หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | blogger chiang mai | บล็อกเกอร์เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Sat 29 October 16 06:23

กระดานสนทนากฎหมาย

 
การจำนองหลักทรัพย์ประกัน
Page •  1  

Lawyerthai.com
สมาชิก
ตอบ : 631

[b:bc4cddb8c6]ฎีกาที่ 345/2486[/b:bc4cddb8c6] นาย ก. เขียนหนังสือมอบอำนาจให้ นาย ข.มาวางประกันเงินกู้จำนวนหนึ่งความว่า ได้มอบโฉนดที่ดินกับหนังสือจำนองมาประกันเงินกู้จำนวนเท่านั้นและได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญไม่ทำให้ นาย ก. ผู้มอบโฉนดให้มาเกิดเป็นผู้ค้ำประกัน ขึ้นไม่ และไม่เป็นการจำนอง เพราะไม่ได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด [b:bc4cddb8c6]ฎีกาที่ 1536/2500[/b:bc4cddb8c6] ซื้อที่ดินมือเปล่าจากศาลขายทอดตลาดแม้จะซื้อโดยสุจริตไม่ทราบว่ามีจำนอง ติดอยู่ จำนองก็ยังติดไปกับที่ดิน ผู้รับจำนองบังคับจำนองจากที่ดินนั้นได้จำนองที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญโดยจดทะเบียนที่อำเภอ ต่อมาออกโฉนดที่ดินนั้น แล้วนำที่ดินไปจดทะเบียนโฉนดจำนองอีกรายหนึ่ง การจำนองรายแรกไม่ระงับ [b:bc4cddb8c6]ฎีกาที่ 135/2502 [/b:bc4cddb8c6] การนำสืบว่าใช้หนี้จำนองแล้วนั้น ต้องนำ มาตรา 653 วรรค 2 มาใช้บังคับ ถ้ามี แต่พยานบุคคลก็ฟังมิได้ [b:bc4cddb8c6]ฎีกาที่ 474/2502 [/b:bc4cddb8c6] ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามสัญญาจำนอง ให้แก่ ผู้รับจำนองแล้วลูกหนี้ไม่ชำระนั้น ผู้รับจำนองย่อมมีสิทธิยึดทรัพย์ที่จำนองและทรัพย์นอกจำนองเพื่อ ขายทอดตลาดได้ ถ้าในสัญญาจำนองมีระบุว่ายินยอมให้เอาทรัพย์นอกจำนองชำระหนี้ได้
แก้ไขเมื่อ : Wed 18 January 06 , 14:17

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a932334     ตอบเมื่อ : Wed 18 January 06 , 13:56


