Home

Back To Topic สร้างกระทู้  

การรับรองบุตร
First Back Pages 2
of 5 Last Next

ความเห็นที่ 50

...หากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นมีช่องทางที่ทำได้อยู่ ๓ กรณีคือ การจดทะเบียนรับรองบุตรในสำนักทะเบียนกับการจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนและการจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนในกรณีท้องที่ห่างไกล...โดยมีเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการติดต่อ ได้แก่ หนังสือแสดงความยินยอมของบุตรกับหนังสือแสดงความยินยอมของมารดาของบุตร...ซึ่งขั้นตอนดำเนินการนั้นก็แต่โดยที่บิดาได้ไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเช่นนั้นต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขต...ทั้งนี้ เด็กและมารดาเด็กต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นร่วมกันด้วยทั้งสองคน...หากเด็กหรือมารดาเด็กคนใดคนหนึ่งไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น กรณีเป็นเด็กผู้เยาว์ไร้เดียงสาทั้งไม่อาจเรียกชื่อบิดามารดาได้ หรือกรณีมารดาเด็กถึงแก่กรรมแล้ว เช่นนี้ การที่จะจดทะเบียนรับรองบุตรได้นั้นจำต้องมีคำพิพากษาของศาลอนุญาตให้ไว้เสียก่อนนะขอรับ... 
คุณ อีตากร.    IP: 222.123.185.48     ตอบเมื่อ : Fri 29 January 10 , 20:43

ความเห็นที่ 51

สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหาอยากจะรกกวนถามว่า ดิฉันมีบุตรสาวตอนนี้อายุ5ขวบ เป็นบุตรที่เกิดจากแฟนต่างชาติ แต่ไม่ได้รับรองบุตร และไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตรเกิดที่ประเทศสเปนมาอยู่ที่ประเทศไทยได้2ปีแล้ว เด็กถือพาสไทย ดิฉันได้แยกทางกับพ่อของเด็กมา4ปีแล้วลูกใช้นามสกุลของดิฉัน และดิฉันเองมีใบ ปค.14 ตอนนี้ดิฉันกำลังจะสมรสกับแฟนใหม่ ซึ่งแฟนดิชั้นต้องการรับรองบุตรให้กับลูกสาว อยากจะทราบว่าหลังจากสมรสกับแฟนใหม่แล้ว แฟนของดิฉันสามารถรับรองบุตรให้กับลูกสาวได้หรือไม่แล้วจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ
คุณ dominic    IP: 124.121.29.157     ตอบเมื่อ : Wed 3 February 10 , 18:55

ความเห็นที่ 52

อยากทราบว่าการรับรองบุตรถ้าพ่อของเด็กไม่ไปให้แต่เอกสารไป จะทำการรับรองบุตรได้ไหมค่ะ 
คุณ น้อง๐    IP: 125.26.51.55     ตอบเมื่อ : Wed 3 February 10 , 23:20

ความเห็นที่ 53

...ความเห็นที่ 51...บุตรสาวคุณเป็นบุตรที่เกิดจากแฟนต่างชาติซึ่งมิใช่บุตรของแฟนใหม่จึงไม่อาจรับรองบุตรได้แต่รับเป็นบุตรบุญธรรมได้นะขอรับ

...ความเห็นที่ 52...ในการรับรองบุตรเริ่มที่พ่อของเด็กไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียนดังนั้นหากให้แต่เอกสารไปก็ไม่อาจทำการรับรองบุตรได้ขอรับ
คุณ อีตากร.    IP: 117.47.192.176     ตอบเมื่อ : Thu 4 February 10 , 00:50

ความเห็นที่ 54

1. สอบถาม ไม่ได้จดทะเบียน ผู้ชายเซ็นรับรองในสำเนาบัตรประชาชนในการรับรองว่าเป็นพ่อของเด็ก เพื่อใช้ออกเอกสารสูติบัตร ขอสอบถามว่าในเรื่องของการแบ่งมรดกของครอบครัวของพ่อเด็ก มรดกในส่วนของพ่อเด็ก เด็กมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือไม่ ต้องฟ้องศาลหรือไม่ ทางกฎหมายจะต้องทำอย่างไร  

2. จากกฎหมายใหม่ในการเบิกค่าเล่าเรียน ทางอำเภอแจ้งว่าจะต้องให้พ่อและแม่เซ็นรับรองความเป็นบุตร จึงจะเบิกได้ แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อของเด็ก และพ่อของเด็กไม่ได้เซ็นรับรองบุตรไว้  ทางกฏหมายไม่ทราบว่ามีทางที่จะสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้หรือไม่ ในกรณีที่พ่อของเด็กไม่ได้เซ็นรับรอง 
( ก่อนนี้สามารถเบิกได้ โดยใช้สิทธิ์ ดิฉันทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน )

รบกวนสอบถาม มา ณ ที่นี้
คุณ นารินี    IP: 111.84.82.153     ตอบเมื่อ : Sun 7 February 10 , 23:54

ความเห็นที่ 55

เรียนคุณนารินี

            ในกรณีที่คุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี บุตรที่เกิดระหว่างคุณกับสามีย่อมไม่ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีคุณ แต่การที่สามีคุณได้ยินยอมในการแจ้งการเกิดบุตรลงในใบสูติบัตรโดยระบุชื่อสามีเป็นบิดา ย่อมถือได้ว่ามีพฤติการณ์ที่แสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าเด็กคนนี้เป็นบุตร(แต่ไม่ถือว่าเป็นการรับรองบุตรตามกฎหมาย เนื่องจากการรับรองบุตรตามกฎหมายต้องไปดำเนินการต่อหน้านายทะเบียนค่ะ) ในกรณีนี้บุตรยังคงมีสิทธิได้รับมรดกของบิดา(สามีของคุณ)เพราะถือว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว
 
             ในกรณีที่คุณจะใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษา,ค่ารักษาพยาบาลบุตรของสามี ต้องให้สามีของคุณไปดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรเสียก่อนจึงจะเบิกได้ หากแต่คุณไม่สามารถติดตามตัวสามีของคุณมาจดทะเบียนรับรองบุตรได้ถือว่ามีเหตุขัดข้อง คุณต้องยื่นฟ้องสามี(กรณีที่บุตรยังมีอายุไม่ครบ ๑๕ ปี)เพื่อให้รับเด็กเป็นบุตร เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วจึงนำคำพิพากษาไปยื่นจดทะเบียนที่อำเภอและนำเอกสารการรับรองบุตรจากอำเภอไปดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิดังกล่าวได้ค่ะ
คุณ ทนายเดียร์    IP: 203.118.123.166     ตอบเมื่อ : Tue 9 February 10 , 15:39

ความเห็นที่ 56

ตอนนี้น้องสาวอายุ17ปีท้องไม่มีพ่อ   เราเป็นพี่สาวมีครอบครัวแล้ว
สามารถลงชื่อในสูติบัตรเป็นบิดา-มารดาโดยสายเลือดได้หรือไม่
ช่วยตอบด้วยค่ะใกล้คลอดแล้ว
คุณ บี    IP: 112.142.99.109     ตอบเมื่อ : Fri 19 February 10 , 20:57

ความเห็นที่ 57

ความคิดเห็นคุณ ดาว : ตอบเมื่อ Fri 16 October 09 , 09:33
กรณีของดิฉัน ปัจจุบันดิฉันอายุ 27 ปีแล้ว
 เมื่อก่อน พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและได้เลิกร้างกันไป  
พ่อแต่งงานใหม่และจดทะเบียนสมรสกับคนใหม่
และพ่อเป็นฝ่ายดูแลดิฉันมาตลอด 27 ปี
ตอนนี้พ่อต้องการขอรับรองดิฉันเป็นบุตรเนื่องจาก
เกรงว่าหากท่านเสียไป ดิฉันจะไม่มีสิทธิในทรัพย์สินใดๆ เลย
แต่แม่ดิฉันไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายอำเภอ
ดิฉันต้องทำอย่างไรบ้างคะ และหากต้องร้องต่อศาล ขั้นตอนการร้องต่อศาล
ต้องทำอย่างไรบ้าง  รบกวนทราบรายละเอียดด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ
 ผมก็อยากรูัเพราะลูกอยู่กับผมตลอดอยากรับรองบุตรมากกลัวว่าในอนาคตลูกสาวจะไม่ได้รับสิทธ์ในทรัพย์ของพ่อ
คุณ อรรณพ    IP: 110.164.25.204     ตอบเมื่อ : Sat 6 March 10 , 23:33

ความเห็นที่ 58

เรียนคุณบี
อย่าไปลงเลยครับ ไว้เด็กคลอดแล้วค่อยรับเด็เป็นบุตรบุญธรรมดีกว่านะครับคุณ ทนาย_ต    IP: 125.25.224.156     ตอบเมื่อ : Sun 7 March 10 , 02:33

ความเห็นที่ 59

เรียนคุณอรรณพ
ก็ร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับรองบุตรสิครับ ไม่ยากหรอกถึงแม่จะไม่มาเซ็นต์ให้สามารถทำได้ครับ
คุณ ทนาย_ต    IP: 125.25.224.156     ตอบเมื่อ : Sun 7 March 10 , 02:36

ความเห็นที่ 60

 
การขอเป็นบิดาชอบโดยกฎหมาย  เนื่องจากตอนนี้มีบุตรอายุ 1 เดือนเศษๆ  บิดาและมารดามิได้จะทะเบียนสมรสกัน  ผู้เป็นบิดาจะจดทะเบียนรับรองบุตรต้องกระทำการอย่างไรบ้าง 
คุณ เอ    IP: 202.28.62.245     ตอบเมื่อ : Mon 22 March 10 , 10:28

ความเห็นที่ 61

ความคิดเห็นคุณ เอ : ตอบเมื่อ Mon 22 March 10 , 10:28
 
การขอเป็นบิดาชอบโดยกฎหมาย  เนื่องจากตอนนี้มีบุตรอายุ 1 เดือนเศษๆ  บิดาและมารดามิได้จะทะเบียนสมรสกัน  ผู้เป็นบิดาจะจดทะเบียนรับรองบุตรต้องกระทำการอย่างไรบ้าง 
 พามารดาของเด็กไปด้วยเพื่อให้ความยินยอม  ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอได้เลยครับ 
คุณ ทนายอภิชาต081-5522-971    IP: 124.120.5.210     ตอบเมื่อ : Mon 22 March 10 , 11:10

ความเห็นที่ 62

สอบถามหน่อยครับ กรณีทีบิดาตายแล้ว แล้วต้องการให้ท่านเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ อนึ่ง บิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแม่นะครับ  จะทำอย่างไรดี เพราะว่ามีปัญหาเรืองค่ารักษาพยาบาลของบิดานะครับ ตอนนี้บิดาตายไปแล้ว ครับ
คุณ เปา    IP: 114.128.2.240     ตอบเมื่อ : Wed 24 March 10 , 10:42

ความเห็นที่ 63

   ปพพ. มาตรา ๑๕๔๗ เด็ก เกิดจาก บิดามารดา ที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตร ชอบด้วยกฎหมาย ต่อเมื่อ บิดามารดา ได้สมรสกันในภายหลัง หรือ บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือ ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
   ปพพ. มาตรา ๑๕๕๕ การฟ้องคดี ขอให้รับเด็ก เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้มีได้ แต่ในกรณี ต่อไปนี้                    
   (๑) เมื่อ มีการข่มขืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือ หน่วงเหนี่ยวกักขัง หญิงมารดา โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในระยะเวลา ซึ่ง หญิงนั้น อาจตั้งครรภ์ได้
   (๒) เมื่อ มีการลักพา หญิงมารดา ไปในทางชู้สาว หรือ มีการล่อลวงร่วมประเวณี กับหญิงมารดา ในระยะเวลา ซึ่ง หญิงนั้น อาจตั้งครรภ์ได้
   (๓) เมื่อ มีเอกสาร ของบิดา แสดงว่า เด็กนั้น เป็นบุตรของตน
   (๔) เมื่อ ปรากฏในทะเบียนคนเกิด ว่าเด็กเป็นบุตร โดยมีหลักฐานว่า บิดาเป็นผู้แจ้งการเกิด หรือ รู้เห็นยินยอม ในการแจ้งนั้น
   (๕) เมื่อ บิดามารดา ได้อยู่ด้วยกัน อย่างเปิดเผย ในระยะเวลา ซึ่ง หญิงมารดา อาจตั้งครรภ์ได้
   (๖) เมื่อ ได้มีการร่วมประเวณี กับหญิงมารดา ในระยะเวลา ซึ่ง หญิงนั้น อาจตั้งครรภ์ได้ และ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เด็กนั้น มิได้เป็นบุตร ของชายอื่น
   (๗) เมื่อ มีพฤติการณ์ ที่รู้กันทั่วไป ตลอดมาว่า เป็นบุตร
   พฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไป ตลอดมาว่า เป็นบุตรนั้น ให้พิจารณาข้อเท็จจริง ที่แสดงความเกี่ยวข้อง ฉันบิดากับบุตร ซึ่ง ปรากฏในระหว่าง ตัวเด็ก กับครอบครัว ที่อ้างว่าตนสังกัดอยู่ เช่น บิดาให้การศึกษา ให้ความอุปการะเลี้ยงดู หรือ ยอมให้เด็กนั้น ใช้ชื่อสกุลของตน หรือ โดยเหตุประการอื่น
   ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้น ถ้า ปรากฏว่า ชายไม่อาจเป็นบิดา ของเด็กนั้นได้ ให้ยกฟ้องเสีย


คุณ อีตากร    IP: 222.123.198.39     ตอบเมื่อ : Wed 24 March 10 , 19:03

ความเห็นที่ 64

เรียนคุณเปา
ถึงแม้บิดาจะตายไปแล้วเราก็ยังร้องขอต่อศาลให้รับรองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้ครับ
คุณ ทนาย_ต    IP: 125.27.53.205     ตอบเมื่อ : Wed 24 March 10 , 19:41

ความเห็นที่ 65

เวลาบุตรเกิดไม่ได้ไส่ชื่อพ่อในใบสุตจิบัตรตอนนี้บุตรอายุ3ขวบจะจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นลูกต้องทำอย่างไรใช้หลักฐานอะไรบ้าง 
ส่งtawee22@hotmail.co.th
คุณ ทวี    IP: 124.121.254.228     ตอบเมื่อ : Sat 17 April 10 , 23:02

ความเห็นที่ 66

การจดทะเบียนรับรองบุตรดูข้อมูลเบื้องต้นได้นะขอรับที่ http://forums.212cafe.com/pakorn/board-90/topic-2.html
คุณ อีตากร    IP: 114.128.100.174     ตอบเมื่อ : Sat 17 April 10 , 23:05

ความเห็นที่ 67

อยากสอบถามค่ะว่า  เรามีลูกกับคนญี่ปุ่น ตอนนี้ฉันท้องได้3เดือนแล้วค่ะ แต่คนญี่ปุ่น ให้เอาเด็กออก แต่ฉันไม่ทำ ที่เค้าให้ทำ เพราะเค้ามีลูกเมียแล้ว แต่ดิฉันก็บอกเค้าค่ะว่า ฉันจะไม่เอาออก แต่ขอค่าเลี้ยงดู เดือนละ20000บาท เพราะว่าตอนนี้เค้าได้เงินเดือน60000บาทไทย แต่เค้ามีเวลาอยู่ที่ประเทศไทยอีก3ปีเท่านั้นเอง อย่างี้ต้องทำอย่างไรค่ะ ถึงจะให้เค้าจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกของฉันค่ะ รบกวนทีค่ะ
คุณ เคท    IP: 58.9.192.44     ตอบเมื่อ : Sun 18 April 10 , 14:33

ความเห็นที่ 68

ทำสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกที่เป็นเงื่อนไขอันเกิดขึ้นได้ต่อไปในอนาคตลองทำดูนะขอรับ


คุณ อีตากร    IP: 222.123.126.167     ตอบเมื่อ : Sun 18 April 10 , 18:10

ความเห็นที่ 69

อยากทราบว่าปัจจุบันอยู่กับแฟนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีลูกด้วยกันอายุ 1 ปี 5 เดือน อยากทาบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะมีสิทในการเบิกต่างๆและสามารถไปจดทะเบียนรับรองบุตรได้ไหมคับขอบคุนคับ
คุณ ชื่อยุท    IP: 118.175.0.108     ตอบเมื่อ : Thu 22 April 10 , 11:08

ความเห็นที่ 70

ดิฉันท้องได้2เดือนแล้วยังไม่ได้ไปฝากครรภ์ เพราะแฟนอยู่ในช่วงหนีทหารไม่ทราบว่าแฟนจะสามารถพาไปฝากครรภ์ได้หรือเปล่าค่ะ และจะสามารถลงชื่อว่าเป็นพ่อเด็กได้หรือเปล่า จะมีโทษอะไรบ้างไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
คุณ M    IP: 61.90.17.104     ตอบเมื่อ : Thu 29 April 10 , 11:57

ความเห็นที่ 71

เรียน คุณยุท คหที่ 64 
จดทะเบียนรับรองบุตร ย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามีสิทธิและหน้าที่ต่างตามที่กฎหมายกำหนดได้ และมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

เรียน คุณ m คห.ที่ 65

แฟนหนีทหาร ก็จะมีความผิดเรื่องหนีทหารเป็นความผิดคนละเรื่อง  
สามารถพาไปฝากครรภ์ได้ ลงชื่อเป็นพ่อเด็กได้ ไม่ผิดกฎหมาย
 


คุณ อัยยื    IP: 118.172.173.163     ตอบเมื่อ : Thu 29 April 10 , 12:42

ความเห็นที่ 72

เรียน คุณยุท คหที่ 649 
จดทะเบียนรับรองบุตร ย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามีสิทธิและหน้าที่ต่างตามที่กฎหมายกำหนดได้ และมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 

เรียน คุณ m คห.ที่ 70
แฟนหนีทหาร ก็จะมีความผิดเรื่องหนีทหารเป็นความผิดคนละเรื่อง   
สามารถพาไปฝากครรภ์ได้ ลงชื่อเป็นพ่อเด็กได้ ไม่ผิดกฎหมาย 
  


****ขออภัยพิมพ์ หมายเลขความเห็นผิด ********คุณ อัยย์    IP: 118.172.173.163     ตอบเมื่อ : Thu 29 April 10 , 12:43

ความเห็นที่ 73

ขอบคุณมากค่ะ
ดิฉันอยากทราบเพิ่มเติมว่าถ้าไปแจ้งเรื่องแล้วทางโรงพยาบาลจะทำเรื่องไปที่กรมทหารไหมค่ะ แล้วแฟนดิฉันสามารถเดินเรื่องของบุตรได้หรือเปล่าค่ะ
คุณ m    IP: 61.90.17.104     ตอบเมื่อ : Thu 29 April 10 , 13:49

ความเห็นที่ 74

เพิ่มเติมค่ะทราบมาว่าต้องใช่สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านด้วยแต่ทะเบียนของแฟนดิฉันได้ทำเรื่องย้ายเข้าไปในกรมแล้วจะมีปัญหาไหมค่ะ
คุณ m    IP: 61.90.17.104     ตอบเมื่อ : Thu 29 April 10 , 13:53

ความเห็นที่ 75

ผมไม่อยากจดท บ กับแฟนแต่อยากได้เงินสงเคราะห์แล้วเด็กแค่7เดือนเองผมจะทำไงดีคับ
คุณ ป    IP: 118.173.242.142     ตอบเมื่อ : Mon 10 May 10 , 21:26

ความเห็นที่ 76

คนที่มีผัวแล้วมีเมียแล้วกลับไปจดทะเบียนจะทำอย่างไรดีค่ะ      
คุณ oprp    IP: 183.89.209.107     ตอบเมื่อ : Tue 11 May 10 , 13:29

ความเห็นที่ 77

 ผู้ชายที่ไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับเมียใหม่เหตุของเขาคือต้องการกลับไปเ หีเมียเก่าหรือเปล่าค่ะ
คุณ 8o    IP: 183.89.209.107     ตอบเมื่อ : Tue 11 May 10 , 13:37

ความเห็นที่ 78

การที่มีครอบครัวแล้วเขาไม่อยากจดทะเบียนสมรสกับเราแต่เขากลับไปจดทะเบียนรับรองกลับเมียเก่าหมายความว่าเขายังมีใจกลับคนเก่าใช่ไหมค่ะแล้วเขาต้องการเลิกทิ้งหนูกับลูกใช่ไหมค่ะแต่หนูมาตอนที่เขาเลิกกันมาแล้วนะไม่ใช่เมียน้อยแต่อยากทราบว่าหนูอยากเลิกเพราะอยากจบปัญหาชวนเขาหลายหนจนละอายใจตัวเองแล้วไม่อยากเป็นคนหน้าด้านแล้ว
คุณ คนที่เลว    IP: 183.89.209.107     ตอบเมื่อ : Tue 11 May 10 , 13:43

ความเห็นที่ 79

รบกวนช่วยตอบที
 เรื่องก็มีอยู่ว่าดิฉันได้ตั้งท้องได้ 3 เดือนก็ได้เลิกกับแฟนไป พอดิฉันคลอดลูกแล้วไปแจ้งเกิดไม่ได้ใส่ชื่อพ่อของเด็กลงไป ในสูติบัตรลูกดิฉันเลยไม่ปรากฎชื่อพ่อ  ตอนนี้พ่อแท้ ๆ เขากับมาอยากถามว่าสามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได้หรือไม่
คุณ จอย    IP: 124.120.234.186     ตอบเมื่อ : Thu 27 May 10 , 11:38

ความเห็นที่ 80

บิดาสามารถจดทะเบียนรับรองบุตร ภายหลังบุตรเกิดมาได้ครับ ถ้าเค้ายินยอม

ถ้าบิดาไม่ยินยอมก็สามาถฟ้องให้รับรองว่าเป็นบุตร ได้เช่นกัน
คุณ อัยย์    IP: 118.172.178.101     ตอบเมื่อ : Thu 27 May 10 , 11:50

ความเห็นที่ 81

น้องชายมีภรรยา 2 คน คนแรกไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีลูกด้วยกัน 1 คน  ภรรยาคนที่ 2 จดทะเบียนสมรส มีลูกด้วยกัน 1 คน น้องชายอยากจะจดทะเบียนรับรองบุตรกับลูกของภรรยาคนแรก โดยไม่อยากให้ภรรยาคนที่ 2 รู้ จะทำอย่างไร ช่วยตอบให้ด้วย
คุณ ป้าที่รักหลาน    IP: 202.183.194.2     ตอบเมื่อ : Tue 15 June 10 , 16:21

ความเห็นที่ 82

ความคิดเห็นคุณ ป้าที่รักหลาน : ตอบเมื่อ Tue 15 June 10 , 16:21
น้องชายมีภรรยา 2 คน คนแรกไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีลูกด้วยกัน 1 คน  ภรรยาคนที่ 2 จดทะเบียนสมรส มีลูกด้วยกัน 1 คน น้องชายอยากจะจดทะเบียนรับรองบุตรกับลูกของภรรยาคนแรก โดยไม่อยากให้ภรรยาคนที่ 2 รู้ จะทำอย่างไร ช่วยตอบให้ด้วย
 จะไม่ให้เขารู้คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ 
คุณ ทนาย_ต    IP: 202.176.71.178     ตอบเมื่อ : Wed 16 June 10 , 00:10

ความเห็นที่ 83

ภรรยาตามกฏหมายจะคัดค้านไม่ให้สามีจดรับรองบุตรที่แอบไปมีกับหญิงอื่นได้ไหมคะ คือสามีเราแอบไปมีคนอื่นและส่งเสียเลี้ยงดูทำให้ครอบครัวเดือดร้อนพอจับได้ก็บอกจะเลิกจนเวลาผ่านไปผู้หญิงท้อง ๘เดือนแล้วเราจะคัดค้านไม่ให้สามีจดรับรองบุตรได้หรือไม่ค
คุณ ผู้ไม่รู้    IP: 125.26.231.143     ตอบเมื่อ : Sat 19 June 10 , 03:58

ความเห็นที่ 84

ความคิดเห็นคุณ ผู้ไม่รู้ : ตอบเมื่อ Sat 19 June 10 , 03:58
ภรรยาตามกฏหมายจะคัดค้านไม่ให้สามีจดรับรองบุตรที่แอบไปมีกับหญิงอื่นได้ไหมคะ คือสามีเราแอบไปมีคนอื่นและส่งเสียเลี้ยงดูทำให้ครอบครัวเดือดร้อนพอจับได้ก็บอกจะเลิกจนเวลาผ่านไปผู้หญิงท้อง ๘เดือนแล้วเราจะคัดค้านไม่ให้สามีจดรับรองบุตรได้หรือไม่ค
 คัดค้านไม่ได้หรอกครับ ถึงไม่ไปจดเขาก็ฟ้องให้รับรองบุตรและเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้ครับ
คุณ ทนาย_ต    IP: 202.176.70.59     ตอบเมื่อ : Sat 19 June 10 , 10:43

ความเห็นที่ 85

ถ้าพ่อและแม่เด็กเป็นต่างด้าว(ถูกกฏหมาย) ผมจะขอจดทะเบียนรับรองบุตรของเค้าได้มั๊ย(เด็กเพิ่งเกิดได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์)
คุณ ผู้อยากรู้    IP: 110.49.205.71     ตอบเมื่อ : Wed 23 June 10 , 14:21

ความเห็นที่ 86

เรียนผู้เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรับรองบุตร
ข้าพเจ้าจะไปจดทะเบียนรับรองบุตร  ซึ่งเกิดจากข้าพเจ้าและภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  เหมือนกับเพื่อนในหน่วยงานเดียวกัน  แต่พอไปทำจริงๆ ของผมไม่ง่ายเหมือนเพื่อน  เพราะปลัดอำเภอแนะนำให้ผมไปติดต่อทนายเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฯ  (ครับปลัดอำเภอคนนี้แนะนำถูกต้อง)
แต่ว่าเพื่อนร่วมงานของผมไปจดทะเบียนรับรองบุตรง่ายมากๆ  เพราะวันไปจดทะเบียนนั้น  ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องนี้  เมาสุรา และสอบสวนเรื่องราวการขอจดทะเบียนตามระเบียบของทางราชการ  (เจ้าหน้าที่ทำถูกต้องครับ) แต่ทว่าเพื่อนร่วมงานผมไม่พอใจ   ก็เลยไปพบนายอำเภอ  และนายอำเภอก็กลับมาสั่งเจ้าหน้าที่คนนั้นว่า  คุณมีหน้าที่อะไร  เมื่อเขายื่นคำร้อง  คุณก็ทำให้เขาซิ  ผลปรากฎว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เลยทำให้  ซึ่งวันที่ผมไปขอจดทะเบียนรับรองบุตรของผม  ผมก็อ้างว่าทำไมเพื่อนของผมถึงทำได้  เขาไม่ได้ยุ่งยากกับทนายเลย  ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ตอบว่า  เจ้าหน้าที่คนที่ดำเนินการให้เพื่อนผมวันนั้นเขาเมาสุรา  แล้วอยากเรียนว่า  เจ้าหน้าที่หรือนายอำเภอผิดกันแน่ครับ
คุณ sura    IP: 125.26.226.181     ตอบเมื่อ : Fri 25 June 10 , 08:31

ความเห็นที่ 87

ความคิดเห็นคุณ sura : ตอบเมื่อ Fri 25 June 10 , 08:31
เรียนผู้เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรับรองบุตร
ข้าพเจ้าจะไปจดทะเบียนรับรองบุตร  ซึ่งเกิดจากข้าพเจ้าและภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  เหมือนกับเพื่อนในหน่วยงานเดียวกัน  แต่พอไปทำจริงๆ ของผมไม่ง่ายเหมือนเพื่อน  เพราะปลัดอำเภอแนะนำให้ผมไปติดต่อทนายเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฯ  (ครับปลัดอำเภอคนนี้แนะนำถูกต้อง)
แต่ว่าเพื่อนร่วมงานของผมไปจดทะเบียนรับรองบุตรง่ายมากๆ  เพราะวันไปจดทะเบียนนั้น  ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องนี้  เมาสุรา และสอบสวนเรื่องราวการขอจดทะเบียนตามระเบียบของทางราชการ  (เจ้าหน้าที่ทำถูกต้องครับ) แต่ทว่าเพื่อนร่วมงานผมไม่พอใจ   ก็เลยไปพบนายอำเภอ  และนายอำเภอก็กลับมาสั่งเจ้าหน้าที่คนนั้นว่า  คุณมีหน้าที่อะไร  เมื่อเขายื่นคำร้อง  คุณก็ทำให้เขาซิ  ผลปรากฎว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เลยทำให้  ซึ่งวันที่ผมไปขอจดทะเบียนรับรองบุตรของผม  ผมก็อ้างว่าทำไมเพื่อนของผมถึงทำได้  เขาไม่ได้ยุ่งยากกับทนายเลย  ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ตอบว่า  เจ้าหน้าที่คนที่ดำเนินการให้เพื่อนผมวันนั้นเขาเมาสุรา  แล้วอยากเรียนว่า  เจ้าหน้าที่หรือนายอำเภอผิดกันแน่ครับ
 ผิดที่เจ้าหน้าที่ที่ดื่มสุราคนเดียวครับ
1.ผิดวินัย แน่นอน คับ
2.การที่นายอำเภอบอกว่า เมื่อเขายื่นคำร้องมา ก็ทำให้เขาไป ในความหมายของนายอำเภอคงไม่ได้หมายถึงยื่นมาแล้วทำให้หมด ต้องเป็นไปตามระเบียบของเรื่องนั้นๆ อันจะเป็นการออกคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำตามหรอกครับ
คุณ คุณกรวิชญ์080-7819-202    IP: 192.168.1.178     ตอบเมื่อ : Fri 25 June 10 , 21:59

ความเห็นที่ 88

ดิฉันมีปัญหาจะถามค่ะฉันมีลูกสาว 1 คนอายุ 6ขวบกว่าๆและเคยแต่งงานมาแล้วจดทะเบียนกันแต่ตอนนี้หย่ากันแล้วและดิฉันได้แต่งงานใหม่แฟนใหม่ดิฉันต้องการเป็นพ่อของเด็กโดยชอบธรรมจดทะเบียนรับรองบุตรได้มั้ยค่ะเพราะพ่อของเด็กได้เสียชีวิตไปแล้วแฟนใหม่เค้ารักลูกสาวฉันมากค่ะ
คุณ แม่เด็ก    IP: 125.26.16.86     ตอบเมื่อ : Mon 28 June 10 , 11:56

ความเห็นที่ 89

ตอบคุณ แม่เด็ก

ไม่ได้ครับ ต้องจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม ครับ
คุณ อัยย์    IP: 118.172.174.117     ตอบเมื่อ : Mon 28 June 10 , 12:29

ความเห็นที่ 90

ดิฉันแต่งงานมีลูกแล้วได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ตอนนี้หย่ากันแล้วแล้วเค้าก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ดิฉันแต่งงานใหม่แล้วลูกดิฉันจะกลายเป็นบุตรบุญธรรมของสามีใหม่เลยรึเปล่าค่ะ
คุณ นานา    IP: 125.26.16.86     ตอบเมื่อ : Mon 28 June 10 , 14:14

ความเห็นที่ 91

ตอบคุณ นานา

ต้องไปจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ครับ ไม่ใช่เป็นโดยอัตโนมัติ
คุณ อัยย์    IP: 118.172.174.117     ตอบเมื่อ : Mon 28 June 10 , 14:27

ความเห็นที่ 92

ในกรณีพ่อถูกรถชนเสียชีวิตต้องการเรียกร้องค่าดูแลจากฝ่ายที่ชนแต่ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องไปรับรองบุตรก่อนต้องจ้างทะนายไปขึ้นศาลเยาวชนด้วยไหมเพราะค่าใช้จ่ายค่าดำเนินคดี 20000  บาท
คุณ พัช    IP: 110.164.117.54     ตอบเมื่อ : Tue 20 July 10 , 21:03

ความเห็นที่ 93

ความคิดเห็นคุณ พัช : ตอบเมื่อ Tue 20 July 10 , 21:03
ในกรณีพ่อถูกรถชนเสียชีวิตต้องการเรียกร้องค่าดูแลจากฝ่ายที่ชนแต่ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องไปรับรองบุตรก่อนต้องจ้างทะนายไปขึ้นศาลเยาวชนด้วยไหมเพราะค่าใช้จ่ายค่าดำเนินคดี 20000  บาท
 บุตรที่เกิดจากมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วครับ ไม่ต้องไปจดทะเบียนรับรองบุตรอีกหรอกครับ 
ส่วนในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดก็ลูกก็สามารถเรียกร้องได้โดยกระทำผ่านมารดาเพราะถือว่าเป็นผู้ปกครอบบุตร 
คุณ ทนาย_ต    IP: 202.176.70.179     ตอบเมื่อ : Tue 20 July 10 , 22:00

ความเห็นที่ 94

อยากสอบถามว่าตอนฉันเกิดคุณตากับคุณยายของฉันได้ไปแจ้งเกิดให้ฉันเป็นลูกของท่านจนกลายเป็นว่าดิฉันเป็นน้องของแม่   ทั้ง ๆที่ พ่อแม่ของฉันยังอยู่ อยากทราบว่าถ้าฉันจะลูกของพ่อแม่ที่แท้จริงจะมีวิธีการแก้ไขได้ไหมคะ
คุณ เจียบ    IP: 124.157.160.66     ตอบเมื่อ : Thu 9 September 10 , 15:29

ความเห็นที่ 95

อยากสอบถามว่ากระผมมีบุตรเปงลูกสาวอายุ10เดือน
แต่กระผมกับภรรยายังไม่อยากจดทะเบียนกัน
แต่มันมีปัญหาอยู่การเบิกค่ารักษาพยาบาลของลูกสาวผม
มันเบิกไม่ได้เพราะไม่มีใบรับรองบุตร ถ้ามีใบรับรองบุตรกระ
ผมต้องนำไปให้จังหวัดทหารบกเพื่อส่งชื่อไปกรมบัญชีกลาง
เพื่อทำจ่ายตรงแต่กระผมไม่รู้จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ใบรับรองบุตร
มันต้องฟ้องศาลไรรึป่าวคับหรือไปที่ว่าการอำเภอแล้วก็จบ
ช่วยบอกแนวทางผมด่วนหน่อยนะคับ
คุณ สุริยา    IP: 172.9.141.61     ตอบเมื่อ : Wed 15 September 10 , 10:05

ความเห็นที่ 96

ความคิดเห็นคุณ สุริยา : ตอบเมื่อ Wed 15 September 10 , 10:05
อยากสอบถามว่ากระผมมีบุตรเปงลูกสาวอายุ10เดือน
แต่กระผมกับภรรยายังไม่อยากจดทะเบียนกัน
แต่มันมีปัญหาอยู่การเบิกค่ารักษาพยาบาลของลูกสาวผม
มันเบิกไม่ได้เพราะไม่มีใบรับรองบุตร ถ้ามีใบรับรองบุตรกระ
ผมต้องนำไปให้จังหวัดทหารบกเพื่อส่งชื่อไปกรมบัญชีกลาง
เพื่อทำจ่ายตรงแต่กระผมไม่รู้จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ใบรับรองบุตร
มันต้องฟ้องศาลไรรึป่าวคับหรือไปที่ว่าการอำเภอแล้วก็จบ
ช่วยบอกแนวทางผมด่วนหน่อยนะคับ
 ถ้าเด็กอายุยังไม่ถึง 15 ปีก็ต้องร้องต่อศาลขอจดทะเบียนรับรองบุตรครับ

คุณ ทนาย_ต    IP: 110.169.8.202     ตอบเมื่อ : Wed 15 September 10 , 16:21

ความเห็นที่ 97

การไปจดทะเบียนรับรองบุตรจำเป็นไหมที่ต้องพาเด็กไปด้วยนะถ้าพ่อแม่ไปเองได้ไหม
คุณ เด้กดี    IP: 118.172.4.188     ตอบเมื่อ : Thu 9 December 10 , 22:03

ความเห็นที่ 98

ความคิดเห็นคุณ เด้กดี : ตอบเมื่อ Thu 9 December 10 , 22:03
การไปจดทะเบียนรับรองบุตรจำเป็นไหมที่ต้องพาเด็กไปด้วยนะถ้าพ่อแม่ไปเองได้ไหม
 ยังไงก็ต้องเอาเด็กไปด้วยนะครับ ไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมจดให้

คุณ ทนาย_ต    IP: 118.172.191.98     ตอบเมื่อ : Fri 10 December 10 , 15:24

ความเห็นที่ 99

ถ้าจะจดทะเบียนรับรองบุตรต้องรอให้เด็กเขียนชื่อตัวเองได้ก่อนไหมค่ะ
คุณ น้องมิ้น    IP: 125.26.114.253     ตอบเมื่อ : Sun 12 December 10 , 17:19

First Back Pages 2
of 5 Last Next

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Comment :
ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :