ่ายเงินมากๆๆ10ล้านยังสั่งจ่ายได้เลยถ้าเขารวยพูดออกมาได้งัยไม่ทราบ

ชอบ + 543   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 11 September 09 , 07:16


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 10

การพิจารณาค่าเสียหายก็ต้องดูตามพฤติการณ์และความเสียหายเนื่องจากการละเมิดค่ะ  บางทีคนเสียหายอาจมีส่วนร่วมในการละเมิดในครั้งนั้นด้วยก็ต้องดูตามพฤติการณ์ว่าใครประมาทยิ่งหย่อนไปกว่ากันด้วย  ลำพังข้อมูลแค่นี้ฟังปรักปรำใครไม่ได้หรอกค่ะ

ชอบ + 595   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 11 September 09 , 10:49


  ใช่แล้ว-ปป
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 11

คุณ ปป คิดได้ถูกต้องมากมายเอาเลยไปชนคนตายจ่ายน้อยหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวศาลตัดสินให้หลุดอยู่แล้วลองดูแม๊ะ ยุติธรรมจริงๆต้องให้คนตายมารับเอาเงินที่จำเลยวางไว้ให้โดยมิใช่มอบแก่ญาติคนตายเอางั้นแม๊ะ

ชอบ + 512   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 12 September 09 , 05:15


อีตากร
สมาชิก
ตอบ : 2068

ความเห็นที่ 12

เอาดิ ปป แต่อย่าชนคนถึงตายเลย เอาแค่ชนคุณหนีไปแล้วถูกจับได้แค่นั้นก็พอ ผมจะเป็นทนายความให้คุณเองเดี๋ยวอ้างกระทู้แนบไว้ด้วยจะได้มีที่มาที่ไปครับ

ชอบ + 494   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 12 September 09 , 15:21


  ขอคำแนะนำครับ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 13

 ผมจะไปเจรจาไกล่เกลี่ยกับทนายของบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่งครับ เพราะภรรยาผมเป็นผู้โดยสาร  และเกิดอุบัติเหตุรถชนกันขึ้น  มีผู้เสียชีวิต และภรรยาผมบาดเจ็บสาหัส นอนอยู่ห้องผู้ป่วยหนัก 3 สัปดาห์  และพักรักษาตัวต่ออีกรวมแล้ว 42 วันในโรงพยาบาล  ปัจจุบันอาการไม่เป็นเช่นเดิม
เพราะอวัยวะภายในบอกช้ำ  เสียไป 60% ที่ตับ  ซี่โครงหักไป 5 ซี่  ยกของหนักไม่ได้ ทำงานหนักไม่  และทางผมเรียกค่าเสียหายไป 400,000 บาท  คิดว่ายังไงครับ  ช่วยสงเคราะห์ทีครับ  เพราะภรรยาผมทำงานมีรายได้ต่อเดือน  12500 บาท  ทุกวันนี้รายได้ตรงนี้ขาดหายไป  ผมเรียกร้องขนาดนี้ท่านคิดว่าน้อยหรือมากไปครับ

ชอบ + 623   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sun 4 October 09 , 10:27


  ทนายอภิชาต081-5522-971
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 14

ค่าเสียหายที่เรียกร้องมา ผมว่าไม่มากครับ แต่บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะกดราคาค่าเสียหายครับ

ชอบ + 537   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sun 4 October 09 , 10:48


  sister
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 15

รบกวนสอบถาม
พี่สาวขับรถชนทำให้รถของอีกฝ่ายเสียหาย (ไม่มีผู้บาดเจ็บ)ทางประกันของเค้าเรียกค่าเสียหาย(เค้าป้ายแดง)เราต้องจ่ายประมาณ 6 หมื่นแต่ไม่มีจ่ายครับ (มันมากสำหรับครอบครัวเราครับ) 6 เดือนผ่านมามีจดหมายมาให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ทำไว้ ทางเราก็ยอมรับครับ แต่ตอนนี้พี่ก็ตกงานตั้งแต่รถชน (รถเราก็พังไม่มีเงินซ่อมเหมือนกัน) คงต้องให้เค้าฟ้อง  เพราะพี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไป ทราบมาเท่านั้นว่าต้องให้เค้าฟ้อง ก็เลยอยากทราบว่าจะต้องทำยังไงต้องเจออะไรบ้างครับ แล้วจะคุยกับใคร ตกลงกับใครถ้าจะขอผ่อนเป็นรายเดือน แล้วระยะเวลาฟ้องร้องจะยาวนานแค่ไหนครับ  รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ  

ชอบ + 516   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 4 November 09 , 13:54


  hanger
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 16

ขอถามนะครับ พอดีขับรถแล้ว โดนชน เค้าฝ่าไฟแดง ชนผมรถผมเสียหาย รถเค้าก็เสีย แล้วอย่างงี้จำเป็นมั้ยที่ผมต้องไปออกค่าซ่อมให้เค้า ด้วย อ่ะคัพ 

ชอบ + 508   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 4 November 09 , 17:10


  แม้ก
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 17

นายแดงเป็นเด็กกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่เล็ก อยุ่ในความปกครองของนายดำผู้เป็นอา จนถึงอายุ 16 ปี ถูกนายเขียวขับรถยนต์โดยประมาทชนนายแดงตาย นายดำจะฟ้องนายเขียว ขอให้ลงโทษนายเขียวฐานประมาททำให้คนตายได้หรือไม่

ชอบ + 520   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 6 November 09 , 15:00


  ทนาย_ต.
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 18

เรียนคุณ sister
เมื่อถูกฟ้องคดีแล้วก็ค่อยไปตกกันที่ศาลเพื่อขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนก็ได้ครับ 

เรียนคุณ hanger
ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกก็ไม่ต้องเสียค่าซ่อมให้เขาหรอกครับ แต่ทางเขาตะหากที่จะต้องเสียค่าซ่อมให้คุณ

ชอบ + 498   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 6 November 09 , 21:56


  pass_bb@hotmail.com
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 19

ถ้าไม่เจตนา รู้ไม่เท่าทัน ไม่ได้ประมาณ ถ้าทุกคนยอมรับกับโชคชตาคิดว่ามันเปงเวรเปนกรรมกัน การผิดหรือถูก ถ้ายอมกันกฏหมายก็ไม่ต้องเข้ามา สำคัญคือต้องระมัดระวัง ไม่ประมาณ เร่งรีบ ตรวจตรา เตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ทำใจให้ได้อะไรจะเกิดมันก็ห้ามไม่ได้ งง ละซิ ถ้างงโทรมาคุยกานบ้างก็ได้นะ โอ้ยเดียวยาวต่ออีกหน่อยขอระบายทุกอย่างมันต่อเนื่องกานไปหมด ครอบครัว คนรอบข้าง สังคม องค์กรณ์ ถ้าทุกวันนี้คนไม่เห็นแก่วัตถุมากนักเย็น ๆ นิ่งนิ่งความสงบสุขก็จะบังเกิดยังไงก็เล็กกว่าโลงแน่นอนพออยู่พอกิน โอ๋ยมันจะบ้ากันและอยากมีอยากได้อยากเปงอยากรู้อยากกินอยากเที่ยว อยากใช่อยากเสนอน่าอยากสอพออยากกอบโกยแค่นี้อ่านก็เคลียดจะตายแร้วววเฮ้ยยยยช่างมันเตอะ 5555555บาย 

ชอบ + 586   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Mon 7 December 09 , 22:02

Page •  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.