Lawyerthai.com
ตอบ : 631

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

[b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 7360/2508[/b:0b0a6b398a] การกู้เงินกันรายเดียว แต่ทำหนังสือเป็นหลักฐานสองฉบับ โดยผู้ให้กู้ให้ผู้กู้ยืมเงิน 7,000 บาท และตกลงกันว่า ถ้าผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ให้ผู้กู้ฟ้องเอาได้ 14,000 บาทนั้น เป็นได้ว่าประโยชน์ที่ผู้ให้กู้ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควร จึงเป็นการที่มีวัตถุประสงค์ ต้องห้ามชัดแจ้ง โดยกฎหมายการเรียกดอกเบี้ยและกำไรอื่นจึงเป็นโมฆะ ผู้กู้จึงยังคงต้องรับผิดเฉพาะต้นเงิน 7,000 บาท ที่กู้ไปเท่านั้น ส่วนผู้ค้ำประกันเงินกู้ 14,000 บาท มิใช่ ผู้ค้ำประกันเงินกู้ 7,000 บาท จึงหาต้องรับผิดด้วยไม่ [b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 41/2509 [/b:0b0a6b398a] วัตถุประสงค์ของห้างจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลได้จดทะเบียนไว้ว่าเพื่อประกอบการพาณิชย์ ในประเภททำการค้าสินค้าพื้นเมือง ส่งสินค้าเข้า-ออก ดังนั้นเมื่อผู้จัดการของจำเลยไปทำสัญญาค้ำประกันหนี้ จึงเป็นการกระทำนอกวัตถุประสงค์ของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิด [b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 1064/2509[/b:0b0a6b398a] มอบอำนาจให้ไปทำสัญญาจำนองและมอบโฉนดให้ไว้ ตราบใดที่ยังมิได้ จดทะเบียนจำนอง การจำนองก็ยังไม่มีขึ้นโดยสมบูรณ์ เพราะยังมิได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อผู้มอบอำนาจตาย ใบมอบอำนาจย่อมระงับไป ผู้ที่รับโฉนดไว้ไม่มีสิทธิยึดโฉนดไว้ได้ [b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 247/2510[/b:0b0a6b398a] ตัวการมอบอำนาจให้ตัวแทนมีอำนาจรับจำนองที่พิพาทจนเสร็จการ ตัวแทนย่อมมี อำนาจทำการใด ๆ ในสิ่งจำเป็นได้ เพื่อให้การรับจำนองได้สำเร็จลุล่วงไปเมื่อตัวแทนรับทราบว่าที่พิพาทนั้น อยู่ระหว่างเป็นความกัน แต่ก็รับจำนองไว้ ผลก็เท่ากับตัวการได้รับจำนองไว้โดยรู้ว่าเขาเป็นความกัน เมื่อปรากฎภายหลังว่าผู้จำนองไม่มีสิทธิเอาที่พิพาทไปจำนอง การจำนองก็ไม่ผูกพันเจ้าของอันแท้จริง [b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 1612/2512[/b:0b0a6b398a] เพียงเอาโฉนดที่ดินมาให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ตามสัญญากู้ มิใช่หนี้ที่มีประกันตามกฎหมาย [b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 81/2514 [/b:0b0a6b398a] จำเลยและผู้ร้องเป็นผู้รับมรดกที่ดินร่วมกัน จำเลยไปขอโอนรับมรดกและใส่ชื่อตน แต่ผู้เดียวในโฉนดแล้วนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองธนาคารโจทก์ ซึ่งได้รับจำนองไว้โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ดังนั้น นิติกรรมการจำนองระหว่างโจทก์จำเลยมีผลสมบูรณ์ ธนาคารโจทก์มีสิทธิบังคับจำนองได้เต็มตามสัญญา ผู้ร้องจะขอกันส่วนของผู้ร้องจากจำนวนเงินที่ขายทอดตลาดที่ดินจากการบังคับจำนองหาได้ไม่

ชอบ + 207 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a932334 ตอบเมื่อ : Wed 18 January 06 , 14:02


Lawyerthai.com
ตอบ : 631

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

[b:eaf444ce7d]ฎีกาที่ 1266/2503 [/b:eaf444ce7d] ทำสัญญาค้ำประกันไม่เกิน 500,000 บาท โดยมอบโฉนดและเซ็นต์ชื่อใน ใบมอบอำนาจให้ไว้ เพื่อเจ้าหนี้จะได้นำไปขอจดทะเบียนจำนอง แล้วต่อมาฝ่ายเจ้าหนี้ได้ไปจัดการทำจำนอง เป็นจำนองสูงขึ้นอีก เป็นการทำนอกเหนือจากสัญญาค้ำประกันและการมอบอำนาจ ผู้ค้ำประกันคงต้องรับผิด ไม่เกินจำนวน 500,000 บาท [b:eaf444ce7d]ฎีกาที่ 1317/2505 [/b:eaf444ce7d] สัญญาจำนองซึ่งมีผู้ค้ำประกันอีกต่างหากว่า ผู้จำนองผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ต้นเงิน ตามสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมให้ผู้รับจำนองฟ้องเรียกเงินตามสัญญาจำนอง โดยผู้ค้ำประกันยอมใช้เงินตาม สัญญาจำนองและค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ย่อมหมายความว่า ถ้าบังคับจำนองแล้วเงินยังขาดอยู่เท่าใด ผู้ค้ำประกันต้องใช้จนครบ [b:eaf444ce7d]ฎีกาที่ 1807/2505 [/b:eaf444ce7d] ทำสัญญาค้ำประกันผู้มีหน้าที่เก็บเงินต้องการไฟฟ้าไว้ว่า ถ้าบุคคลนั้นทำ ความเสียหายเป็นเหตุให้เงินของการไฟฟ้าที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปเก็บจากลูกหนี้ขาดสูญหายไปด้วย ประการใด ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดใช้ให้นั้น หากปรากฎว่าบุคคลนั้นปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินแล้วไป เก็บเงินเอาเสียเองผู้ค้ำประกันย่อมไม่ต้องรับผิดเพราะมิได้มีการมอบหมายให้ไปเก็บเงินแต่อย่างใด สัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาที่ผู้ค้ำประกันมีแต่ความรับผิดแต่ฝ่ายเดียว การตีความจึงต้องเป็นไปโดยเคร่งครัด [b:eaf444ce7d]ฎีกาที่ 272/2506 [/b:eaf444ce7d]เมื่อหนี้ของลูกหนี้ซึ่งเป็นหนี้ประธานขาดอายุความฟ้องร้องแล้ว หนี้ของผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นหนี้อุปกรณ์ก็ย่อมหลุดพ้นความรับผิดด้วย

ชอบ + 205 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a932334 ตอบเมื่อ : Wed 18 January 06 , 13:57


Lawyerthai.com
ตอบ : 631

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

ฎีกาที่ 325/2514 จำเลยเอาที่ดินมือเปล่าของผู้ร้องไปออก น.ส.3 เป็นของตนแล้วไปจำนองไว้กับโจทก์ เมื่อศาลได้พิพากษาให้เพิกถอน น.ส.3 โดยฟังว่าเป็นที่ดินของผู้ร้องแล้ว แม้ศาลจะมิได้พิพากษาให้เพิกถอน การจำนอง และรับฟังว่าโจทก์รับจำนองไว้โดยสุจริต โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะบังคับจำนองเอาแก่ที่ดินนี้ [b:e1b68258ec]ฎีกาที่ 1536/2514[/b:e1b68258ec] จำเลยที่ 2 ถึง ที่ 6 ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้มีอำนาจทำนิติกรรม จำนองที่ดินของตน จำเลยที่ 1 ไปทำจำนอง ดดยมีข้อสัญญาว่า ถ้าบังคับจำนองได้เงินน้อยกว่าจำนวนเงิน ที่ค้างชำระขาดอยู่เท่าใด ผู้จำนองและลูกหนี้ยอมให้เงินที่ขาดอยู่นั้นให้จนครบ สัญญาข้อนี้ไม่ผูกพันจำเลยที่ 2 ถึง ที่ 3 เพราะเป็นการที่จำเลยที่ 1 กระทำนอกเหนือไปจากอำนาจที่ได้รับมอบ [b:e1b68258ec]ฎีกาที่ 2091/2514 [/b:e1b68258ec] เจ้าหนี้มิได้ฟ้องทายาทของลูกหนี้ภายใน 1 ปี นับแต่เจ้าหนี้ทราบถึงการตาย ของลูกหนี้ หนี้จึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ.มาตรา 1754 วรรค 3 ผู้ค้ำประกันย่อมยกอายุความขึ้น ต่อสู้เจ้าหนี้ได้ตาม ป.พ.พ. มตรา 697 [b:e1b68258ec]ฎีกาที่ 1640/2514 [/b:e1b68258ec] อำเภอได้ออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่พิพาทให้เจ้าของที่ดิน จนกระทั่งสำนักงานที่ดินได้ออกโฉนดให้เจ้าของที่ดินแล้ว ย่อมถือได้ว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับเดิม เป็นอันยกเลิกไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายที่ดิน การที่เจ้าของที่ดินนำต้นฉบับหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ที่ถูกยกเลิกนั้นไปจำนองที่พิพาทแล้วต่อมานำที่ดินนั้นพร้อมโฉนดไปขายฝากไว้กับผู้อื่นอีก และไม่ไถ่คืนภายในกำหนด ดังนี้การจำนองไม่มีผลบังคับแก่ที่พิพาท ผู้รับจำนองจะฟ้องให้ผู้ซื้อที่พิพาทไถ่ถอน การจำนองหาได้ไม่ [b:e1b68258ec]ฎีกาที่ 2521/2516 [/b:e1b68258ec] ตาม ป.พ.พ. มาตรา 719 สิ่งที่ปลูกสร้างขึ้นในที่ดินที่จำนองนั้น แม้จะมีสัญญา ว่าให้จำนองครอบไปถึง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 719 ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนอง ผู้รับจำนองจึงจะมีสทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์นี้ได้

ชอบ + 182 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a932334 ตอบเมื่อ : Wed 18 January 06 , 14:04


Lawyerthai.com
สมาชิก
ตอบ : 631

ความเห็นที่ 1

[b:eaf444ce7d]ฎีกาที่ 1266/2503 [/b:eaf444ce7d] ทำสัญญาค้ำประกันไม่เกิน 500,000 บาท โดยมอบโฉนดและเซ็นต์ชื่อใน ใบมอบอำนาจให้ไว้ เพื่อเจ้าหนี้จะได้นำไปขอจดทะเบียนจำนอง แล้วต่อมาฝ่ายเจ้าหนี้ได้ไปจัดการทำจำนอง เป็นจำนองสูงขึ้นอีก เป็นการทำนอกเหนือจากสัญญาค้ำประกันและการมอบอำนาจ ผู้ค้ำประกันคงต้องรับผิด ไม่เกินจำนวน 500,000 บาท [b:eaf444ce7d]ฎีกาที่ 1317/2505 [/b:eaf444ce7d] สัญญาจำนองซึ่งมีผู้ค้ำประกันอีกต่างหากว่า ผู้จำนองผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ต้นเงิน ตามสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมให้ผู้รับจำนองฟ้องเรียกเงินตามสัญญาจำนอง โดยผู้ค้ำประกันยอมใช้เงินตาม สัญญาจำนองและค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ย่อมหมายความว่า ถ้าบังคับจำนองแล้วเงินยังขาดอยู่เท่าใด ผู้ค้ำประกันต้องใช้จนครบ [b:eaf444ce7d]ฎีกาที่ 1807/2505 [/b:eaf444ce7d] ทำสัญญาค้ำประกันผู้มีหน้าที่เก็บเงินต้องการไฟฟ้าไว้ว่า ถ้าบุคคลนั้นทำ ความเสียหายเป็นเหตุให้เงินของการไฟฟ้าที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปเก็บจากลูกหนี้ขาดสูญหายไปด้วย ประการใด ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดใช้ให้นั้น หากปรากฎว่าบุคคลนั้นปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินแล้วไป เก็บเงินเอาเสียเองผู้ค้ำประกันย่อมไม่ต้องรับผิดเพราะมิได้มีการมอบหมายให้ไปเก็บเงินแต่อย่างใด สัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาที่ผู้ค้ำประกันมีแต่ความรับผิดแต่ฝ่ายเดียว การตีความจึงต้องเป็นไปโดยเคร่งครัด [b:eaf444ce7d]ฎีกาที่ 272/2506 [/b:eaf444ce7d]เมื่อหนี้ของลูกหนี้ซึ่งเป็นหนี้ประธานขาดอายุความฟ้องร้องแล้ว หนี้ของผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นหนี้อุปกรณ์ก็ย่อมหลุดพ้นความรับผิดด้วย
แก้ไขเมื่อ : Wed 18 January 06 , 14:16

ชอบ + 205   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a932334     ตอบเมื่อ : Wed 18 January 06 , 13:57


Lawyerthai.com
สมาชิก
ตอบ : 631

ความเห็นที่ 2

[b:f459488e26]ฎีกาที่ 287/2506 [/b:f459488e26] ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้บิดาของผู้เยาว์ทำนิติกรรมจำนองที่ดินแทนผู้เยาว์ และ เปิดร้านขายผ้าเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้เยาว์ แต่บิดาไปจำนองที่ดินของผู้เยาว์เพื่อประกันหนี้บุคคลอื่น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่ผู้เยาว์ และมิได้นำเงินไปใช้จ่ายตามที่ศาลสั่งอนุญาตเลย การทำนิติกรรมจำนอง เช่นนี้ไม่ผูกพันผู้เยาว์และทรัพย์ที่จำนอง [b:f459488e26]ฎีกาที่ 505/2507 [/b:f459488e26] การที่โจทก์ตกลงยอมให้จำเลยยึดถือโฉนดไว้จนกว่าจำเลยจะได้รับชำระหนี้จาก นาย ก. ครบถ้วนนั้น เป็นเรื่องที่โจทก์ยอมให้จำเลยยึดเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ เท่านั้น จำเลยมีสิทธิใด ๆ ในที่ดินตามที่โฉนดอย่างใดไม่ จึงไม่เป็นสัญญาจำนอง [b:f459488e26]ฎีกาที่ 580/2507 [/b:f459488e26] ทนายความเขียนข้อความลงในด้านหลังนามบัตรแจ้งให้ผู้จำนองนำต้นเงินและ ดอกเบี้ยมาชำระภายในกำหนด 10 วัน ถือได้ว่าเป็นจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองตาม ป.พ.พ. ม.728 แล้ว [b:f459488e26]ฎีกาที่ 662/2507 [/b:f459488e26] ผู้จำนองที่ดินโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ด้านหนึ่งของที่ดินติดแม่น้ำท่าจีนมีที่งอกออกไป จากที่ดินที่จำนองด้วยเมื่อเวลาทำสัญญาจำนองและเวลาโอนที่ดินที่จำนองชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง ผู้จำนองมิได้ แสดงเจตนาสงวนที่งอกนี้ไว้เลย ดังนั้น ผู้รับจำนองย่อมได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่งอกรายนี้ด้วย [b:f459488e26]ฎีกาที่ 1064/2507 [/b:f459488e26] จำเลยที่ 1 ที่ 2 จำนองที่ดินแปลงหนึ่งแก่โจทก์ เมื่อจำนองแล้วจำเลยที่ 3 ได้ กรรมสิทธิ์ส่วนหนึ่งของที่ดินแปลงนั้นไปด้วยการครอบครองปรปักษ์ แต่ยังไม่ได้จดทะเบียน ดังนี้ โจทก์มีสิทธิบังคับจำนองที่ดินแปลงนั้นได้ แม้ส่วนหนึ่งของที่ดินแปลงนั้น ตกเป็นของจำเลยที่ 3 แล้ว และจำเลยที่ 3 ได้เป็นลูกหนี้โจทก์ก็ตาม ทั้งนี้เพราะสิทธิจำนองเป็นสิทธิครอบเหนือทรัพย์ทั้งหมด เมื่อจำเลยที่สามได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครอง แต่ยังมิได้จดทะเบียน จะยกขึ้นต่อสู้ผู้รับจำนอง ซึ่งได้สิทธิโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตไม่ได้
แก้ไขเมื่อ : Wed 18 January 06 , 14:15

ชอบ + 162   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a932334     ตอบเมื่อ : Wed 18 January 06 , 13:59


Lawyerthai.com
สมาชิก
ตอบ : 631

ความเห็นที่ 3

[b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 7360/2508[/b:0b0a6b398a] การกู้เงินกันรายเดียว แต่ทำหนังสือเป็นหลักฐานสองฉบับ โดยผู้ให้กู้ให้ผู้กู้ยืมเงิน 7,000 บาท และตกลงกันว่า ถ้าผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ให้ผู้กู้ฟ้องเอาได้ 14,000 บาทนั้น เป็นได้ว่าประโยชน์ที่ผู้ให้กู้ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควร จึงเป็นการที่มีวัตถุประสงค์ ต้องห้ามชัดแจ้ง โดยกฎหมายการเรียกดอกเบี้ยและกำไรอื่นจึงเป็นโมฆะ ผู้กู้จึงยังคงต้องรับผิดเฉพาะต้นเงิน 7,000 บาท ที่กู้ไปเท่านั้น ส่วนผู้ค้ำประกันเงินกู้ 14,000 บาท มิใช่ ผู้ค้ำประกันเงินกู้ 7,000 บาท จึงหาต้องรับผิดด้วยไม่ [b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 41/2509 [/b:0b0a6b398a] วัตถุประสงค์ของห้างจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลได้จดทะเบียนไว้ว่าเพื่อประกอบการพาณิชย์ ในประเภททำการค้าสินค้าพื้นเมือง ส่งสินค้าเข้า-ออก ดังนั้นเมื่อผู้จัดการของจำเลยไปทำสัญญาค้ำประกันหนี้ จึงเป็นการกระทำนอกวัตถุประสงค์ของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิด [b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 1064/2509[/b:0b0a6b398a] มอบอำนาจให้ไปทำสัญญาจำนองและมอบโฉนดให้ไว้ ตราบใดที่ยังมิได้ จดทะเบียนจำนอง การจำนองก็ยังไม่มีขึ้นโดยสมบูรณ์ เพราะยังมิได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อผู้มอบอำนาจตาย ใบมอบอำนาจย่อมระงับไป ผู้ที่รับโฉนดไว้ไม่มีสิทธิยึดโฉนดไว้ได้ [b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 247/2510[/b:0b0a6b398a] ตัวการมอบอำนาจให้ตัวแทนมีอำนาจรับจำนองที่พิพาทจนเสร็จการ ตัวแทนย่อมมี อำนาจทำการใด ๆ ในสิ่งจำเป็นได้ เพื่อให้การรับจำนองได้สำเร็จลุล่วงไปเมื่อตัวแทนรับทราบว่าที่พิพาทนั้น อยู่ระหว่างเป็นความกัน แต่ก็รับจำนองไว้ ผลก็เท่ากับตัวการได้รับจำนองไว้โดยรู้ว่าเขาเป็นความกัน เมื่อปรากฎภายหลังว่าผู้จำนองไม่มีสิทธิเอาที่พิพาทไปจำนอง การจำนองก็ไม่ผูกพันเจ้าของอันแท้จริง [b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 1612/2512[/b:0b0a6b398a] เพียงเอาโฉนดที่ดินมาให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ตามสัญญากู้ มิใช่หนี้ที่มีประกันตามกฎหมาย [b:0b0a6b398a]ฎีกาที่ 81/2514 [/b:0b0a6b398a] จำเลยและผู้ร้องเป็นผู้รับมรดกที่ดินร่วมกัน จำเลยไปขอโอนรับมรดกและใส่ชื่อตน แต่ผู้เดียวในโฉนดแล้วนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองธนาคารโจทก์ ซึ่งได้รับจำนองไว้โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ดังนั้น นิติกรรมการจำนองระหว่างโจทก์จำเลยมีผลสมบูรณ์ ธนาคารโจทก์มีสิทธิบังคับจำนองได้เต็มตามสัญญา ผู้ร้องจะขอกันส่วนของผู้ร้องจากจำนวนเงินที่ขายทอดตลาดที่ดินจากการบังคับจำนองหาได้ไม่
แก้ไขเมื่อ : Wed 18 January 06 , 14:15

ชอบ + 207   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a932334     ตอบเมื่อ : Wed 18 January 06 , 14:02


Lawyerthai.com
สมาชิก
ตอบ : 631

ความเห็นที่ 4

ฎีกาที่ 325/2514 จำเลยเอาที่ดินมือเปล่าของผู้ร้องไปออก น.ส.3 เป็นของตนแล้วไปจำนองไว้กับโจทก์ เมื่อศาลได้พิพากษาให้เพิกถอน น.ส.3 โดยฟังว่าเป็นที่ดินของผู้ร้องแล้ว แม้ศาลจะมิได้พิพากษาให้เพิกถอน การจำนอง และรับฟังว่าโจทก์รับจำนองไว้โดยสุจริต โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะบังคับจำนองเอาแก่ที่ดินนี้ [b:e1b68258ec]ฎีกาที่ 1536/2514[/b:e1b68258ec] จำเลยที่ 2 ถึง ที่ 6 ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้มีอำนาจทำนิติกรรม จำนองที่ดินของตน จำเลยที่ 1 ไปทำจำนอง ดดยมีข้อสัญญาว่า ถ้าบังคับจำนองได้เงินน้อยกว่าจำนวนเงิน ที่ค้างชำระขาดอยู่เท่าใด ผู้จำนองและลูกหนี้ยอมให้เงินที่ขาดอยู่นั้นให้จนครบ สัญญาข้อนี้ไม่ผูกพันจำเลยที่ 2 ถึง ที่ 3 เพราะเป็นการที่จำเลยที่ 1 กระทำนอกเหนือไปจากอำนาจที่ได้รับมอบ [b:e1b68258ec]ฎีกาที่ 2091/2514 [/b:e1b68258ec] เจ้าหนี้มิได้ฟ้องทายาทของลูกหนี้ภายใน 1 ปี นับแต่เจ้าหนี้ทราบถึงการตาย ของลูกหนี้ หนี้จึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ.มาตรา 1754 วรรค 3 ผู้ค้ำประกันย่อมยกอายุความขึ้น ต่อสู้เจ้าหนี้ได้ตาม ป.พ.พ. มตรา 697 [b:e1b68258ec]ฎีกาที่ 1640/2514 [/b:e1b68258ec] อำเภอได้ออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่พิพาทให้เจ้าของที่ดิน จนกระทั่งสำนักงานที่ดินได้ออกโฉนดให้เจ้าของที่ดินแล้ว ย่อมถือได้ว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับเดิม เป็นอันยกเลิกไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายที่ดิน การที่เจ้าของที่ดินนำต้นฉบับหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ที่ถูกยกเลิกนั้นไปจำนองที่พิพาทแล้วต่อมานำที่ดินนั้นพร้อมโฉนดไปขายฝากไว้กับผู้อื่นอีก และไม่ไถ่คืนภายในกำหนด ดังนี้การจำนองไม่มีผลบังคับแก่ที่พิพาท ผู้รับจำนองจะฟ้องให้ผู้ซื้อที่พิพาทไถ่ถอน การจำนองหาได้ไม่ [b:e1b68258ec]ฎีกาที่ 2521/2516 [/b:e1b68258ec] ตาม ป.พ.พ. มาตรา 719 สิ่งที่ปลูกสร้างขึ้นในที่ดินที่จำนองนั้น แม้จะมีสัญญา ว่าให้จำนองครอบไปถึง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 719 ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนอง ผู้รับจำนองจึงจะมีสทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์นี้ได้
แก้ไขเมื่อ : Wed 18 January 06 , 14:13

ชอบ + 182   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a932334     ตอบเมื่อ : Wed 18 January 06 , 14:04


Lawyerthai.com
สมาชิก
ตอบ : 631

ความเห็นที่ 5

[b:c671b7750c]ฎีกาที่ 212/2517 [/b:c671b7750c] จำนองลงลายมือชื่อในใบมอบอำนาจโดยมิได้กรอกข้อความเป็นเหตุให้ผู้อื่น นำใบมอบอำนาจไปทำการจำนองที่ดินของจำเลยไว้กับโจทก์ โจทก์รับจำนองโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และจดทะเบียนสิทธิจำนองโดยชอบด้วยกฎหมาย สัญญาจำนองหาตกเป็นโมฆะไม่ จำเลยต้องรับผิด ชำระหนี้แก่โจกท์ จะอ้างเอาความประมาทเลินเล่อของตนมาเป็นเหตุให้พ้นความรับผิดหาได้ไม่ [b:c671b7750c]ฎีกาที่ 949/2523[/b:c671b7750c] หนังสือมอบอำนาจมีใจความสำคัญว่า จำเลยมอบอำนาจให้ ว. เป็นผู้มีอำนาจจัดการ จำนองและขอประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการจำนองที่ดินและยังมีความ ความอีกว่า เงื่อนไข และข้อตกลงอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหนังสือสัญญาท้ายสัญญาจำนอง แสดงชัดแจ้งว่านอกจากจะมอบอำนาจให้ ทำสัญญาจำนองแล้ว ยังมอบอำนาจให้ทำสัญญาท้ายสัญญาจำนองอีกด้วย มิฉะนั้น การจำนองจะไม่สำเร็จ เรียบร้อยไปได้ และหากไ-ม่มีสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง โจทก์ก็คงไม่ทำสัญญาจำนองกับจำเลย จำเลยจึง ต้องผูกพันตามข้อความในสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองด้วย [b:c671b7750c]ฎีกาที่ 2274/2523[/b:c671b7750c] ขณะมอบอำนาจโจทก์อยู่ที่สหรัฐอเมริกา แต่หนังสือมอบอำนาจระบุว่าเขียนที่ กรุงเทพมหานคร ก็ตาม ก็เป็นเรื่องสถานที่มอบอำนาจคลาดเคลื่อนไปเท่านั้น ยังไม่พอฟังว่าโจทก์มิได้ ทำหนังสือมอบอำนาจ

ชอบ + 135   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 3a932334     ตอบเมื่อ : Wed 18 January 06 , 14:05


  บอย
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 6

อยากทราบวิธีการจำนองที่ดินหน่อยครับ 

ชอบ + 126   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Tue 25 December 07 , 19:55


  น้ำค่ะ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 7

อยากถามว่าแม่ได้รับจำนองที่ดินแปลงหนึ่งในราคา 160,000 บาท มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนด 1 ปี แล้วลูกหนี้ยังไม่ได้นำเงินดังกล่าวมาใช้หนี้เลย แล้วลูกหนี้ต้องการที่จะต่อสัญญาออกไปอีก 1 ปี แต่ว่า แม่ เป็นผู้รับจำนอง นั้นอยากจะเปลี่ยนสัญญาจาก การจดจำนอง เป็น การจดขายฝาก ได้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชอบ + 131   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 6 June 09 , 17:22


  กร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 8

อู้หู...แจ่มๆชัดเจนสุดยอดมีประโยชน์โดยแท้สำหรับกระทู้และความเห็นที่ 1 - 5 ครับ

เรียน...คุณบอย
ไม่ทราบว่าจำนองลักษณะไหนครับ จำนองธรรมดา จำนองเฉพาะส่วน จำนองเพิ่มหลักทรัพย์ ไถ่ถอนจากจำนอง แบ่งไถ่ถอนจากจำนอง ไถ่ถอนจากจำนองบางราย ขึ้นเงินจากจำนอง ผ่อนต้นเงินจากจำนอง ลดเงินจากจำนอง ปลอดจำนอง โอนชำระหนี้จำนอง หลุดเป็นสิทธิจากจำนอง โอนสิทธิการรับจำนอง ระงับจำนอง (ปลดจำนอง) ระงับจำนอง (ศาลขายบังคับจำนอง) ระงับจำนอง (หนี้เกลื่อนกลืนกัน) แก้ไขหนี้อันจำนองเป็นประกัน แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนอง(แปลงหนี้ใหม่) โอนมรดกสิทธิการรับจำนอง จำนองลำดับที่สองหรือลำดับที่สาม ฯลฯ ถ้าผมพอรู้จะค้นหาดูแล้วจะมาบอกครับ

เรียน...คุณน้ำค่ะ
กรณีของคุณถ้าลัดขั้นตอนมากที่สุดก็น่าจะทำได้โดยวิธีเรียกว่า "โอนชำระหนี้จำนอง" ครับ
โอนชำระหนี้จำนอง หมายถึง กรณีได้จดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้ไว้แล้ว ต่อมาคู่กรณีตกลงกันให้โอนอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองให้แก่ผู้รับจำนองเพื่อเป็นการชำระหนี้จำนองเป็นประกัน ซึ่งมีผลเท่ากับการไถ่ถอนจากจำนอง แล้วขาย (หรือขายฝาก) ให้แก่ผู้รับจำนอง
ในการโอนชำระหนี้จำนองนั้นคู่กรณีอาจตีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่โอนน้อยหรือสูงกว่าจำนวนเงินที่จำนองได้ ถ้าคู่กรณีตีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่โอนสูงกว่าจำนวนเงินที่จำนอง ผู้รับจำนองก็อาจจะชำระเงินเพิ่มให้แก่ผู้โอนได้ครับ แต่ถ้าคู่กรณีตีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่โอนน้อยกว่าจำนวนเงินที่จำนองหนี้ส่วนที่เหลือนั้นก็จะเป็นหนี้ที่ไม่มีประกันล่ะครับ

ชอบ + 120   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 6 June 09 , 18:31


  ไม่รู้จิงๆ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 9

อยากทราบว่าโฉนดที่เราเอาไปจำนองสหกรณ์แล้ว ตัวโฉนดนั้นจะอยู่กับเราหรือว่าอยู่กับหน่วยงานที่เราเอาไปจำนองคะ

ชอบ + 114   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 125.26.130.223     ตอบเมื่อ : Thu 23 September 10 , 08:54


pol00810081
สมาชิก
ตอบ : 20676

ความเห็นที่ 10

ความคิดเห็นคุณ ไม่รู้จิงๆ : ตอบเมื่อ Thu 23 September 10 , 08:54
อยากทราบว่าโฉนดที่เราเอาไปจำนองสหกรณ์แล้ว ตัวโฉนดนั้นจะอยู่กับเราหรือว่าอยู่กับหน่วยงานที่เราเอาไปจำนองคะ
ปกติเจ้าหนี้  ผู้รับจำนอง  จะเก็บไว้ครับ  ทนายอภิชาต 081-5522-971

ชอบ + 114   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.120.7.70     ตอบเมื่อ : Thu 23 September 10 , 12:12

Page •  1  
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.