Home

Back To Topic สร้างกระทู้  

อัยการสั่งไม่ฟ้องต้องยื่นฟ้องเองภายในกี่วันครับ
First Back Pages 1
of 1 Last Next

คือผมตกเป็นผู้ต้องหาใน คดีฉ้อโกงและหมิ่นประมาท แต่หลังจากนั้นพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องทั้ง 2 คดี แต่มีข้อสงสัยดังนี้ครับ

1. ถ้าหากทางฝ่ายโจทย์ขอยื่นฟ้องต่อศาลเองต้องทำภายในระยะเวลากี่วันและเริ่มนับตั้งแต่วันไหนครับ

2. ถ้าหากทางฝ่ายโจทย์ยอมถอนแจ้งความในคดีอาญา(ฉ้อโกง)หมายความว่าสละสิทธิ์ในการเรียกร้องทางแพ่งด้วยหรือเปล่าครับ

3. และสุดท้ายนะครับในกรณีนี้ผมสามารถอ้างอิงจากคำสั่งจากพนักงานอัยการแจ้งดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จได้หรือเปล่าครับ

รบกวน พวกพี่ๆทั้งหลายในที่นี้ช่วยตอบข้อสงสัยให้ผมทีครับ เครียดมากตอนแรกนึกว่าคดีจะจบแล้วซะอีกพึ่งมารู้ทีหลังว่าโจทย์สามารถยื่นฟ้องเองได้ ขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับผม
คุณ sonic2479 IP:      ตอบเมื่อ : Sun 4 April 10 , 22:20

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

   ปวอ. มาตรา ๒๘ บุคคล เหล่านี้ มีอำนาจ ฟ้องคดีอาญา ต่อ ศาล (๑) พนักงานอัยการ (๒) ผู้เสียหาย
   ปอ. มาตรา ๙๖ ภายใต้บังคับ มาตรา ๙๕ ในกรณีความผิด อันยอมความได้ ถ้า ผู้เสียหาย มิได้ร้องทุกข์ ภายใน สามเดือน นับแต่ วันที่รู้เรื่องความผิด และ รู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอัน ขาดอายุความ
   ปอ. มาตรา ๙๕ ในคดีอาญา ถ้า มิได้ฟ้อง และ ได้ตัว ผู้กระทำความผิด มายังศาล ภายในกำหนด ดังต่อไปนี้ นับแต่ วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
   (๑) ยี่สิบปี สำหรับความผิด ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือ จำคุกยี่สิบปี
   (๒) สิบห้าปี สำหรับความผิด ต้องระวางโทษ จำคุก กว่าเจ็ดปี แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
   (๓) สิบปี สำหรับความผิด ต้องระวางโทษ จำคุก กว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
   (๔) ห้าปี สำหรับความผิด ต้องระวางโทษ จำคุก กว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี
   (๕) หนึ่งปี สำหรับความผิด ต้องระวางโทษ จำคุก ตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือ ต้องระวางโทษอย่างอื่น
   ถ้า ได้ฟ้อง และ ได้ตัว ผู้กระทำความผิด มายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิด หลบหนี หรือ วิกลจริต และ ศาลสั่งงดการพิจารณาไว้ จนเกินกำหนด ดังกล่าวแล้ว นับแต่ วันที่หลบหนี หรือ วันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่า เป็นอัน ขาดอายุความ เช่นเดียวกัน 
   ปอ. มาตรา ๑๗๒ ผู้ใด แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับความผิดอาญา แก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือ เจ้าพนักงาน ผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่ง อาจทำให้ ผู้อื่น หรือ ประชาชน เสียหาย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน สองปี หรือ ปรับไม่เกิน สี่พันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   ปอ. มาตรา ๑๗๓ ผู้ใด รู้ว่า มิได้มี การกระทำความผิด เกิดขึ้น แจ้งข้อความ แก่พนักงานสอบสวน หรือ เจ้าพนักงาน ผู้มีอำนาจ สืบสวน คดีอาญา ว่า ได้มีการกระทำความผิด ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน สามปี และ ปรับไม่เกิน หกพันบาท 


คุณ อีตากร IP: 222.123.196.105 ตอบเมื่อ : Sun 4 April 10 , 22:43

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

ถึงคุณsonic2479
1.  1  ปี  ครับ  นับจากวันทำละเมิด
2.  ไม่ใช่ครับ  แต่คงดำเนินคดีแพ่งยากมาก
3.  ได้ครับ
    อย่าเครียดมากเลยครับ  เรื่องยังมาไม่ถึงเลยครับ
คุณ ทนายอภิชาต081-5522-971 IP: 124.120.4.197 ตอบเมื่อ : Sun 4 April 10 , 23:15

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

2. ถ้าหากทางฝ่ายโจทย์ยอมถอนแจ้งความในคดีอาญา(ฉ้อโกง)หมายความว่าสละสิทธิ์ในการเรียกร้องทางแพ่งด้วยหรือเปล่าครับ  
- ไม่ครับ เขายังมีสิทธิฟ้องทางแพ่งอยู่ครับ 
3. และสุดท้ายนะครับในกรณีนี้ผมสามารถอ้างอิงจากคำสั่งจากพนักงานอัยการแจ้งดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จได้หรือเปล่าครับ  
- ได้ครับ 
 
คุณ ทนาย_ต IP: 202.176.70.59 ตอบเมื่อ : Mon 5 April 10 , 09:34

ความเห็นที่ 1

   ปวอ. มาตรา ๒๘ บุคคล เหล่านี้ มีอำนาจ ฟ้องคดีอาญา ต่อ ศาล (๑) พนักงานอัยการ (๒) ผู้เสียหาย
   ปอ. มาตรา ๙๖ ภายใต้บังคับ มาตรา ๙๕ ในกรณีความผิด อันยอมความได้ ถ้า ผู้เสียหาย มิได้ร้องทุกข์ ภายใน สามเดือน นับแต่ วันที่รู้เรื่องความผิด และ รู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอัน ขาดอายุความ
   ปอ. มาตรา ๙๕ ในคดีอาญา ถ้า มิได้ฟ้อง และ ได้ตัว ผู้กระทำความผิด มายังศาล ภายในกำหนด ดังต่อไปนี้ นับแต่ วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
   (๑) ยี่สิบปี สำหรับความผิด ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือ จำคุกยี่สิบปี
   (๒) สิบห้าปี สำหรับความผิด ต้องระวางโทษ จำคุก กว่าเจ็ดปี แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
   (๓) สิบปี สำหรับความผิด ต้องระวางโทษ จำคุก กว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
   (๔) ห้าปี สำหรับความผิด ต้องระวางโทษ จำคุก กว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี
   (๕) หนึ่งปี สำหรับความผิด ต้องระวางโทษ จำคุก ตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือ ต้องระวางโทษอย่างอื่น
   ถ้า ได้ฟ้อง และ ได้ตัว ผู้กระทำความผิด มายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิด หลบหนี หรือ วิกลจริต และ ศาลสั่งงดการพิจารณาไว้ จนเกินกำหนด ดังกล่าวแล้ว นับแต่ วันที่หลบหนี หรือ วันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่า เป็นอัน ขาดอายุความ เช่นเดียวกัน 
   ปอ. มาตรา ๑๗๒ ผู้ใด แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับความผิดอาญา แก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือ เจ้าพนักงาน ผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่ง อาจทำให้ ผู้อื่น หรือ ประชาชน เสียหาย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน สองปี หรือ ปรับไม่เกิน สี่พันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   ปอ. มาตรา ๑๗๓ ผู้ใด รู้ว่า มิได้มี การกระทำความผิด เกิดขึ้น แจ้งข้อความ แก่พนักงานสอบสวน หรือ เจ้าพนักงาน ผู้มีอำนาจ สืบสวน คดีอาญา ว่า ได้มีการกระทำความผิด ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน สามปี และ ปรับไม่เกิน หกพันบาท 


คุณ อีตากร    IP: 222.123.196.105     ตอบเมื่อ : Sun 4 April 10 , 22:43

ความเห็นที่ 2

ถึงคุณsonic2479
1.  1  ปี  ครับ  นับจากวันทำละเมิด
2.  ไม่ใช่ครับ  แต่คงดำเนินคดีแพ่งยากมาก
3.  ได้ครับ
    อย่าเครียดมากเลยครับ  เรื่องยังมาไม่ถึงเลยครับ
คุณ ทนายอภิชาต081-5522-971    IP: 124.120.4.197     ตอบเมื่อ : Sun 4 April 10 , 23:15

ความเห็นที่ 3

2. ถ้าหากทางฝ่ายโจทย์ยอมถอนแจ้งความในคดีอาญา(ฉ้อโกง)หมายความว่าสละสิทธิ์ในการเรียกร้องทางแพ่งด้วยหรือเปล่าครับ  
- ไม่ครับ เขายังมีสิทธิฟ้องทางแพ่งอยู่ครับ 
3. และสุดท้ายนะครับในกรณีนี้ผมสามารถอ้างอิงจากคำสั่งจากพนักงานอัยการแจ้งดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จได้หรือเปล่าครับ  
- ได้ครับ 
 
คุณ ทนาย_ต    IP: 202.176.70.59     ตอบเมื่อ : Mon 5 April 10 , 09:34

First Back Pages 1
of 1 Last Next

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Comment :
ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :